Letošnji Nikodemovi večeri za študente in izobražence v Ljubljani obhajajo zlati jubilej. V osmih večerih skupaj s papežem Frančiškom, predavatelji, pričevalci ter udeleženci okroglih miz zremo v družino, ki tudi v današnjem času predstavlja neodpovedljiv ideal in vrednoto. Obenem se zavedamo, da sočutje z družinami in pari v stiski ne pomeni oslabitve evangeljskega sporočila, temveč pastoralno željo, da bi utrdili vse, kar je šibko in preprečevali neporebne zlome. S praznovanjem želimo obeležiti tudi zlati jubilej.

 

1. večer: Jaz – midva – mi pred Bogom

V prvem izmed letošnjih jubilejnih 50. Nikodemovih večerov nas je nagovoril upokojeni mariborski nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek. Svoje razmišljanje je naslovil z »Jaz – midva – mi pred Bogom« z njim pa je želel postaviti nekakšen okvir papeževe apostolske spodbude Radost ljubezni. Tako je že v začetku opozoril na zadnji del dokumenta v katerem papež pravi, da ni nobena družina nebeška resničnost že sedaj, da vendar pa k tej popolnosti vsaka družina teži (Al 325). Po mnenju nadškofa je to zato, ker je ta Božja vizija vgrajena v človeka, torej ni nekaj kar bi bilo izven njega in s tem nedosegljivega. Seveda pa je človek vedno razpet med starim in novim človekom, kar pomeni stalno pot učenja. K temu nam pomaga duhovnost, o kateri papež piše v zadnjem poglavju njegove spodbude. Ta duhovnost v krščanskem življenju ni nekaj oddaljenega, tam v »oblakih«,  pač pa mora biti mesena in vpeta v življenje. Tudi v pogovoru, ki je sledil, je pokazal, kako pravzaprav živimo to duhovnost oz. bi jo lahko živeli bolj z zavedanjem. Ob koncu je prav tako še enkrat ponovil misel, ki jo papež večkrat izpostavi in ki je prav tako eden izmed stebrov njegove spodbude, da sta mož in žena, ki živita v ljubezni, v majhnih in drobnih dejanjih pravzaprav nekakšna skrivnostna navzočnost Boga v tem svetu. Duhovno bogat večer je bil lepa uvertura v prihodnja srečanja na Nikodemovih večerih, ki se letos iz različnih zornih kotov osredotočajo na papeževo posinodalno spodbudo Radost ljubezni.

Matevž Vidmar, moderator večera

Posnetek predavanja si lahko ogledate na: http://www.unipas.si/nikodemovi-veceri/nikodemovi-veceri-2016/1349-jaz-midva-mi-pred-bogom

 

2. večer: Družina med poklicanostjo in resničnostjo

Drugi večer 50. Nikodemovih večerov je potekal pod naslovom “Družina – med poklicanostjo in resničnostjo”. Osrednja tema dogodka je bil pregled glavnih vsebinskih poudarkov posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia (Radost ljubezni). Gostje okrogle mize so bili dr. Ivo Kerže, dr. Aleš Maver, Karmen Kristan in dr. Stanislav Slatinek.

V uvodnih predstavitvah so se gostje dotaknili različnih vidikov apostolske spodbude.

Dr. Maver je na začetku izpostavil vprašanje pomembnosti posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia ter posvaril pred pozabo širšega cerkvenega okvira pastirske spodbude.

Gospa Kristan je poudarila upanje, ki jo spodbuda prinaša vsem, ki so na lastni koži izkusili ločitev. Govorila je o stiskah, tako družinskih, kot ekonomskih, s katerimi se soočajo ločeni verniki.

Dr. Kerže se je v svoji predstavitvi osredotočil na vprašanje razvezanih in ponovno poročenih vernikov. Govornik je opozoril, da pastirska spodbuda, na račun močnega poudarjanja milosti, ubira drzno pot, ki omogoča razlage, ki so lahko v nasprotju z naukom.

V zaključnem govoru je dr. Stanislav Slatinek poudaril svež pogled, ki ga prinša Radost ljubezni. Po njegovem mnenju gre za pogled milosti, ki nas postavlja v odnos do konkretnega človeka.

V sklepnem pogovoru so gostje razvijali svoja razmišljanja. Dr. Kerže in dr. Slatinek sta se osredotočila na vprašanje statusa razvezanih vernikov in greha. Dr. Maver in gospa Kristan pa sta govorila o konkretnih razmerah nastajanja spodbude Amoris Laetitia in konkretnih družinskih okoljih.

Napisal: Jani Šumak, moderator večera

Posnetke predavanj si lahko ogledate na: http://www.unipas.si/nikodemovi-veceri/nikodemovi-veceri-2016/1353-2-vecer-druzina-med-poklicanostjo-in-resnicnostjo

 

3. večer: “Vsakdanja” ljubezen v zakonu

Tretji Nikodemov večer je potekal ob pogovoru o radosti oziroma realnosti ljubezni v zakonskem in družinskem življenju. Z nami sta bila dva zakonska para: Jani in Sanja Jeriček ter Štefka in Peter Dolenc. Slišali smo veliko bogatih spodbud in se tekom večera večkrat nasmejali slikovitemu prikazu različnih dinamik med zakoncema.

