Predstavitve organizacij in skupin, članic Sveta katoliških laikov Slovenije (s spletne strani Sveta katoliških laikov Slovenije).

Predstavitve organizacij in skupin, članic Sveta katoliških laikov Slovenije.

Društvo don Boskovih bivših gojencev in gojenk: “Don Boskovi bivši gojenci in gojenke so tisti, ki so obiskovali oratorij, šolo ali kakršno koli drugo salezijansko ustanovo in v njej prejeli pripravo za življenje po načelih don Boskovega preventivnega sistema. Gibanje bivših gojencev ima svoje začetke že v času don Boskovega življenja, pravno-formalno pa jih je leta 1909 ustanovil bl. Filip Rinaldi. Don Boskovi bivši gojenci/ke postanejo člani združenja tedaj, ko se zavestno vključijo vanj, se s tem oklenejo prejete vzgoje in duha tudi za naprej ter jo želijo deliti s širšimi množicami na organiziran način. Pri nas je v zadnjih letih prišlo do več srečanj predvojnih in povojnih generacij bivših gojencev (Križevci, Rakovnik, Kodeljevo, Želimlje …).” (s spletne strani)

Društvo družinski center Betanija: ”Družinski center Betanija je nastal 1983 leta na pobudo Odbora za družino pri Škofijskem pastoralnem svetu Nadškofije Ljubljana. Pred tem v slovenskem cerkvenem prostoru ni bilo podobne svetovalnice. Ime smo izbrali po vasici blizu Jeruzalema, kamor je Jezus hodil na obisk k prijatelju Lazarju, kjer se je lepo in domače počutil. Ves čas je želja sodelavcev Betanije podobna: da bi se ljudje počutili domače, se srečali z Jezusom, saj delujemo v duhu evangelija. Prisluhnemu stiskam številnih zakoncev in pomagamo k večji kakovosti odnosov, staršem svetujemo pri vzgoji otrok, blizu pa smo tudi žalujočim. V ustreznih skupinah nudimo prostor druženja, prijateljevanja, kakor tudi iskanja sebi primernega vernega zakonca. Organiziramo duhovne vikende za poglobitev osebne vere in duhovno rast. Svetovalnica si je l. 1995 pridobila status društva z neprofitno dejavnostjo.” (s spletne strani)

Gibanje za življenje: ”Gibanje za življenje deluje na področju celotne Slovenije in je od leta 1994 organizirano kot društvo. Povezuje okrog 1000 ljudi različnih starosti in poklicev. Večina nas je kristjanov, ki prepoznavamo vir in polnost življenja v Bogu Očetu, kakor se nam razodeva v svojem učlovečenem Sinu, Jezusu Kristusu. Naše gibanje pa je odprto tudi vsem drugim, ki življenje doživljajo kot dragocen dar in želijo iz te zavesti tudi živeti v vseh razsežnostih. Naš namen ni predvsem boj proti slabemu, pač pa želimo pospeševati in razvijati vse, kar je dobro, pozitivno, kar služi življenju – da bi se v srcu slovenskega človeka prebudil nov DA življenju. Vsak na svojem mestu želimo najprej osebno izpričevati ljubezen do življenja in to tako, da govorimo s tem, kar živimo, oziroma s tem, za kar si prizadevamo. Iz takega življenjskega pričevanja vsakega od nas, ko vsakdo skuša razvijati svoje sposobnosti v službi življenja, se lahko poraja tudi naše skupno pričevanje v slovenskem prostoru, ki se izraža predvsem v TEDNU ZA ŽIVLJENJE.”  (s spletne strani)

Društvo katoliških pedagogov Slovenije: “Društvo katoliških pedagogov Slovenije povezuje in med svoje člane vabi vse, ki se kakorkoli in na kateri koli stopnji ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem, ali pa jih vzgojno in izobraževalno delo še posebej zanima in jim to ni poklic. Pomembnejša kot izobraževanje nam je vzgoja. Trudimo se za vzgojo, ki oblikuje osebnostno zrele, samostojne, svobodne in ustvarjalne ljudi, ki razvijajo svoje telesne, duševne in duhovne zmožnosti ter so usposobljeni za odgovorno življenje in sodelovanje z drugimi v družini, na delovnem mestu, pri političnem udejstvovanju, v občestvenem in družbenem življenju. Za doseganje tega cilja delujemo na področju strokovnosti, osebnostni ter duhovni rasti, povezanosti in poklicanosti.” (s spletne strani)

