POST  IN PRAZNIK

Post je lahko čas, ki je več kot odpoved; lahko je čas praznovanja.

Nekaterim stvarem se lahko odpovemo in praznujemo zaradi drugih.

Posti se sojenja drugih; praznuj zaradi Kristusa, ki biva v njih.

Posti se temnih misli;praznuj zaradi božje ozdravljajoče moči.

Posti se besed, ki onesnažujejo; praznuj z besedami, ki dvigajo.

Posti se nezadovoljstva; praznuj s hvaležnostjo.

Posti se jeze; praznuj s potrpežljivostjo.

Posti se skrbi; praznuj zaradi božje previdnosti in skrbi zate.