Predstavitev različnih oblik zakonskih skupin

Župnijske zakonske skupine

Župnijska zakonska skupina je glede logistike najenostavnejša. Hkrati pa je lahko župniji v pomoč zlasti pri vrednotenju, spominjanju in spodbujanju zakona in družine, kot npr. zakonski jubileji, blagoslov malih otrok, teden družine, predavanje na temo zakonsko in družinsko življenje.

Običajno se pri srečanjih naslonijo na letni priročnik za zakonske skupine, ki ga ponudijo na škofiji (letos “Blagor nama”), ali na druga gradiva. Ob vsakem srečanju se črpa tudi iz Svetega pisma. Na srečanjih je običajno prisoten domači župnik.

Družina in življenje

Leta 2000 sta Družino in življenje ustanovila zakonca Vilma in Dani Siter. Skupine nastajajo okoli vodilnih parov, ki želijo širiti znanje o kvalitetnem zakonskem življenju na osnovi Svetega pisma in zakramentalnega življenja.

Družina in življenje predstavlja vedno večjo mrežo malih zakonskih skupin, ki se povezujejo z navdihujočimi pričevanji, kakovostnimi seminarji in publikacijami.

Več na: www.diz.si

Zakonske skupine Najina pot

Najina pot ni skupnost, ni društvo, ni gibanje, ampak pomoč Cerkve zakonskim parom, da laže vzdržujejo, razvijajo in bogatijo svoj zakonski odnos, ki je zakrament. To je edini cilj Najine poti. Vsako drugo versko ali civilno udejstvovanje je prepuščeno izbiri vsakega posameznega para.

Ta cilj dosegajo z mesečnimi srečanji posameznih skupin. Prvi del večera posredujejo svoja spoznanja ob dogovorjenem evangeljskem odlomku s pogledom na svoj zakon. Drugi del večera posredujejo misli ob nekem vprašanju, ki zadeva njun zakonski odnos ali kakšno družinsko vprašanje, ki so si ga  določili za naslednji mesec. Med prvim in drugim delom je kratek primeren glasbeni premor. Ob koncu duhovnik ali vodeči zakonski par doda kakšno misel.

Pogovor je vedno v obliki skupinske dinamike, kar pomeni, da vsi poslušajo povedano brez vsakih pripomb.

Izdajajo dvomesečni interni časopis »Najina pot« s prispevki zakoncev iz Najine poti o svojem doživljanju zakona in družine.

Skupine vodita p. Vital Vider in p. Andrej Benda s pomočjo voditeljskih parov.

Več na: Najina pot

Najina »drugačna pot“

Temeljni cilj skupine je pomagati parom, ki nosijo križ telesne neplodnosti, da ta križ požlahtnijo. To pomeni, da najdejo svoje mesto v Cerkvi in družbi in da odkrijejo svoje posebno poslanstvo, ki ga imajo ob vsem, kar prinaša zakon brez otrok. Pomaga jim, da na najbolj neposreden in pristen način pričujejo za zakon, kot zakrament, ki ni družina z otroki, ampak brezpogojno vztrajanje v lepem, uglašenem in spoštljivem medsebojnem odnosu moža in žene. To je najdragocenejši sad vsakega zakona. Samo na podlagi tega temeljnega cilja pari lahko odgovarjajo na različne izzive, ki so jim ponujeni, tudi na posvojitev tujega otroka.

Srečanje poteka po enakem sistemu, kot v skupinah Najina pot. Pari so zelo osebni in iskreni, kar je pri tej skupini še posebej pomembno.

Skupino vodita Marija in Jože Stritar pod duhovnim spremstvom p. Tadeja Strehovca.

Več na: Najina drugačna pot

Gibanje Nove družine

Gibanje Nove družine so del Gibanja fokolarov in se je rodilo  1967. Sestavljajo ga družine, ki si prizadevajo živeti duhovnost v edinosti in izžarevati v svet družin vrednote vesoljnega bratstva. Način življenja Novih družin je ukoreninjenost v evangeliju, ki ga živijo v zakonskem paru, v vzgoji otrok, v dialogu z drugimi družinami in skupaj z njimi z različnimi kulturnimi razsežnostmi, tako družbenimi kot verskimi v svojem okolju.