Društvo Mladinski ceh: “Smo nacionalna mladinska organizacija, registrirana kot društvo od leta 1992. Smo inovativni in usmerjeni v prihodnost; v slovenski prostor uvajamo pomen rasti mladinskih voditeljev in paleto različnih znanj, ki jih mladinski voditelji potrebujejo za svoje delo. Poslanstvo: mladim omogočati priložnosti za rast v odgovornega pripadnika različnih skupnosti po načelih krščanske etike in don Boskovi preventivni vzgojni metodi.  Mladinski ceh je organizacija, v katero mladi:

 • pridejo,
 • v njej rastejo,
 • gredo naprej in
 • ostanejo (z njo) povezani.

Člani Društva mladinski ceh so posamezniki, ki so združeni v različne krajevne enote in interesne skupine, ki se ukvarjajo z mladimi.” (s spletne strani )

Društvo MMM, stičišče mladih

Gibanje Pot: “Gibanje POT Gibanje POT je nastalo v letih po 2.vatikanskem koncilu 1965. Duhovniki in študentje, ki so prebirali prve koncilske dokumente, so želeli uresničiti in živeti predvsem novo duhovnost, ki jo je sprožil koncil v dekretu o Cerkvi: to je cerkvenost (-eklezialnost) združena v občestvenem duhu. To duhovnost pa so mogli živeti v polnosti ob konkretni izkušnji Cerkve. … Cilj gibanja Pot je: vzgojiti kristjana v zrelega človeka, ki je sposoben razvijati v sebi trden čut pripadnosti Cerkvi in svojemu narodu, živeti pristna razmerja do posameznika in skupnosti, živeti ob božji Besedi in zakramentalnih znamenjih, neprestano iskati odgovore na vprašanja o človekovem bivanju in dokončni usodi vsega stvarstva. … GIBANJE POT vodijo člani, ki so s preprosto zaobljubo pripadnosti in zvestobe duhovnim načelom gibanja združeni v SKUPNOSTI POT, ki se sestaja enkrat ali dvakrat mesečno. V tej skupnosti so združeni poročeni in neporočeni laiki, ter tisti, ki se pripravljajo na življenje v daritvi Bogu.” (s spletne strani)

Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote: “Vincencijeva zveza dobrote je mednarodna katoliška laiška organizacija, ki jo je v Parizu leta 1833 ustanovil Frideric Ozanam. Njegova želja je bila odgovoriti na stisko ljudi njegovega časa in pokazati ostrim nasprotnikom krščanstva, da naša vera ni mrtva, ampak da živi tudi v dobrodelnosti in javnem življenju.V Sloveniji se je delovanje organizacije začelo leta 1876, pod imenom Vincencijeva družba, skupine pa so imenovali Vincencijeve konference. Dolgo časa je bila edina zastopnica organiziranega karitativnega dela laikov v Sloveniji. Leta 1994 je ponovno zaživela. Danes deluje kot Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Od leta 2006 ima status humanitarne organizacije. Tudi danes je namen organizacije isti kot v njenih začetkih. Odgovoriti na stisko in prebuditi neizkoriščeno moč za delovanje in pričevanje.” (s spletne strani). Prostovoljci vabijo tudi na forum, ki utegne biti zanimiv za katoliške laike, saj odgovarja na marsikatero vprašanje o evangeniju, življenjskih usmeritvah, veri, odnosih…

Skupnost katoliške mladine – SKAM: “Skupnost katoliške mladine – je prostovoljna, avtonomna in nepolitična organizacija, ki združuje krščansko usmerjeno mladino na območju Republike Slovenije in zamejstva z namenom, da bi v medsebojni povezanosti na temelju krščanskih vrednot uresničevala duhovne, izobraževalne in kulturne programe ter razvijala mednarodno sodelovanje, mobilnost, diakonijo (služenje) in družabno življenje. Društvo SKAM ima blizu 4000 članov (14-35 let). Pri Uradu RS za mladino imamo status nacionalne mladinske organizacije. Društvo SKAM je tudi polnopravni član Mladinskega sveta Slovenije in International Young Catholic Students – JECI-MIEC-IYCS-IMCS.” (s spletne strani)  

