Zato se mora človekova sposobnost pri preobražanju stvarnosti vedno držati osnov prve, izvirne božje stvaritve. (papež Frančišek, LS 5)