Številne izmed nas spreleti srh, ko pomislimo na svoje najstnike in njihove vprašljive modne izbire, družbeno okolje, pritiske hitro spreminjajočega se sveta ter čustvene vzpone in padce. Obenem se lahko sami spomnimo velikih sprememb in zorenja, ki smo ga izkušali v tem obdobju. Čas preobraze in močnega čustvovanja je odlično izhodišče za semena resničnega, odraslega odnosa z Bogom.