Društvo Slovenski katoliški izobraženci: V matični Sloveniji je začel zbirati izobražence Jože Strgar, univ. dipl. ing. hort, ob pomoči p. Mihe Žužka in pozneje dr. Janeza Grila, že od leta 1983. Doma in na tujem so organizirali več predavanj s perečimi temami in se udeležili mednarodnih srečanj s katoliškimi izobraženci iz evropskih držav. Šele v letu 1985 so v cerkvenem okviru ustanovili Komisijo za izobražence, saj tedaj ni bilo mogoče niti misliti, da bi se organizirali kot civilnopravno društvo. Komisija je v letu 1987 prerasla v Medškofijski odbor za izobražence (MOI), ki ga je Jože Strgar vodil do leta 1990. Odbor je svojo dejavnost še razširil in se vključil v mednarodno organizacijo katoliških izobražencev Pax Romana. Izoblikovalo seje pravo gibanje s številnimi domačimi in mednarodnimi prireditvami. Po zmagi demokracije je večina vodilnih članov MOI odšla v politiko, in vse je bilo treba začeti znova. Jeseni leta 1994 smo ustanovili civilno pravno organizacijo društvo Slovenski katoliški izobraženci (SKI), ki od leta 1996 izdaja interno glasilo Zrno SKI. Slovenski katoliški izobraženci smo z mednarodno pomočjo in ob sodelovanju Inštituta za filozofijo in družbeno etiko pri Teološki fakulteti v Ljubljani leta 1997 ustanovili Socialno akademijo (SAK)… Doslej je na osnovnem študijskem programu diplomiralo 200 slušateljev SAK.” (s spletne strani)

Frančiškovi otroci in mladina – FRAMA: “Frančiškovi otroci (FO) in Frančiškova mladina (FRAMA) smo podmladek Frančiškovega svetnega reda (FSR), ki ga je pred skoraj 800 leti ustanovil sv. Frančišek Asiški. Smo otroci in mladi, ki želimo pripadati Cerkvi po zgledu svetega Frančiška Asiškega in svete Klare. Na svojih srečanjih spoznavamo vrednote svetega Frančiška (dobroto, pogum, preprostost, veselje, uboštvo, molitev) in iščemo načine, s pomočjo katerih bi lahko na sebi primeren način služili Gospodu.” (s spletne strani)

Katoliški študentski center Sinaj

Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov: ”Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov Slovenije je duhovno gibanje, ki želi v skladu s temeljnimi načeli in cilji Mednarodnega krščanskega bratstva trajno bolnih in telesno prizadetih oseb prinašati veselo novico o Bogu, ki je Ljubezen in Življenje ter želi srečo vseh ljudi. Tega Boga želi prepoznati v dejanjih in besedi Jezusa Kristusa: “Vstani in hodi!” (prim. Lk 5, 23).” (s spletne strani)  

