S podobo Marije, je v pričakovanju tudi Cerkev, ki ima za svojo dolžnost, da v svet prinaša Božje kraljestvo, kraljestvo ubogih, preprostih, malih…

Cerkev  v pričakovanju se po Marijinem zgledu ne želi pretvarjati, da ima rešitve za vse probleme. Lahko pa svet sodobnega časa, ponižno spomni, da resnično človeške družbe gradi sočutje do ubogih in sicer toliko, kolikor najbolj ponižani kažejo na poklicanost človeštva preseči samega sebe.

Zaklad kraljestva, ki ga okušamo v tem adventnem času, je evangelij, ki smo ga prebrali na praznik Kristusa Kralja vesoljstva. »Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? 39 Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili‹« (Mt 25,31-40). V Božjem kraljestvu bodo torej kralji tisti, ki so majhni.  …

Verovati v Cerkev v pričakovanju, pomeni verovati, da je med močjo evangelija in tem svetom, ki ga Bog ljubi in ki ga je prišel odrešit v svojem sinu Jezusu Kristusu, mogoč nov dar, ki ga ne bomo prejeli, ker bi bil sad našega dela, ampak ker je milostni dar, ki nas vabi, da vstopimo v simfonijo z Božjim delom.

Ker je Bog v Jezusu Kristusu postal človek, ker je Marija podoba Cerkve v pričakovanju, nam edinstvena izkušnja žena in parov, ki pričakujejo otroka, osvetljuje resničnost, ki jo živimo v Cerkvi. Vabi nas k branju Svetega pisma, k veselju nad pričakovanjem in k temu, da tudi mi kot Marija angelu odgovarjamo: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« (Lk  1,38).

Po: Advent 2012: Cerkev v pričakovanju  (F. P. Pretot)