Kdo so krščanski laiki?

9. »Sinodalni očetje so upravičeno izrazili potrebo opredeliti in predložiti pozitivni opis poklicanosti in poslanstva krščanskih laikov, poglobljen s študijem nauka 2. vatikanskega koncila bodisi v luči najnovejših dokumentov cerkvenega učiteljstva, bodisi iz izkustva samega življenja Cerkve, ki jo vodi Sveti Duh.

V odgovoru na vprašanje, ›kdo so krščanski laiki‹, je koncil presegel prejšnje pretežno negativne razlage in je odprt za odločno pozitiven pogled. Izpričal je svoj temeljni namen v potrditvi polne pripadnosti krščanskih laikov Cerkvi in njeni skrivnosti in posebnega značaja njihove poklicanosti, ki ima na poseben način namen ›iskati božje kraljestvo s tem, da se ukvarjajo s časnimi rečmi in jih urejajo v skladu z božjo voljo‹. ›Pod imenom laiki‹, kakor pravi konstitucija o Cerkvi, ›razumemo tukaj vse vernike, razen udov svetega reda in redovniškega stanu, potrjenega v Cerkvi, to se pravi vernike, ki so bili s krstom včlenjeni v Kristusa in s tem uvrščeni v božje ljudstvo. Ti verniki so s krstom na svoj način postali deležni Kristusove duhovniške, preroške in kraljevske službe in izvršujejo svoj delež poslanstva celotnega krščanskega ljudstva v Cerkvi in v svetu.‹

Že Pij XII. je rekel: ›Verniki, natančneje laiki, se nahajajo na najbolj sprednji črti življenja Cerkve; po njih je Cerkev življenjsko načelo človeške družbe. Zato morajo oni, posebej oni, imeti vedno bolj jasno zavest ne le pripadnosti Cerkve, ampak da so oni Cerkev, velja reči občestvo vernih na zemlji pod vodstvom skupnega poglavarja, papeža, in škofov v občestvu z njim. Ti so Cerkev (…).‹

Po svetopisemski podobi vinograda so krščanski laiki kakor vsi udje Cerkve mladike, vraščeni v Kristusa, resnično trto, ki jih živi in oživlja.

Vcepitev v Kristusa po veri in zakramentih krščanske iniciacije je prva korenina, ki začenja novi položaj kristjana v skrivnosti Cerkve. Sestavlja jo njena najgloblja ›fizionomija‹, ki temelji na vseh poklicih in razgibanosti krščanskega življenja krščanskih laikov: v Jezusu Kristusu, umrlem in vstalem, postane krščanec ›nova stvar‹ (Gal 6,15; 2 Kor 5,17), očiščena greha in oživljena z milostjo.

Na ta način zajema kristjan od skrivnostnega bogastva, ki mu ga Bog daje v svetem krstu in tako nastane možnost orisati ›podobo‹ krščanskega laika.«

Janez Pavel II., Posinodalna apostolska spodbuda O krščanskih laikih (CD 41), Ljubljana: Slovenske rimskokatoliške škofije, 1989.

Apostolsko spodbudo si lahko preberete na naslednji povezavi: Apostolska spodbuda Christefideles laici