Gostje so poudarili, kako prav je imel apostol Pavel, ko je v svoji odi ljubezni zapisal, da je ljubezen potrpežljiva. Mož potrebuje potrpežljivost, ko mu žena razlaga o svojih problemih. Žena namreč velikokrat želi od moža samo to, da jo posluša. In ne potrebuje natančne analize, kako problem tudi rešiti. Žene pa potrebujejo potrpežljivost, ko si možje včasih vzamejo več časa, da spregovorijo o problemu, ki bi ga one rade rešile prav takoj.

Za odnos je pomembna komunikacija in tudi pogled. Papež Frančišek je zapisal: “Pogled, ki drugega ceni, ima velik pomen, in skopariti z njim, običajno škodi.” Vsem obiskovalcem strani www.unipas.si želimo veliko radosti v medsebojnih odnosih. Dobro si je zapomniti, da je njen temelj medsebojno spoštovanje.

Kristina Tičar, moderatorka večera

 

Posnetek predavanja si lahko ogledate na: http://www.unipas.si/nikodemovi-veceri/nikodemovi-veceri-2016/1354-tretji-vecer-vsakdanja-ljubezen-v-druzini; https://www.youtube.com/watch?v=SbB3ROohT_c; https://www.youtube.com/watch?v=p8KIlOcImgM

 

4. večer: Praznovanje 50-letnice

Četrtek, 17. novembra 2016, je bil v Ljubljani in Mariboru namenjen praznovanju. V Ljubljani smo obeležili 50 let neprekinjega izvajanja Nikodemovih večerov, v Mariboru pa 40 let. Praznovanje smo začeli s zahvalno mašo v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja. Ob somaševanju duhovnikov je mašo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik,

ki je v pridigi predvsem poudaril, da so Nikodemovi večeri odraz resnice o človeku, da z razumom odkriva resnico in se skrivnosti približuje s srcem. Med mašo je pel Komorni zbor Megaron, pod vodstvom dirigenta Damijana Močnik. Peli so mašo na čast sv. Martina Tourskega. Tudi uvodni del akademije so obogatili s svojim nastopom. Med akademijo smo si ogledali kratek dokumentarni film s tremi pričevanji (kard. dr. Franc Rode, dr. Rudi Koncilja, dr. Andrej Poznič) in prisluhnili slikovitemu predavanju Milana Knepa, ki je orisal stanje v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. V prijateljskem druženju so se zbrani zadržali še po končani akademiji.

Posnetek predavanja si lahko ogledate na: http://www.unipas.si/nikodemovi-veceri/nikodemovi-veceri-2016/1356-4-vecer-praznovanje-50-letnice

5. večer: Izzivi vzgoje v digitalni dobi – Izpolnjujoča ali kompulzivna spolnost

V ponedeljek, 21. novembra, je na 5. dogodku v okviru jubilejnih 50. Nikodemovih večerov v Ljubljani obiskovalce nagovoril Peter Topić, strokovnjak s področja zasvojenosti s seksualnostjo.

V predavanju z naslovom: »Izzivi vzgoje v digitalni dobi – izpolnjujoča ali kompulzivna spolnost« je skoraj

250 – večinoma mladim – udeležencem predstavil priložnosti in pasti, ki jih na področju vzgoje in spolnosti prinaša digitalna doba.

Po predavanju so sledila vprašanja iz občinstva, ki se jih je nabralo zajeten kup, kar priča o aktualnosti obravnavane teme.

Pred nami pa so še 3 večeri, o katerih si lahko več preberete na spletni strani Univerzitetne pastorale www.unipas.si.

Rok Pisk, moderator večera

Posnetek predavanja si lahko ogledate na: https://www.youtube.com/watch?v=rRqecolRiHc

6. večer: Evangelij družine in problemi ljudi

Okrogla miza:

dr. Igor Bahovec, mag. Mojca Belcl Magdič, dr. Blaž Jezeršek

Posnetek predavanja si lahko ogledate na: https://www.youtube.com/watch?v=E3oIy9VLH9A

 

7. večer: Kje so naši sinovi in hčere?

Aleš Čerin

Neža Repanšek

Na predzadnjem srečanju v okviru letošnjih jubilejnih Nikodemovih večerov sta s svojimi prispevki nastopila Aleš Čerin in Neža Repanšek, ki sta spregovorila o vzgoji otrok in mladostnikov ter njihovem osamosvajanju.

