Mojca M. Štefanič,  »L’Osservatore« zavrača kritike »Radosti ljubezni« (Vir: Družina)

V razpravi o razlagi papeške posinodalne apostolske spodbude o zakonski zvezi in družini z naslovom Radost ljubezni se je naposled k besedi javil tudi vatikanski časnik L’Osservatore Romano. V gostujočem prispevku za zadnjo izdajo italijanski krščanski demokrat in nekdanji evropski minister Rocco Buttiglione zavrača kritike dokumenta.

Nekateri trdijo, da je Radost ljubezni v nasprotju s cerkvenim izročilom, predvsem iz časa Janeza Pavla II., je zapisano v prispevku. Ti kritiki se čudijo, da »v besedilu ne najdejo potrditev lastnih teorij«. Niso pripravljeni »opustiti svojih ustaljenih miselnih vzorcev in slišati presenetljivih novosti sporočila papeža Frančiška«. Buttiglione odločno zavrača tudi trditve, da obstajajo razlike med Frančiškom in Janezom Pavlom II. v odnosu do znova civilno poročenih zakoncev.

Buttiglione poudarja, da Frančišek v dokumentu ne dopušča, da bi kar vsi znova civilno poročeni pristopali k zakramentu sv. obhajila, pač pa predvideva odločitve za posamezne primere. Frančišek znova civilno poročene vabi, naj se podajo na »lastno pot spreobrnjenja«. Ob tem naj bi s pomočjo duhovnika izprašali svojo vest, piše avtor prispevka. Papež pa zavestno pušča odprto, na kateri točki tega procesa bi bilo prejemanje obhajila mogoče, ker so si posamezni položaji med seboj tako različni, da ni možno sprejeti splošno veljavne odločitve.

Frančiškova izjava, da vnovič civilno poročeni »v nekaterih primerih« kot pomoč smejo prejemati tudi zakramente, ni v nasprotju z apostolsko spodbudo Familiaris consortio (1981) Janeza Pavla II. V njej je zapisano, da vnovič civilno poročeni pod določenimi pogoji smejo prejemati obhajilo, vendar le v primeru, če v drugi partnerski zvezi živijo spolno vzdržno življenje. Frančišek s svojim pisanjem vnovič civilno poročenim vsekakor ne daje splošne možnosti za prejem obhajila, ampak jih vabi k spovedi, pojasnjuje Buttiglione. Pogoj za prejem obhajila pa je odpuščanje vseh grehov pri spovedi.

Po izidu Radosti ljubezni v letošnjem aprilu se je razvnela razprava o tem, ali, in če da, pod kakšnimi pogoji papež dopušča prejemanje svetega obhajila vnovič civilno poročenim zakoncem. Izjava, da vnovič civilno poročeni »v nekaterih primerih« smejo prejemati zakramente, je zapisana le v opombi.

Razlage Frančiškove apostolske spodbude segajo vse od zanikanja do trditev, da papež vsem, ki se jih to tiče, prepušča odločitev zgolj njihovi lastni vesti. Frančišek na vprašanje, ali njegovo besedilo prinaša »konkretne novosti« za vnovič civilno poročene, odgovarja pritrdilno. Obenem pa opozarja na izjave dunajskega kardinala Christopha Schönborna o apostolski spodbudi. Po kardinalovem mnenju papež z Radostjo ljubezni v posameznih primerih znova civilno poročenim dopušča možnost prejema sv. obhajila.

Vir: Kathpress

Več na: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/%C2%BBl’osservatore%C2%AB-zavraca-kritike-%C2%BBradosti-ljubezni%C2%AB