Bog postane majhen
nebogljen
Bog se daruje iz ljubezni

in nas vabi
naj mu sledimo
ne v uspeh, ugled in slavo
ampak v revščino hleva

v revščino mojega hleva
v nebogljenost moje ljubezni
v omejenost mojega znanja
v moje padce

in Bog postane čisto majhen
da lahko
gre z menoj.

Naj mir Božjega Deteta
Vaše srce napolni z veseljem,
radostjo in hvaležnostjo.
Želimo Vam blagoslovljene
in milosti polne božične praznike 
ter obilo Božjega blagoslova
v letu, ki prihaja.

sodelavci Pastoralne službe