Kurija Marijine legije

Marijanska vincencijanska mladina

Marijino delo – Gibanje fokolarov: “Nastalo je v Trentu v Severni Italiji v letu 1943, sredi sovraštva in nasilja druge svetovne vojne. Chiara Lubich je s svojimi prijateljicami začela živeti evangelij v najrevnejših področjih mesta. Ta prva skupina mladih žena je kmalu oblikovala gibanje, ki se je širilo najprej po Italiji, nato Evropi in nazadnje po vsem svetu. Gibanje temelji na duhovnosti edinosti in vodi v duhovno in družbeno prenovo, ki je po svoji naravi skupnostna in ki v vsakem človeku prepoznava pot k Bogu. Čeprav izhaja iz evangelija, ta duhovnost poudarja tudi vrednote, ki so skupne drugim religijam in kulturam. Širi nov življenjski slog, ki odgovarja na razširjeno potrebo po pristnem življenju. … Člani gibanja delujejo v okoljih, kjer živijo, srečujejo pa se po manjših ali večjih skupinah. Pripravljajo tudi množične prireditve, kot so na primer Dan družin (ki je potekal aprila 2005 in na katerem se je povezalo 200 mest iz vsega sveta, v Sloveniji pa je bil pripravljen v Postojni). Med najbolj značilnimi je gotovo Mariapoli, ki izvira že iz leta 1949. Gre za skupne duhovne počitnice, kjer si udeleženci vseh družbenih kategorij prizadevajo v malem ustvariti košček sveta, ki bi temeljil na bratstvu in solidarnosti. Sveti sedež je gibanje fokolarov potrdil leta 1962. Danes je Gibanje razširjeno v 182 državah na vseh celinah in šteje približno pet milijonov pripadnikov različnih narodov, ras, kultur in verstev.” (s spletne strani http://www2.focolare.org/en/)

Mladinsko društvo Heres: ”Heres je društvo bivših in sedanjih dijakov Gimnazije Želimlje. Ustanovljeno je bilo z namenom ohranjanja stikov vzpostavljenih med gimnazijskim izobraževanjem. Smo prostovoljno, nepridobitno in nepolitično združenje, ki se zavzema za izobraževanje in informiiranje, organiziranje kulturnih, športnih, družabnih ter drugih dejavnosti za svoje člane. Društvo si pri svojem delu opira na don Boskovo preventivno vzgojno metodo dela. Delujemo pod okriljem Salezijanske mladinske pastorale. Član društva lahko postane vsakdo, ki obiskuje ali je obiskoval Gimnazijo Želimlje. Veseli pa smo tudi vsakega simpatizerja društva.”  (s spletne strani) 

Mladinsko informacijski center

Neokatehumenska pot: “Neokatehumenska pot služi škofom kot eden od načinov za uresničevanje krščanske iniciacije v škofiji ter permanentne vzgoje v veri po navodilih II. vat. koncila in cerkvenega učiteljstva.” (s spletne strani) 

Salezijanci sotrudniki: ”Don Boskovi sotrudniki so »salezijanci v svetu«, ki hočejo sredi svojih vsakdanjih dolžnosti (družina, šola, delovno mesto, župnija, kraj, prijatelji …) živeti evangelij v šoli sv. Janeza Boska, pri tem pa namenjajo prednostno pozornost mladim, zlasti najbolj potrebnim. Sotrudniki hočejo imeti vedno »mlad odgovor« v času in prostoru, kamor jih je postavil Bog! Prizadevajo si za življenje v notranjem ravnotežju in soglasju s svojim Bogom. Zato si prizadevamj za globljo osebno molitev, redno prejemanje zakramentov, udeležbo na duhovnih vajah in molitvenih srečanjih. Predvsem pa želijo živeti v blagor mladine – pa najsibo to prek molitve, finančne podpore, animiranja raznih mladinskih skupin, skrbi za salezijanske ustanove ipd.” (s spletne strani)

Prenova v Duhu: “Prenova v Duhu ali Karizmatična prenova je najprej in predvsem Božji dar. Ne gre za kakšno izrazito specifično duhovnost, temveč le za resno razumljeno, mišljeno in živeto katoliško krščanstvo, katerega bistveni del je tudi dar Svetega Duha. … Danes v molitvena občestva Prenove v Duhu redno prihaja več kot 100 milijonov katoličanov po vsem svetu, kar pomeni, da je daleč najmočnejši pokoncilski duhovni tok v Cerkvi. Pri nas se občestva Prenove v Duhu (trenutno jih je več kot 60) zbirajo že več kot 20 let.” (s spletne strani)  

Skupnost Emanuel»Devica bo spočela in rodila Sina, ki se bo imenoval Emanuel, to pomeni: Bog z nami.« (Mt 1,23).

“Skupnost Emanuel je mednarodno javno združenje vernikov. S podelitvijo javnega statusa ji Sveti sedež priznava, da ne deluje samo za posebno dobro svojih članov, ampak za skupno dobro celotne Cerkve. Skupnost Emanuel združuje preko 8.000 članov po vsem svetu in je prisotna v skoraj 70 državah sveta.

