Delavnice molitve in življenja so mednarodno zasebno združenje laikov papeškega prava.

Nastale so leta 1984, ko je njihov ustanovitelj kapucin br. Ignacio Larranaga Orbegozo zaradi svojega pastoralnega poslanstva obhodil številne dežele sveta in začutil potrebo pomagati dušam vstopiti v osebni odnos z Bogom, da bi ga lahko spoznale, z namenom, da bi iz vsakega kristjana oblikoval Gospodovega prijatelja in učenca.

Delavnice molitve in življenja so služenje Cerkvi. Njihov prvi cilj je učiti vernike moliti na urejen in postopen način. S pomočjo izjemno praktičnih delavnic se ljudje učijo moliti tako, da molijo. Kristus s svojim zgledom privlači svoje učence k molitvenemu življenju (prim. Lk 11,1). … Poleg postopnega uvajanja svojih članov v molitveno življenje, skuša to povezati z običajnimi človeškimi dejavnostmi: tudi to je cilj, ki je lasten Delavnicam molitve in življenja. Tako v udeležencih prebujajo zavest njihovega dostojanstva, ki so ga prejeli pri zakramentu krsta in njihove odgovornosti Cerkvi in svetu. Delavnica s tem postaja polje laiških apostolskih poklicev v službi škofije in župnij, ko z besedo in navzočnostjo posredujejo Očetovo ljubezen vsem ljudem, posebno še najbolj potrebnim (prim. Statut, 4). (Iz Dekreta o potrditvi Svetega sedeža)

Delavnice molitve in življenja so se razširile v več kot 40 držav po vsem svetu, število ljudi, ki so deležni sadov tega služenja, pa gre v milijone. Delovanje Delavnic molitve in življenja so v Sloveniji podprli bratje kapucini. Prve Delavnice molitve in življenja pri nas so se pričele leta 1994. Danes delujejo v vseh treh slovenskih škofijah, njihovo širjenje podpirajo tudi vsi slovenski škofje. V Sloveniji je 21 voditeljev, skupno pa se je Delavnic v desetih letih udeležilo preko 2500 udeležencev.

Besedilo je povzeto po: http://dmz.rkc.si/

Več na…