Aleš Čerin je po izobrazbi farmacevt. Rad se predstavi kot mož, oče, dedek, podjetnik, skavt, predavatelj in bloger na blogu Preprostost. V družini, družbi in poslu se zavzema za »bolj preproste izbire«. V sodelovanju s Socialno akademijo razvija in izvaja treninge za vzgojo voditeljev »Vodim, torej sem«. Je soustanovitelj in pisec na spletnem magazinu Časnik ter sodelavec v društvu Družina in Življenje.
Neža Repanšek je mladinska voditeljica, prostovoljka, trenerka in skavtinja. Je podpredsednica Mladinskega sveta Slovenije, odgovorna za področje mladinskega dela in neformalnega izobraževanja. Na Socialni akademiji vodi razne dejavnosti mladinskega dela. Ukvarja se s strukturnimi spremembami na trgu dela in njihovim vplivom na mlade iskalce zaposlitve. Usmerja in vodi mladinske pobude, izvaja mednarodne treninge za mlade in razvija raznolike delavnice.
Papež Frančišek v apostolski spodbudi Radost ljubezni pravi: »Véliko vprašanje torej ni, kje se otrok fizično nahaja, s kom je v tem trenutku skupaj, ampak kje se nahaja v eksistencialnem smislu, kje stoji v smislu svojih pogledov, svojih ciljev, svojih želja in svojih življenjskih načrtov.«
Vzgoja v družini prej naleti na pomembna vprašanja kot na primer: Kje so meje? Do kod mladim nuditi varnost in kako jih spodbuditi, da iz varnega družinskega gnezda poletijo v samostojnost? Na ta in podobna vprašanja sta gosta večera odgovarjala v svojih prispevkih in v razpravi z občinstvom.
Aleš Čerin je v svojem predavanju poudaril, da je oče tisti, ki otroke v družini pripravi na življenjske viharje, medtem ko mati predvsem nudi varnost in zaščito. Otrok bo po njegovem mnenju najbolje vzgajan, če bo videl svojega očeta in mater na delu, ko bosta garala v svojem odnosu in otrokom dajala zgled. Prepričan je tudi, da morajo starši otroke pustiti, da padejo in se sami poberejo, ne da vse naredijo namesto njih. Učenje iz padcev in napak je namreč dobra lekcija v življenju. Alešu Čerinu se zdi pomembno, da otrokom omogočimo izkušnjo dela in napora ter da jim omogočimo hrepenenje. Le-tega pa ne more biti, če otroke kar naprej zasuvamo z raznimi darili. Starši naj otrokom omogočijo tudi, da prevzamejo odgovornost za svoje odločitve in dejanja, ne pa da na primer matere hodijo vpisovat svoje otroke na fakultete in se pogovarjat s profesorji na govorilnih urah.
Neža Repanšek je izpostavila, da se meja mladosti v zahodnem svetu zvišuje. Tako na primer v nekaterih državah med mlade štejejo osebe, stare do 35 let. V več evropskih državah je prisoten tudi pojav, da otroci bivajo pri svojih starših še dolgo v svoja 30. leta. Slovenija je v tem pogledu pri vrhu na lestvici držav. Zaradi različnih razlogov se dogaja, da mnogi iz mladosti preidejo v nekakšno polodraslost in v rešitve »nekje vmes«. Po mnenju Neže Repanšek lahko poleg očeta in matere pri vzgoji otrok in na poti k samostojnosti pomagajo tudi bratje in sestre. Pomembno se ji tudi zdi, da starši pokažejo, da zaupajo svojim otrokom.
Gosta večera sta v drugem delu odgovarjala na številna vprašanja iz občinstva.
S svojim glasbenim nastopom na harfi je večer polepšala Lara Hrastnik, povezoval pa ga je Mario Plešej.

Mario Plešej, modetator večera

Posnetek večera si lahko ogledate na: https://www.youtube.com/watch?v=pZzXHQsQwnQ

 

8. večer: Rešena iz pekla

Ania Golędzinowska je na letošnjem zadnjem Nikodemovem večeru, 24. 11., pred polno dvorano Teološke fakultete iskreno spregovorila o svoji življenjski zgodbi. Iz težkega otroštva se je želela izviti z izhodom v svet visoke mode. Toda tudi to okolje je prineslo še nove rane. Odpuščanje, ljubezen in iskanje sreče so tri ključne besede,

ki so zaznamovale njeno pričevanje. Ne denar, ne uspeh, ne pozornost iz vseh strani ne morejo zapolniti globoke želje, ki je zapisana v človekovo srce, da ljubi in da je ljubljen. Opozorila nas je na dejstvo, da je prava ljubezen v Jezusu Kristusu: “da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil” (Jn 15,12). Hudič nam govori smo prvi del te zapovedi. V želji, da bi mladim pomagala rasti v resnični ljubezni je ustanovila gibanje Čista srca – pripada mu že več kot 9000 članov, ki naredijo zaobljubo čistosti do poroke.

Posnetek predavanja si lahko ogledate na: https://www.youtube.com/watch?list=PL3zMbt1myYpmKuVa4NPC4MCvCXml7eWTU&v=bSL3rtTkXeE