Nove družine so v Sloveniji prisotne  že v začetku sedemdesetih let. Zbiramo se v manjših skupinah, ki jih vodijo animatorski pari. Skupine so različne (po starosti, številu,smo iz različnih župnij). V rednih mesečnih srečanjih poskušamo poglobiti življenje evangelija;  oživiti ljubezen, ki je prirojena vsaki družini, s tisto ljubeznijo, ki je pravi božji dar. V naših skupinah poglabljamo po celem svetu  iste teme, tako letos poglabljamo Besedo življenja. Po skupinah si povemo naša doživetja, kako smo določeno besedo zaživeli v naših družinah, na delovnem mestu. Izkušamo, da Jezusova  Beseda tako zares postaja del nas, evangelizira najprej nas same.

Več na: http://www.gibanjefokolarov.si/druzine

 

Zakonci za Kristusa

Zakonci za Kristusa (Couples for Christ – Foundation for Family and Life ali na kratko CFC-FFL) smo mednarodno katoliško laično gibanje, ki opravlja svoje poslanstvo na vseh petih kontinentih in združuje člane različnih narodnosti.

Jedro gibanja smo zakonci, v veje pa so vključeni ostali družinski člani od najmlajših  do najstarejših. Te veje so: Otroci za Kristusa, Mladi za Kristusa, Mladi odrasli za Kristusa.

Zakonci potrebujemo v zakonskem in družinskem življenju podporo in pomoč drugih zakoncev, zato se srečujemo v hišnih skupnostih. Hišno skupnost sestavlja šest do sedem zakonskih parov, ki se srečujejo redno tedensko ali dvotedensko na domu enega od parov. Srečanje je sestavljeno iz treh delov. Prvi del je posvečen molitvi in slavljenju. Drugi del srečanja je namenjen temi, ki je lahko iz zakonskega, verskega ali družinskega življenja. Po temi sledi pogovor katerega namen je, da z drugimi delimo svoje izkušnje, poglede, znanje in damo tudi drug drugemu podporo in spodbudo. Pri zakonskih temah imamo po navadi moški in ženske ločene skupine za pogovor, ker ima vsak član več časa za pogovor in tudi rešitev ali razumevanje nekega problema je včasih za može drugačna kot za žene. Tretji del srečanja je namenjen druženju.

Več na: http://www.zakonci.net/

Tečaj za zakonce “Ljubezen in spoštovanje”

Mnogi pari, tudi v Sloveniji, so šli skozi odličen tečaj Ljubezen in spoštovanje, ki sta ga 2013 v Sloveniji s predavanji predstavila dr. Emerson in Sarah Eggerich.

Tečaj je zasnovan na osnovi svetopisemskih načel in resnic o odnosu med možem in ženo. Pari se v okviru manjše skupine srečujejo 1x na 14 dni. Skupaj si ogledajo preučevanje na DVD-ju, nato se v skupini pogovarjajo o načelih in vprašanjih povezanih s temo srečanja. Na vsakem srečanju si zapišejo v svoj delovni zvezek/priročnik eno do tri stvari, ki so jih najbolj navdihnile na srečanju. Nato pa se med enim in drugim srečanjem podajo na pot od besed k dejanjem. V tem času ne razmišljajo o tem, kako bi spreminjali partnerja, ampak le sami sebe.

Našim sobratom v Kristusu iz sestrinske Mednarodne evangelijske Cerkve smo hvaležni za ta prispevek k evangelizaciji in poglobljenemu razumevanju odnosa med zakoncema. K sodelovanju z drugimi cerkvami nas spodbuja tudi papež Frančišek, ki je na plenarnem zasedanju Papeškega sveta za pospeševanje enosti kristjanov takole dejal: “Tako se lahko mi kristjani prepoznamo kot bratje in sestre, ki verujejo v enega Gospoda in Odrešenika Jezusa Kristusa in skupaj iščejo način, kako biti poslušni Božji besedi, ki nas hoče združene. Ekumenizem je resničen takrat, kadar je zmožen prestaviti pozornost s sebe, z lastnih argumentov in formulacij, na Božjo besedo, ki jo je treba poslušati, sprejeti in v svetu o njej pričevati. In zato so različne krščanske skupnosti poklicane sodelovati, ne pa tekmovati,« je dejal papež Frančišek.

Prispevek o tečaju v oddaji na TV Slo-1 (17. 3. 2017): Duhovni utrip: Ljubezen in spoštovanje

Več na: Ljubezen in spoštovanje