Frančiškov svetni red je ustanovil Sv. Frančišek Asiški.

Dolga stoletja se je imenoval »Tretji red sv. Frančiška«, njegovi pripadniki pa »tretjeredniki«. Ljudje, ki vstopijo v Frančiškov svetni red, si prizadevajo, da bi živeli evangelij po zgledu sv. Frančiška. Prevzema jih njegov duh in navdušuje njegova radikalnost. Red se imenuje »svetni«, ker člani živijo v svetu (v svojih družinah, na svojem delovnem mestu, pri svojih poklicnih dolžnostih). Cerkev mu določa potrebne okvire, obrede, potrjuje Vodilo, Konstitucije, Obrednik in drugo. Obenem Cerkev računa na primerno življenje, pričevanje in molitev članov Frančiškovega svetnega reda.

Frančiškov svetni red je organizirana skupnost, katere člani živijo po vsem svetu in šteje 430.000 pripadnikov. Red vodi Mednarodni svet, ki ima svoj sedež v Rimu. Vsak narod ima svoj Narodni svet (NS). Nadaljnje možne organizacijske delitve so Pokrajinski sveti.

Sestre in bratje (tako se člani med seboj kličejo) doživljajo in oblikujejo svojo bratsko povezanost v krajevnih bratstvih Frančiškovega svetnega reda, ki so pri nas navadno povezana s samostani in župnijami frančiškanov, minoritov in kapucinov. Tudi krajevna bratstva imajo svoje vodstvo in duhovnega asistenta, ki je običajno duhovnik prvega reda.

Sestre in bratje živijo evangelij po zgledu sv. Frančiška ter si močno prizadevajo, da bi svoje življenje posvetili s pristno duhovnostjo. Z življenjem po evangeliju postanejo sestre in bratje Frančiškovega svetnega reda sodelavci Cerkve v njenem življenju in poslanstvu, pomagajo širiti evangelij (nova evangelizacija) in ponižno služijo Cerkvi na vseh področjih cerkvenega občestva. Pripravljeni so za vsako dobro delo, zlasti pa za tista dobra dela, s katerimi morejo pomagati bolj potrebnim in revnim (karitas). Prizadevajo si za mir in pravičnost v svetu, gojijo ekumenizem, ohranjajo čisto in lepo naravo ter človeško okolje. V življenju in poklicnem delu želijo biti vzorni v svojem družinskem življenju, čisti in pošteni v vsakdanjih odnosih z ljudmi, odgovorni in zavzeti v svojih družbenih dolžnostih. Zunanja znamenja pripadnikov so:

-Svetinjica: na eni strani je podoba sv. Frančiška na drugi strani pa podoba sv. Klare ali Božje Matere.

-Značka: predstavlja frančiškovski grb, to je dve prekrižani roki (ena je gola, Kristusova; druga je oblečena, Frančiškova), obe z znamenjem rane od žeblja. Po sredini je križ (TAU).

-Znamenje Tau: pomeni frančiškovski križ; lahko ga nosimo kot značko ali svetinjico.

-Pas: del franciškovske obleke s tremi vozli, ki simbolizirajo tri zaobljube.

Primerno je, da nosijo člani Frančiškovega svetnega reda vidna zunanja znamenja pri skupnih srečanjih.

Besedilo je povzeto po: http://minoriti.rkc.si/poslanst/fsr.htm

Več na…