Na 4. postno nedeljo, 22. marca bomo po slovenskih župnijah izbirali člane župnijskih pastoralnih svetov za novo mandatno obdobje 2020-2025. Na nedeljo pred tem pa bomo brali posebno pismo škofa Andreja Glavana, namenjeno modri izbiri novih članov ŽPS.

Kako pridobiti res dobre člane župnijskega pastoralnega sveta, s katerimi bo župnik lahko dobro sodeloval, je v veliki meri odvisno od samega načina izbire članov.

V zadnjih letih so iz večine slovenskih škofij in župnij prihajale pobude, da bi tako imenovane volitve članov ŽPS morali pričeti izvajati drugače. Na osnovi slednjih je Odbor za ŽPS pri Koordinaciji pastoralnih služb pripravil dva pravilnika za izvedbo izbire (in ne več volitev) članov župnijskih pastoralnih svetov.

Prvi pravilnik, ki predvideva podoben način izbire članov kot je bil doslej v uporabi, je nastal na osnovi prejšnjega pravilnika za volitve članov ŽPS. V nekoliko preoblikovani obliki poudarja namesto volitev  izbiro članov župnijskega pastoralnega sveta. Izbira članov ŽPS poteka s pomočjo glasovnic in nadaljnje presoje komisije. Po preštetju veljavnih glasov komisija ugotovi skladnost kandidatov s pogoji za članstvo v ŽPS.

Drugi pravilnik, ki je primernejši še posebno za mestna okolja (čeprav ne samo za slednja) pa predvideva način izbire članov ŽPS s kandidatno listo. Posebno v mestnih okoljih se namreč župljani slabo poznajo med seboj in težko presojajo, kateri župljani bi bili primerni za člana župnijskega pastoralnega sveta. V primeru odločitve za ta način izbire članov ŽPS, se dva meseca pred nedeljo, ko bomo izbirali člane ŽPS za novi mandat, oblikuje komisija za izbiro članov novega ŽPS, ki jo imenuje župnik s svojimi sodelavci. Na podlagi prejetih predlogov članov ŽPS in voditeljev župnijskih skupin (vsak izmed njih predlaga največ sedem kandidatov) komisija oblikuje predlog kandidatne liste, ki jo mora potrditi župnik.

Pred dokončnim oblikovanjem kandidatne liste morajo člani komisije od kandidatov pridobiti pisno soglasje, iz katerega mora jasno izhajati njihov pristanek na uvrstitev na kandidatno listo kot tudi svobodna pripravljenost za prevzem dela v župniji in zavedanje soodgovornosti za njeno delovanje. Župnik kot predsednik komisije nato izvede predstavitev vseh kandidatov župnijskemu občestvu.

Na nedeljo, ko bo potekala izbira članov ŽPS, verniki, ki imajo pravico do izbire članov, obkrožijo največ sedem kandidatov. Kljub temu, da se zdi ta način izbire članov novega ŽPS na prvi pogled morda zahtevnejši, pa  vključuje več varoval, da bodo izbrani člani v župniji res pripravljeni tudi dejavno sodelovati.

O tem, kateri pravilnik bodo uporabljali v posamezni škofiji, odloča škof ordinarij. V primeru, da škof podpira oba načina izbire, se župnik sam oz. skupaj z ŽPS odloči, kateri način izbire članov je za njihovo župnijo primernejši.

V pomoč pri izvedbi izbire članov ŽPS za mandatno obdobje 2020-2025 so na Škofijskem uradu za laike pripravili potrebne obrazce in dodatna gradiva, ki so na voljo tudi v e-obliki na spletni strani Škofijskega urada za laike (https://nadskofija-ljubljana.si/laiki/zps-in-dps/zupnijski-pastoralni-sveti/gradiva/).

Foto: Mojca Bertoncel