Gibanje POT je nastalo v letih po 2.vatikanskem koncilu 1965.

Duhovniki in študentje, ki so prebirali prve koncilske dokumente, so želeli uresničiti in živeti predvsem novo duhovnost, ki jo je sprožil koncil: to je cerkvenost združena v občestvenem duhu. To duhovnost pa so mogli živeti v polnosti ob konkretni izkušnji Cerkve. Zato je gibanje POT, ki si je ime vzelo iz apostolskih del, kjer so kristjani imenovani »Ljudje te poti« (Apd 9,2), predlagalo vsem, ki jih je predlog in vabilo gibanja pritegnilo, da se zberejo za en teden – teden duhovnosti – poleti in v sožitju ob osebni in bogoslužni molitvi, razmišljanju, medsebojni solidarnosti doživljajo, kako lepo je biti Cerkev in v tem občestvu živeti. Ta predlog je bil od dijakov razširjen v naslednjih letih na duhovnike, ki so pomagali voditi tedne duhovnosti; na študente, ki so to izkušnjo že imeli; na družine, ki izhajajo iz te izkušnje. Gibanje pot skrbi za vzgojo mladih na tednih duhovnosti, za pripravo voditeljev tednov duhovnosti in laiških animatorjev. Doslej se je na tednih duhovnosti zvrstilo že okrog 15.000 ljudi.

Gibanje je svoj program duhovnosti oblikovalo v štiriletnem programu ob tematiki, ki nosi antropološko – bogoslovne nazive: Srečanje, Znamenje, Daritev, Zaveza. Razmišljanje ob navedenih temah je tesno povezano z življenjem v skupnosti, s pomočjo pri skupnem delu, s kulturnim delovanjem in družabnostjo. Svoje delovanje gradi na: Koncilskih naukih o Cerkvi, na razmišljanjih slovenskega filozofa Milana Komarja, na delih ustanovitelja italijanskega gibanja Comunione e liberazione Luigija Giussanija in na učiteljih domače slovenske duhovnosti.

Cilj gibanja Pot je: vzgojiti kristjana v zrelega človeka, ki je sposoben razvijati v sebi trden čut pripadnosti Cerkvi in svojemu narodu, živeti pristna razmerja do posameznika in skupnosti, živeti ob božji Besedi in zakramentalnih znamenjih, neprestano iskati odgovore na vprašanja o človekovem bivanju in dokončni usodi vsega stvarstva. K temu naj mu pomaga občestvena ali cerkvenostna duhovnost.

Gibanje POT vodijo člani, ki so s preprosto zaobljubo pripadnosti in zvestobe duhovnim načelom gibanja združeni v Skupnosti POT, ki se sestaja enkrat ali dvakrat mesečno. V tej skupnosti so združeni poročeni in neporočeni laiki, ter tisti, ki se pripravljajo na življenje v daritvi Bogu.

Da bi gibanje POT moglo uporabljati za te svoje duhovne in družbene cilje in tudi pogoje, ki jih nudi družba, je pred osmimi leti ustanovilo med svojimi pripadniki Društvo POT, ki je uradno prijavljeno za omenjene dejavnosti. Društvo Pot prireja razna predavanja s področja teoloških vprašanj, verske koncerte v pomoč raznim cerkvenim ustanovam, zbira sponzorje za zdravstveno pomoč v težkih bolezenskih primerih in tudi drugače pomaga revnejšim družinam; njegovi člani se obvezujejo za redno pomoč potrebnim otrokom.

Gibanje svojo pripadnost Cerkvi in njenim ustanovam razvija s tem, da podpira vse katoliške laiške organizacije in se pridružuje vsaki pobudi za povezovanje med gibanji, ker s tem more uresničevati Cerkev tukaj in zdaj, zato, da odpira Svetemu Duhu vse poti delovanja na svetu.

Besedilo je povzeto po: http://pot.rkc.si/.

Več na…