Na Dikasteriju za laike, družino in življenje v tem letu izdajajo kateheze in spremljajoče videoposnetke za družine. Kateheze so sad pričevanja družin in razlag svetega očeta. Namenjene so premišljevanju v družini ali v skupnosti družin. Vsaka kateheza je razdeljena na štiri dele in se navezuje na spremljajoči videonagovor sv. očeta in zakonskih parov.

 

Prav zato so te kateheze najboljše gradivo za zakonske skupine v tem Letu družine, ko se pripravljamo na svetovno srečanje družin, ki bo v Rimu od 22. do 26. junija 2022 z naslovom: »Družinska ljubezen: poklicanost in pot svetosti«.

 

Odličen pripomoček so tudi za pogovor pri družinski katehezi in podobnih srečanjih. Z njihovo pomočjo se družina poveže, odkriva skrivnost Božjega delovanja in postaja odprta za oznanjevanje ‘evangelija družine’. S katehezo postaja prav vsaka skupnost bolj družinska in s tem že pričuje o Bogu, ki sam pravzaprav biva kot družina treh oseb.

 

Kateheze (gradivo in videonagovori) so prosto dostopne na spletni strani:

 

Luka Mavrič