Temeljne karizme Skupnosti so adoracija, sočutje in evangelizacija, vselej pa ta proces spremljata slavilna molitev in ljubezen do Cerkve.

Člani Skupnosti Emanuel prihajajo iz vseh stanov, zato je Cerkev Skupnosti zaupala celo vrsto nalog, med drugim tudi vodenje župnij.”

Skupnost MiR

Slovenska Karitas: ”Slovenska karitas je dobrodelna ustanova rimskokatoliške Cerkve na Slovenskem (1. maja 1990 jo je ustanovila Slovenska pokrajinska škofovska konferenca) in ima namen, da uresničuje karitativno in socialno poslanstvo Cerkve. Slovenska karitas povezuje in usklajuje delo Škofijskih karitas (Ljubljana, Maribor, Koper). Sodeluje z ustreznimi službami, karitativnimi ustanovami ter gibanji doma in na tujem. Njena skrb je tudi prizadevanje za promocijo prostovoljnosti.” (s spletne strani)  

Slovenska skupnost krščanskega življenja: “Skupnost krščanskega življenja je svetovna skupnost laikov, živeča in delujoča v cca 70 državah sveta. Sestavljamo jo kristjani, žene, možje, mladi, odrasli, ki poskušamo poenotiti vero in vsakdanje življenje, slediti Jezusu in odgovarjati Njegovemu klicu ter živeti poslanstvo v Cerkvi in svetu. Vir naše duhovnosti in pripomočki na poti vere in poslanstva so naša srečanja v skupinah, srečanja celotne Skupnosti, duhovne vaje sv. Ignacija Lojolskega, karizma skupnosti, duhovno spremljanje, molitveni pregled dneva, evharistija, branje Božje besede. Sodelujemo z jezuiti pri pripravi in izvedbi duhovnih vikendov in duhovnih vaj, ki so namenjene vsem, ki želijo »odriniti na globlje«. Prav tako pa so jezuiti tudi duhovni asistenti Skupnosti. Mesečno izdajamo glasilo Plameni, kjer poročamo o skupnih dogodkih, posamezniki pišejo, kako v vsakdanjem življenju živijo vero, poročamo o življenju o skupnosti po svetu …” (s spletne strani)  

Slovensko biblično gibanje: “Slovensko biblično gibanje je gibanje znotraj Katoliške Cerkve. Po nauku 2. vatikanskega cerkvenega zbora v dogmatični konstituciji O Božjem razodetju (22), si SBG prizadeva da bi bil »na široko odprt dostop do Svetega pisma«. Zato hočemo Sveto pismo vsem ljudem predstaviti, posebej vernim pa pomagati, da ga bodo mogli zavestno sprejemati kot Božjo besedo znotraj živega izročila celotne Cerkve.” (s spletne strani)  

Socialna akademija: “Poslanstvo: Socialna akademija je preko izobraževanja, raziskovanja in kulture prostor formacije mladih in odraslih za družbeno odgovorno delovanje:

• v javni sferi,

• v zasebni sferi,

• v sferi trga in

• v sferi civilne družbe.

Vizija: Socialna akademija je ustanova nacionalnega pomena s kakovostnimi kadri, ki vpliva na družbeno dogajanje v Sloveniji in širše.

Zavod Socialna akademija sestavljajo trije stebri – organizacijske enote:

• izobraževanje,

• raziskovanje in

kultura.” (s spletne strani)

Zakonci za Kristusa: “Zakonci za Kristusa (Couples for Christ – Foundation for Family and Life ali na kratko CFC-FFL) smo mednarodno katoliško laično gibanje, ki opravlja svoje poslanstvo na vseh petih kontinentih in združuje člane različnih narodnosti. Jedro gibanja smo zakonci, v veje pa so vključeni ostali družinski člani od najmlajših. Zakonca, mož in žena, združena v zakramentu sv. zakona sta temelj družine. Poklicana sta za podaritev novega življenja in odgovorna, da se dobra novica odrešenja v Jezusu Kristusu razglasi v družini, skozi družino in z družino. Kaj se dogaja v družini in kakšni so medsebojni odnosi med družinskimi člani, zaznamuje vsakega posameznika. Če je dom kraj ljubezni, spoštovanja, odpuščanja in je Bog med njimi potem lahko pričakujemo, da bomo kristjani luč in kvas v svetu danes in v prihodnosti. Naša želja je, da gradimo trdne krščanske zakone in družine, ki temeljijo na osebnem odnosu obeh zakoncev in vseh družinskih članov z Bogom zato delamo za:

Osebno prenovo. Vsakemu posamezniku (možu, ženi, otrokom) pomagamo s seminarji, tabori, srečanji, da bi imel oseben odnos z Bogom, ga poglobil in v tem odnosu rasel.

Prenovo družine. Za zakonce organiziramo duhovne vaje, srečanja, kjer začutijo, da jih Bog spremlja v vsakdanjem življenju in jim po zakramentu svetega zakona daje moč, da so lahko vsak dan zvesti svoji zavezi in da z Njegovo pomočjo gradijo in oblikujejo zdrave družinske odnose.

Prenovo Cerkve. Člani gibanja (zakonci,mladi odrasli, mladi, otroci…) se med seboj povezujemo, se podpiramo, si pomagamo in delamo v župniji, ki ji pripadamo.

Zakonci potrebujemo v zakonskem in družinskem življenju podporo in pomoč drugih zakoncev, zato se srečujemo v hišnih skupnostih. Kako poteka srečanje hišne skupnosti?  Hišno skupnost sestavlja šest do sedem zakonskih parov, ki se srečujejo redno tedensko ali dvotedensko na domu enega od parov. Srečanje je sestavljeno iz treh delov. Prvi del je posvečen molitvi in slavljenju. Drugi del srečanja je namenjen temi, ki je lahko iz zakonskega, verskega ali družinskega življenja. Po temi sledi pogovor katerega namen je, da z drugimi delimo svoje izkušnje, poglede, znanje in damo tudi drug drugemu podporo in spodbudo. Tretji del srečanja je namenjen druženju. Veselimo se, da smo skupaj, povemo si o dogodkih, ki smo jih doživeli pretekli teden, tudi o težavah, prosimo za molitev, praznujemo različne dogodke…

Naša vizija: Smo skupnost, ki se posveča evangelizaciji in misijonskemu delovanju. Želimo oblikovati družine, ki jih navdihuje in opogumlja Sv. Duh.”

Zavod Božji otroci

Zavod Pelikan – Karitas”Slovenska Karitas je leta 1998 na pobudo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ustanovila Zavod Pelikan – Karitas. Ena izmed dejavnosti Zavoda Pelikan – Karitas je tudi Referat za pomoč odvisnim in njihovim svojcem . Smo nevladna organizacija in v svojih programih zagovarjamo visokopražni način zdravljenja oziroma socialnega urejanja, kar pomeni, da je namen naših programov dolgotrajna abstinenca. V Referatu za pomoč odvisnim različni strokovnjaki ponujamo programe pomoči odvisnim preko telefonskega svetovanja, individualnih razgovorov, dela z mladoletnimi uživalci drog, Celodnevnega pripravljalnega centra za komuno, ter terapevtskih komun >Skupnosti Srečanje<, ki jih imamo v Sloveniji že šest. S svojimi programi pomoči odvisnim in njihovim svojcem smo na tem področju vodilni v Sloveniji. Več o naših programih si lahko preberete v nadaljevanju.” (s spletne strani)  

Zavod ŽIV!M: “V Zavodu ŽIV!M verjamemo, da ima vsak človek pravico do življenja od spočetja do naravne smrti. Naše poslanstvo je pomagati otrokom in njihovim staršem, ki se soočajo z nenačrtovano nosečnostjo in tistim, ki trpijo zaradi posledic splava. Zavod deluje na področju osveščanja in razkrivanja neresnic glede nerojenega človeškega življenja, umetne prekinitve nosečnosti, postabortivnega stresa in kontracepcije.

