Priročnik Priprave na krščanski zakon je pripravil Odbor za pripravo na zakon pri Škofijskem uradu za družino leta 2008. prinaša smernice za oblikovanje čimboljše priprave na tako pomembno odločitev kot je sklenitev cerkvenega zakona.

V prvem delu so povzete osnovne smernice Papeškega sveta za družino, Kongregacije za katoliško vzgojo in Kongregacije za nauk vere  v Cerkvenem dokumentu 71 z naslovom Priprava na zakon ter Sklepnega dokumenta Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem . V drugem delu Priročnika so navedeni sklopi “obveznih vsebin” , ki naj jih zaročenci osvojijo, oz. o njih razmišljajo in se med seboj pogovarjajo. Zavedamo se, da pari, ki se pripravljajo na zakon danes, potrebujejo ponovno evangelizacijo, ponovno srečanje z Jezusom Kristusom, ki je zvezo med možem in ženo povzdignil v zakrament  (znamenje) svoje ljubezni do Cerkve.

Na razpotju časa kličemo: “Družina, kje si?” Kdo je na usodnem križišču, družina ali družba? Obe in z njima tudi človek, subjekt in protagonist obeh..

Prirocnik