Sodi v čas zaroke. Izvaja se na posebnih tečajih ali Šolah za zakon in se razlikuje od neposredne priprave, ki je navadno osredotočena na zadnja srečanja med zaročenci in duhovnikom pred obhajanjem samega zakramenta.Zaročenci morajo biti poučeni glede naravnih zahtev, ki so v božjem načrtu glede zakona in družine povezane z medsebojnim odnosom mož-žena in te so:

  1. zavest o svobodni odločitvi, ki je temelj njune zveze,
  2. enost in nerazveznost zakona,
  3. pravilno spoznanje odgovornega starševstva,
  4. človeški vidiki zakonske spolnosti, zahteve in namen spolnega dejanja,
  5. pravilna vzgoja otrok.

 Posebne teološke in moralne poglobitve naj ima vprašanje popolnega darovanja in odgovornega porajanja. Zakonska ljubezen je namreč celostna, izključujoča, zvesta in rodovitna ljubezen (prim.Okrožnica o posredovanju človeškega življenja /Humanae vitae/,9).