Verujem v Boga Očeta …

… v Jezusa Kristusa …

… trpel pod Poncijem Pilatom …

…tretji dan od mrtvih vstal…

… verujem v Svetega Duha …

… verujem v odpuščanje grehov …