Šmarnična pobožnost

Mesec maj je Marijin mesec, ko zazvenijo Marijine pesmi in pri sveti maši (ali izven nje) beremo šmarnično branje. Četudi je vaša župnijska cerkev za vas preveč oddaljena, še vedno lahko obhajate šmarnice v podružnični cerkvi, pri vaški kapelici ali celo doma. V prvih dveh primerih se glede obhajanja šmarnic dogovorite z g. župnikom, in mu ponudite svojo pomoč pri organizaciji šmarnične pobožnosti, iskanju sodelavcev, okrasitvi cerkve, prevzemu ključa podružnične cerkve  …

Šmarnična pobožnost je tudi lepa priložnost, da se župljani v vašem kraju povežete in se nenazadnje naučite, kako to ljudsko pobožnost obhajati.

Šmarnično branje je na voljo v več katoliških knjigarnah. Morda bi bilo za šmarničarje privlačno tudi branje šmarnic izpred leta ali dveh. Bodite prepričani, da bo vsakodnevna zgodba z bogato vsebino pritegnila otroke in odrasle. Otroci si bodo za vedno zapomnili mamo ali očeta, ki je vodil šmarnično pobožnost.

Če boste šmarnice obhajali doma, povabite še sosednje družine, da se vam pridružijo. Na posebnem mestu v stanovanju pripravite Marijin kotiček, kjer pogrnete lep prtiček, nanj daste Marijino podobo in pred njo vazo s cvetlicami, za oskrbo katere naj skrbijo otroci. Lahko se dogovorite, da se enkrat dobite pri vaši družini, naslednjič pa pri sosedih. Šmarnična pobožnost bo tako tudi priložnost za utrjevanje vašega prijateljstva, saj po šmarnični pobožnosti lahko udeležencem ponudite kakšen prigrizek in sok ter nadaljujete druženje.

 

In kako obhajamo šmarnično pobožnost?

Za uvod šmarnične pobožnosti lahko zapojemo eno izmed pesmi v čast Marije: Spet kliče nas venčani maj, Krasni majnik, Lepa, si, lepa si, Bodi nam pozdravljena, Cvetke trgam, Dajte hribi in doline, Do Marije, Jaz sem otrok Marijin, Ko zarja zlati nam gore, Lepšega v nebesih ni, Marija, mati ljubljena, Marija, mati moja, Marija, pomagaj nam, Marija skoz življenje… Pesmi lahko natipkate in natisnete ter jih razdelite obiskovalcem, da se bodo lažje naučili besedila. Če morda ne poznate celotnega besedila je veliko slednjih na voljo na spletu. Izberete lahko tudi novejše Marijine in druge duhovno ritmične pesmi kot so: Ti, ki si na svet prinesla sonce, O Marija, o Marija, Mali cvet, Ti si moja gospa, Tebi Brezmadežna …

 

Naredimo znamenje križa:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

Zmolimo zdravamarijo.

 

Preberemo šmarnično branje dneva.

 

Zmolimo litanije Matere Božje (lavretanske litanije)

Gospod, usmili se

Kristus, usmili se

Gospod, usmili se

Kristus, sliši nas

Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški – usmili se nas

Bog Sin, Odrešenik sveta

Bog Sveti Duh

Sveta Trojica, en sam Bog

Sveta Marija – prosi za nas

Sveta Mati Božja

Sveta devic Devica

Mati Kristusova

Mati Cerkve

Mati milosti Božje

Mati prečista

Mati brezmadežna

Mati nedolžna

Mati deviška

Mati ljubezniva

Mati čudovita

Mati dobrega sveta

Mati Stvarnikova

Mati Odrešenikova

Devica najmodrejša

Devica častitljiva

Devica hvale vredna

Devica mogočna

Devica milostljiva

Devica verna

Podoba pravice

Sedež modrosti

Začetek našega veselja

Posoda duhovna

Posoda časti vredna

Posoda vse svetosti

Roža skrivnostna

Stolp Davidov

Stolp slonokosteni

Hiša zlata

Skrinja zaveze

Vrata nebeška

Zgodnja danica

Zdravje bolnikov

Pribežališče grešnikov

Tolažnica žalostnih

Pomoč kristjanov

Kraljica angelov

Kraljica očakov

Kraljica prerokov

Kraljica apostolov

Kraljica mučencev

Kraljica spoznavalcev

Kraljica devic

Kraljica vseh svetnikov

Kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta

Kraljica v nebesa vzeta

Kraljica presvetega rožnega venca

Kraljica družine

Kraljica miru

 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – prizanesi nam, o Gospod.

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – usliši nas, o Gospod.

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – usmili se nas.

 

Pod tvoje varstvo pribežimo,

o sveta Božja Porodnica,

ne zavrzi naših prošenj

v naših potrebah,

temveč reši nas

vselej vseh nevarnosti,

o častitljiva in blagoslovljena Devica,

naša gospa, naša srednica,

naša besednica!

S svojim Sinom nas spravi,

svojemu Sinu nas priporoči,

svojemu Sinu nas izroči!

Prosi za nas, sveta Božja Porodnica.

Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

 

Molimo. Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošnjo svete Device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daj uživati nebeško veselje. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

 Naredimo znamenje križa:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

Za sklep šmarnične pobožnosti lahko zapojemo eno izmed pesmi v čast Marije: Spet kliče nas venčani maj, Krasni majnik, Lepa, si, lepa si, Bodi nam pozdravljena, Cvetke trgam, Dajte hribi in doline, Do Marije, Jaz sem otrok Marijin, Ko zarja zlati nam gore, Lepšega v nebesih ni, Marija, mati ljubljena, Marija, mati moja, Marija, pomagaj nam, Marija skoz življenje… Izberete lahko tudi novejše Marijine in druge duhovno ritmične pesmi kot so: Ti, ki si na svet prinesla sonce, O Marija, o Marija, Mali cvet, Ti si moja gospa, Tebi brezmadežna …