Religion en Libertad, Šest stvari, ki bi jih morali spremeniti, če bi v družini hoteli živeti po pravilu sv. Benedikta (Vir: Aleteia)

To bi prineslo v naše domove in v svet veliko več miru in ljubezni.

Petnajst stoletij že Pravilo sv. Benedikta s svojimi 73 poglavji, vodi življenja številnih mož in žena po vsem svetu. Lahko rečemo, da je to preverjen recept za to, kako živeti v krščanski skupnosti.

Kaj če bi ga uporabili v družinskem življenju 21. stoletja? Uporaba pravil sv. Benedikta bi povzročila spremembe na teh šestih področjih družinskega življenja:

  1. Način, kako delamo

Bilo bi jasno, da delo nima prednosti pred družino. Toda v skladu z benediktinskimi samostani in njihovim geslom: moli in delaj – bi vsi pomagali pri gospodinjskih opravilih in to sprejeli kot svoj prispevek v službi drugim.

  1. Način, kako počivamo

Skupaj bi si ogledali filme in igrali igre, ne pa vsak zase. Imeli bi čas za razvedrilo in skupno igro po družinski večerji, upočasnili bi tempo dneva in preživeli nekaj časa drug z drugim ter počivali. »Počitek je čas občestva z Bogom in drugimi, in veselja nad tem, da smo skupaj.)

  1. Način, kako jemo

Pred obroki bi molili. Jedli bi skupaj z drugimi člani naše družine, ne pa ob različnih časih in na različnih krajih. Imeli bi čas za pogovor, izmenjavo idej in izkušenj, in uživanje v družbi drug drugega. Biti skupaj pri obedu je dobro za družino in tega ne pravijo samo benediktinci: to so potrdile številne sociološke raziskave. Zato bi morali biti televizija in telefoni med obedi ugasnjeni.

  1. Način, kako trošimo

Benediktinski način življenja družine bi se izogibal razkošju in izumetničenosti. Otroških sob ne bi trpali s preštevilnimi igračami in drugimi nepomembnimi stvarmi. Postavili bi stroga pravila glede rabe elektronskih naprav tako za starše kot za otroke: omejen čas za zasloni z določenimi obdobji preko dneva, ko bi bile naši zasloni ugasnjeni. Skušali bi se posvetiti osebni in družinski rabi elektronskih naprav. Bolje je skupaj gledati film kot da vsak igra na svoji napravi svojo igro. Zmanjšanje števila zaslonov v hiši bi tudi spodbudilo branje in pogovor.

  1. Način, kako molimo

Imeli bi kraj in čas za molitev, če je mogočen, majhen družinski oltarček za skupno molitev. Svoj dom in molitev bi zaščitili pred raztresenostjo in ustvarili okolje, v katerem bi starši in otroci skupaj vsak dan preživeli nekaj časa z Bogom.

  1. Način, kako smo dobrodelni in solidarni

Naša družina bi se skušala izogniti osredotočenosti same nase ali zaprtosti vase: bila bi odprta, skušala bi kolikor je mogoče omiliti trpljenje drugih in mi bi svojim otrokom omogočili stik s tistimi, ki imajo manj sreče kot mi.

Več na: https://aleteia.org/2017/09/17/the-6-things-wed-have-to-change-if-we-applied-st-benedicts-rule-to-family-life/