Papež dedkom in babicam: Hvala za zgled ljubezni, predanosti in modrosti (Vir: Radio Vatikan)

 

Vatikansko dvorano Pavla VI. so nedavno napolnili dedki in babice ter ostarele osebe, ki so povezani v italijansko združenje starejših zaposlenih oseb. Po bogatem programu, sestavljenem iz glasbe, pričevanj in nagovorov, se je zbranim pridružil še papež Frančišek. Spregovoril jim je o njihovi pomembni družbeni vlogi, saj so podlaga in spomin naroda, zgled ljubezni, predanosti in modrosti.

 

Starejši – podlaga in spomin naroda

Cerkev gleda na starejše osebe z naklonjenostjo, priznanjem in velikim spoštovanjem. Predstavljajo bistveni del krščanske skupnosti in družbe, prav posebej pa predstavljajo podlago in spomin nekega naroda. »Ste pomembna navzočnost, saj vaša izkušnja predstavlja dragocen zaklad, nepogrešljiv za gledanje v prihodnost z upanjem in odgovornostjo,«  je zatrdil papež. Njihova zrelost in modrost, ki so si ju nabrali skozi leta, lahko pomagata mlajšim in jih podpirata na poti rasti in odprtosti v prihodnost, ko iščejo svojo pot. Starejše osebe namreč pričujejo, da se tudi v najtežjih preizkušnjah nikoli ne sme izgubiti zaupanja v Boga in v boljšo prihodnost. »So kakor drevesa, ki še vedno dajejo sadove. Kljub teži let, lahko dajo svoj izvirni prispevek za družbo, ki je bogata z vrednotami, in za potrditev kulture življenja.«

 

Nenadomestljiva vloga v družinskem okolju

Nemalo je starejših, ki svoj čas in sposobnosti, ki jim jih je dal Bog, velikodušno posvečajo pomoči in podpori drugim. Papež je izpostavil tiste, ki pomagajo v župnijah, nekateri se posvečajo okraševanju cerkva, spet drugi so katehisti, animatorji med bogoslužjem ali karitativno dejavni. Spomnil je tudi na pomembno vlogo starih staršev v družinskem okolju: »Koliko starih staršev skrbi za vnuke in tem najmanjšim s preprostostjo posreduje življenjske izkušnje, duhovne in kulturne vrednote skupnosti in naroda! V državah, ki so utrpele veliko versko preganjanje, so bili stari starši tisti, ki so posredovali vero novim generacijam ter poskrbeli, da se je otroka na skrivaj krstilo.«

 

Starejši poklicani delovati za razvoj kulture življenja

V svetu, kot je današnji, kjer sta moč in videz pogosto mitizirana, imajo starejši poslanstvo, da pričujejo o vrednotah, ki so zares pomembne in ki ostanejo za vedno, saj so zapisane v srce vsakega človeka in zagotovljene s strani Božje besede. Ravno zato, ker ostarele osebe spadajo v tretje življenjsko obdobje, kamor je papež Frančišek prištel tudi samega sebe, so poklicane pričevati o lepoti življenja: »Poklicani smo delovati za razvoj kulture življenja in pričevati, da je vsako življenjsko obdobje Božji dar in ima svojo lepoto in svojo pomembnost, ki je zaznamovana s krhkostjo.«

 

Vsakemu zagotoviti dostojno starost

Poleg mnogih starejših, ki se v mejah svojih sposobnosti še naprej posvečajo bližnjemu, pa je tudi veliko takšnih, ki živijo z boleznijo in motoričnimi težavami ter potrebujejo pomoč. »Danes se zahvaljujem Gospodu za mnoge osebe in strukture, ki se posvečajo vsakodnevnemu služenju ostarelim, da bi ustvarili ustrezna človeška okolja, v katerih bi vsak lahko dostojno živel to pomembno obdobje svojega življenja,« je dejal sveti oče in nadaljeval, da so ustanove, ki sprejemajo starejše osebe, poklicane biti kraji človečnosti in ljubeče pozornosti, kjer najšibkejše osebe niso pozabljene ali zanemarjene, ampak se jih vidi, spominja in varuje kakor starejše brate in sestre. Na ta način se izrazi tudi hvaležnost tistim, ki so dali veliko skupnosti in so tudi njeno podnožje.

 

Za prihodnost naroda potrebna medgeneracijska povezanost

Ustanove in različne socialne stvarnosti lahko še veliko naredijo na področju pomoči starejšim osebam, da bi se najbolje izrazile njihove zmožnosti, predvsem z zagotavljanjem aktivnega sodelovanja, pri čemer je pomembno, da je njihovo dostojanstvo vedno spoštovano in vrednoteno. Pri tem pa se je treba »zoperstaviti škodljivi kulturi odmetavanja, ki ostarele odriva na obrobje, s tem ko jih opredeljuje kot neproduktivne«. Papež je poudaril, da so osebe z javno odgovornostjo, kulturne, vzgojno-izobraževalne in verske stvarnosti, kakor tudi vsi ljudje dobre volje poklicani zavzeti se za izgrajevanje družbe, ki bo vedno bolj sprejemajoča in vključujoča. Prav tako je pomembno podpirati vezi med generacijami. »Prihodnost naroda zahteva srečanje med mladimi in starimi: mladi so vitalnost naroda na poti, starejši pa krepijo to vitalnost s spominom in z modrostjo,« je zatrdil Frančišek.

 

Zgled ljubezni, predanosti in modrosti

»Dragi dedki in drage babice, hvala za zgled ljubezni, predanosti in modrosti. Pogumno nadaljujte s pričevanjem o teh vrednotah! Naj v družbi ne manjkata vaš nasmeh in lesk vaših oči!« je papež sklenil govor. Zagotovil jim je svojo molitev, jih prosil, naj tudi oni molijo zanj, ter jim podelil Gospodov blagoslov.

Več na: http://sl.radiovaticana.va/news/2016/10/15/papež_dedkom_in_babicam_hvala_za_zgled_ljubezni/1265387