Tajništvo Slovenske škofovske konference je objavilo digitalno publikacijo Letno poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji za leto 2020, ki zajema podatke za desetletje 2009–2019.

 

Leta 2019 je imela Slovenija 2.094.060 prebivalcev, od katerih je skoraj tri četrtine katoličanov.

V Sloveniji je 6 škofij, 60 dekanij, 697 teritorialnih župnij in dve personalni (bolniška v Ljubljani in univerzitetna v Mariboru) ter 2.901 cerkva in kapel.

 

Osebe v Cerkvi na Slovenskem:

 • 14 škofov,
 • 743 škofijskih duhovnikov,
 • 271 redovnih duhovnikov,
 • 37 stalnih diakonov,
 • 443 redovnic,
 • 647 laiških katehistinj in katehistov,
 • 9.809 ključarjev oz. članov ŽPS,
 • 11.500 prostovoljcev Karitas.

 

Zakramenti

V letu 2019 je bilo v Sloveniji podeljenih:

 • 10.455 krstov,
 • 9.388 prvih obhajil,
 • 8.110 svetih birm,
 • 2.488 cerkvenih porok,
 • posvečenih 6 novomašnikov.

 

Katoliške izobraževalne in socialne ustanove v Cerkvi na Slovenskem:

 • 31 vzgojno-izobraževalnih zavodov,
 • v katoliških vrtcih 1.661 vpisanih otrok,
 • 1.823 učencev obiskovalo katoliške osnovne in srednje šole,
 • 350 študentov bilo vpisanih v katoliške visokošolske ustanove,
 • v 15 domovih za ostarele bivalo 1.264 oskrbovancev.

 

Šolstvo

V okviru Katoliške cerkve v Sloveniji in po njenih pravnih osebah (škofijah, župnijah, redovnih skupnostih ipd.) deluje:
Na področju visokega šolstva:  Katoliški inštitut, Teološka fakulteta UL, 12 študentskih domov.

Na področju srednjega šolstva: 4 katoliške gimnazije, 4 dijaški domovi. Delež mladih, ki obiskuje katoliške gimnazije, predstavlja 2,1 % populacije v posamezni generaciji.

Na področju osnovnega šolstva: 2 katoliški osnovni šoli. Ti dve katoliški osnovni šoli obiskuje 0,29 % vseh šolajočih se otrok v osnovnih šolah.

Na področju predšolske vzgoje: 20 vrtcev. V teh 20 katoliških vrtcev je bilo vpisanih 1.661 otrok, kar na tej ravni izobraževanja predstavlja 2,02 % vseh vključenih v programe.

Na področju glasbenega šolstva: 5 zasebnih katoliških glasbenih šol, 4 orglarske šole, Konservatorij Jurija Slatkonje v Novem mestu.

 

Sakralna kulturna dediščina

 • 3 (nad)škofijski arhivi.
 • 1 muzej krščanstva na Slovenskem.
 • Po stanju registra Ministrstva za kulturo o vpisani sakralni kulturni dediščini iz januarja 2009 je v Sloveniji 6.157 sakralnih enot (cerkve, kapele, zidana znamenja in križi).

 

Slovenska Karitas

V letu 2019 je v Sloveniji v okviru mreže Karitas:

 • bilo razdeljenih 3.380 ton hrane;
 • 13.070 oseb je prejelo pomoč v obliki plačila položnic;
 • 11.961 otrok je prejelo šolske potrebščine v obliki paketa ali bonov za delovne zvezke;
 • 1.565 osnovnošolcev in dijakov je bilo deležnih pomoči pri plačilu kosila, prevoza in obšolskih dejavnosti;
 • 107 otrok je bilo vključenih v botrstvo in posvojitev na razdaljo, otroci pa so bili deležni tudi obdarovanj ob praznikih in učne pomoči;
 • v letovanja družin, otrok in starejših je bilo vključenih 621 oseb.

 

Strokovni delavci in usposobljeni prostovoljci na škofijskih in župnijskih Karitas so:

 • opravili 677.316 ur prostovoljnega dela,
 • izvedli več kot 12.392 individualnih svetovanj, v katera je bilo  vključenih 6.980 gospodinjstev;
 • v različne oblike družabnih dogodkov je bilo vključenih 19.531 starejših;
 • prostovoljci so v več kot 74.915 obiskih razveselili preko 34.614 starejših;
 • 3.196 družinskih članov iz socialno ogroženih družin je bilo vključenih v strokovno vodene skupine, delavnice in izobraževanja;
 • več kot 17.500 otrok je bilo vključenih v obdarovanja, delavnice, družabne dogodek; od tega 297 v centre za mlade in otroke.

Poleg splošnih dobrodelnih programov organizacije Karitas izvajajo tudi socialnovarstvene programe na področju pomoči odvisnikom, materinskih domov, brezdomcev, ambulant za osebe brez zavarovanja in pomoči žrtvam trgovine z ljudmi.

 

Več podatkov je v digitalni publikaciji: Letno poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji 2020.pdf 

 

Vir:  https://katoliska-cerkev.si/letno-porocilo-katoliske-cerkve-v-sloveniji-2020