Dekanijski pastoralni sveti so bili ustanovljeni v vseh dekanijah ljubljanske nadškofije. Njihove dejavnosti so osredotočene na: a) pripravo dekanijskega srečanja ŽPS; b) pripravo dekanijskega pastoralnega dneva; c) organizacijo raznih predavanj, ki so namenjena širšemu krogu sodelavcev, kot so: permanentni tečaji za zaročence, šola za zakon, srečanja za botre, za liturgične sodelavce, za sodelavce Karitas itd.

DPS bo slej ko prej moral postati instrument pastoralne dejavnosti določenih področij:

a) Ustanavljanje DPS je odgovor na vedno večje pomanjkanje duhovnih poklicev. Kjer bo DPS stalnica v življenju dekanije, se pomanjkanje pastoralnih delavcev ne bo čutilo kot uničujoče, ker bodo laiki, člani DPS, v pomoč pri pastoralnem delu in vodenju dekanije in s tem tudi župnije.

b) V DPS mora biti zastopana vsa dekanija po svojem zastopniku, članu ŽPS, po katerem se skupni predlogi prenašajo na župnijo.

c) Več pozornosti je potrebno posvetiti izbiri članov DPS glede na sposobnost, starost, izobrazbo in pripravljenost.

d) Delo DPS je potrebno osredotočiti na tajništvo in posamezne komisije ter odbore.

e) Vsak DPS si mora narediti jasen dekanijski pastoralni načrt dela, ki je razporejeno po vnaprej določenih datumih.

f) ŠPS naj bo tesneje povezan z dekani, ki so voditelji DPS. Pomaga naj jim načrtovati pastoralno delo.

Statut dekanijskega pastoralnega sveta (DPS)