Gibanje fokolarov oz. Marijino delo je eno od novejših cerkvenih gibanj.

Nastalo je v Trentu v Severni Italiji v letu 1943, sredi sovraštva in nasilja druge svetovne vojne. Chiara Lubich je s svojimi prijateljicami začela živeti evangelij v najrevnejših področjih mesta. Ta prva skupina mladih žena je kmalu oblikovala gibanje, ki se je širilo najprej po Italiji, nato Evropi in nazadnje po vsem svetu. Gibanje temelji na duhovnosti edinosti in vodi v duhovno in družbeno prenovo, ki je po svoji naravi skupnostna in ki v vsakem človeku prepoznava pot k Bogu. Čeprav izhaja iz evangelija, ta duhovnost poudarja tudi vrednote, ki so skupne drugim religijam in kulturam. Širi nov življenjski slog, ki odgovarja na razširjeno potrebo po pristnem življenju. Pomembno prispeva k miru in edinosti v svetu. Nekateri temeljni poudarki te duhovnosti so:

  • Bog, odkrit kot ljubezen, kot Oče človeške družine
  • Božja volja kot pot svetosti, odprta vsem in pot po kateri lahko odgovorimo na Božjo ljubezen
  • evangelij, udejanjen v vsakdanjem življenju kot odgovor na Božjo ljubezen
  • ljubezen do bližnjega, ki povzema Postavo in Preroke in je zlato pravilo vseh religij
  • vzajemna ljubezen, ki je nova Kristusova zapoved, srce evangeljskega sporočila
  • Jezusova prisotnost med tistimi, ki se združujejo v njegovem imenu
  • križani in zapuščeni Jezus, ključ do združenosti z Bogom in bližnjim
  • blažena Devica Marija, mati edinosti, kot zgled ljubezni do človeštva.

Gibanje ima 18 različnih vej, ki povezujejo družine, mladino, otroke, duhovnike, redovnike in redovnice ter celo škofe. Družine si prizadevajo za prenovo današnje družine kot osnovne celice družbi. Mladi s svojo svežino in navdušenjem želijo dati svoj prispevek k bolj zedinjenemu svetu. Ljudje v različnih poklicih se zavzemajo za to, da bi družbo prekvasili z evangeljskimi vrednotami. Člani gibanja delujejo v okoljih, kjer živijo, srečujejo pa se po manjših ali večjih skupinah. Pripravljajo tudi množične prireditve, kot so na primer Dan družin (ki je potekal aprila 2005 in na katerem se je povezalo 200 mest iz vsega sveta, v Sloveniji pa je bil pripravljen v Postojni). Med najbolj značilnimi je gotovo Mariapoli, ki izvira že iz leta 1949. Gre za skupne duhovne počitnice, kjer si udeleženci vseh družbenih kategorij prizadevajo v malem ustvariti košček sveta, ki bi temeljil na bratstvu in solidarnosti. Sveti sedež je gibanje fokolarov potrdil leta 1962. Danes je Gibanje razširjeno v 182 državah na vseh celinah in šteje približno pet milijonov pripadnikov različnih narodov, ras, kultur in verstev.

Besedilo je povzeto po: http://www2.focolare.org/en/.

http://www.gibanjefokolarov.si/