Cerkev na Slovenskem bo prihodnje pastoralno leto (2018-19) posvetila spremljanju družin z otroki od krsta do obhajila.

Zato bo letošnji pastoralni tečaj (v Ljubljani bo to 12. septembra)  namenjen tem vprašanjem. Ključna naloga Pastoralnega tečaja 2018 je priti naproti družinam z otroki od 1. do 6. leta starosti. Potekal bo v dveh delih:

1. Razumevanje družine v obdobju od rojstva do vstopa v šolo (značilnosti posameznih obdobij otroka).

2. Kako lahko župnija pride naproti tej družini (bogoslužje, kateheza, obiski, srečanja…)?

 

Že teološki simpozij letos aprila je bil posvečen prav tej temi. Zakaj?

V pastorali je posebej opazna vrzel v odnosu med družinami in župnijo v  obdobju med časom, ko so otroci prejeli sveti krst, in časom, ko se vpišejo v prvi razred verouka. Pred krstom otrok namreč družine »iščejo« stik z župnijo, ker želijo, da bi bili otroci krščeni. Po krstu pa se potem pogosto zaprejo same vase, v svojo dinamiko vsakdanjega življenja in obveznosti. Vsaka družina na svoj lasten način živi vero in prenaša to vero na svoje otroke. Bolj načrtno se pogosto začne ukvarjati z intenzivnejšim posredovanjem vere šele ob vpisu otrok k verouku in pripravo otrok na prejem prvega svetega obhajila. Zato je prav, da se posvetimo premisleku o družinah, ki so svoje otroke dale krstiti in ti še niso vstopili v veroučni proces.

Odpirajo se naslednja vprašanja: Kako lahko župnija družini v tej dobi posebej pomaga? Kakšne so takrat želje in potrebe staršev in predšolskih otrok? Potrebujejo te družine posebno pozornost s strani župnije ali pa je dovolj, da so povabljeni k temu, da redno prihajajo k nedeljski maši in da doma skupaj kot družina molijo? Kako pristopiti do staršev, ki se niso cerkveno poročili? Kako podpirati tiste, ki so si podelili zakrament zakona? Gotovo pa mora biti na prvem mestu vprašanje: Kako Bog sam gleda na te družine, na starše in otroke? Kako je v njih dejavno navzoč? Kaj želi v njih in po njih udejanjiti sredi tega časa in prostora? Kako lahko to prepoznamo in postanemo še bolj njegovi sogovorniki in sodelavci v pastoralnem spremljanju družin s predšolskimi otroki?

Upamo, da bo pastoralni tečaj ponudil tudi nekatere konkretne odgovore na ta vprašanja, ali pa morda prebudil ideje za nove predloge v pastoralnem delu z mladimi družinami.