Staršem, ki so že opravili splav (UPN), pomagamo na njihovi poti žalovanja s pogovorom, terapijami in skupinami za samopomoč. Podobno tudi posameznikom, parom in družinam, ki so se znašle v stiski zaradi spontanega splava, neplodnosti, smrti otroka …

Tistim, ki se srečujejo z nenačrtovano nosečnostjo in se zaradi težkih razmer v nosečnosti sprašujejo, kaj storiti, nudimo strokovno svetovanje in pogovor.”

Združenje animatorjev Oratorija: “Naša vizija temelji na želji po oznanjevanju Božjega kraljestva med mladimi. V prvi vrsti smo usmerjeni k animatorjem Oratorija v Sloveniji in si zato želimo ustvariti močnejšo podobo animatorja, ki bi bila identifikacijski lik za animatorje. Ta podoba bi voditeljem animatorskih skupin nudila pomoč pri načrtovanju vzgojne poti za animatorje. Poleg tega se nam zdi bistvena skrb za duhovno vodstvo animatorskih skupin ter spremljanje in vzgojo animatorjev na vseh stopnjah razvoja. Ker želimo kvalitetne in ustvarjalne oratorije, ki bodo zvesti don Boskovemu izročilu, je naša vizija tudi razširiti oratorijski način dela iz enega poletnega tedna na več oratorijsko obarvanih dogodkov. Zato se nam zdi smiselno, da bi se animatorske skupine v župnijah (oz. dekanijah) srečevale redno prek celega leta. Pri uresničevanju vizije smo odprti tako za povezovanje z drugimi katoliškimi organizacijami, kot tudi za širše sodelovanje v kolikor pomeni to blagoslov za animatorje.” (s spletne strani)

Združenje Kolpingovih socialnih dejavnosti Slovenije: “Združenje Kolpingovih socialnih dejavnosti Slovenije, ki združuje Kolpingove družine s statusom društva in članstvo Kolpingovih družin brez statusa pravne osebe; Društva socialnih dejavnosti Kolpingove družine: Artiče, Kotlje, Rače, Stari trg pri Slovenj Gradcu, Šentilj pod Turjakom in Veržej.” (s spletne strani)

Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije: ”Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije (ZKPS) je stanovsko združenje poslovnežev (managerjev), ki sprejemajo in udejanjajo krščanski socialni nauk ter na poslovnem področju zagovarjajo in uveljavljajo temeljne vrednote pravične socialno-tržne ekonomije. ZKPS je član svetovnega združenja UNIAPAC krščanskih poslovnežev – International Union of Christian Business Executives. Združenje ZKPS se zato neuradno imenuje tudi UNIAPAC Slovenija.” (s spletne strani)

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov: ”Slovenska skavtska organizacija (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) je prostovoljna nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih. Temelji na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja napisal Robert Baden-Powell, ustanovitelj skavtskega gibanja. ZSKSS je bilo ustanovljeno leta 1990 na temeljih predvojnega slovenskega skavtstva. ZSKSS ima vsako leto približno 4300 aktivnih članov, večinoma starih od 8–30 let, ki so razdeljeni v tri starostne skupine, približno 750 pa je voditeljev prostovoljcev. Osnovni namen vzgoje v ZSKSS je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.” (s spletne strani)

Združenje slovenskih katoliških zdravnikov: “Združenje slovenskih katoliških zdravnikov je stanovsko združenje, ki povezuje katoliške zdravnike, zobozdravnike in druge zdravstvene delavce. Naše društvo je neprofitno, nepolitično, prostovoljno in si je zastavilo naslednje cilje:

 • spodbujanje katoliške etike v zdravstvu
 • skrb za osebno duhovno rast članov društva
 •  izobraževanje članov po načelih medicinske etike
 • oblikovanje mnenj z vidika medicinsko moralno-etičnih vprašanj ob upoštevanju nauka Cerkvenega učiteljstva
 • zagotavljanje verodostojnih poročil in praktičnih nasvetov z medicinsko moralnega področja slovenski Cerkvi
 • zastopanje katoliških načel na medicinskem področju v družbi
 • sodelovanje z drugimi katoliškimi društvi
 • povezovanje z evropsko in mednarodno zvezo združenj katoliških zdravnikov FEAMC in FIAMC.” (s spletne strani)