Skupnost SRCE je namenjena vsem, ki imajo izkušnjo razveze. Iščeš krog ljudi s podobno izkušnjo? Skupnost nudi varen prostor za soočanje z novo življenjsko situacijo in bolečino, ki jo lahko podeliš z ljudmi, ki jo bodo razumeli. Ta trenutek življenja je lahko priložnost za odkrivanje novih dimenzij bivanja, učenja novih vzorcev reagiranja in iskanje novih izhodišč v življenju. Pridruži se nam! Verska pripadnost ni pogoj za članstvo v skupnosti, ki je odprtega tipa, pridružiš se lahko kadarkoli.
Vodi: Upravni odbor skupnosti Srce
Duhovni asistent: P. Tomaž Mikuš, DJ
[email protected]
Tel.: 064 178 014

MESEČNA SREČANJA SKUPNOSTI SRCE

Srečanja članov skupnosti na mesečnih predavanjih so vsak četrti ponedeljek v mesecu ob 19.45 uri,  v Marijini kapeli pri sv. Jožefu v Ljubljani.
Udeleženci lahko brezplačno parkirajo na velikem parkirišču za cerkvijo.
Dobrodošli tudi vsi, ki se želite pridružiti. Dobili boste vse potrebne informacije glede skupin, ki že obstajajo. Lahko pa tudi pišete ali kličete na spodaj navedene kontakte.

SKUPINE V SKUPNOSTI SRCE

Namen skupin je biti podpora drug drugemu v vseh preizkušnjah v procesu razveze in po njej ter spodbuda k osebni rasti in poglabljanju v veri. Skupine želijo biti varen prostor, kjer lahko spregovorimo o naših težavah, ne da bi bili pri tem ocenjevani, sojeni ali obsojeni. Želimo biti prostor, kjer lahko govorimo resnico o naših problemih in kjer nam ni potrebno nositi mask. V tem varnem intimnem prostoru zaupanja lahko drug z drugim pošteno in odkritosrčno delimo osebno izkušnjo življenja, molitve in odnosa z Jezusom Kristusom. Zato želimo gojiti držo popolne iskrenosti, ranljivosti, iskanja življenjskega smisla, brezpogojnega sprejemanja, zaupnosti in predvsem ljubezni do drugega.

SKUPINA SRCE  – Celje

Skupina je v ustanavljanju
Vodi: kapucin Primož Kovač
[email protected]
Tel.: 041 780 109 

SKUPINA SRCE  – Koper

Srečanja bodo  vsak 1. torek v mesecu ob 19:30 v
župniji Koper sv. Marko
Kvedrova 17, Koper.
[email protected]
Tel.: 041 724 884

SKUPINA SRCE  – Ljubljana

Srečanja so vsak 2. ponedeljek v mesecu ob 17. uri v prostorih Pastoralnega središča sv. Jožefa (nad Marijino kapelo). 
Vodi: p. Tomaž Mikuš DJ z sodelavkami
[email protected]
Tel.: 064 178 014

SKUPINA SRCE  – Nova Gorica

Srečanja so vsak 3. petek v mesecu ob 20. uri v župnišču. 
Vodi: žpk  Alojz Kržišnik
[email protected] 
Tel.: 041 596147

SKUPINA SRCE  – Šturje, Ajdovščina

Srečanja so vsak 1. torek v mesecu  ob 20. uri v župnišču v Šturjah. Levstikova 1
Vodi: žpk Zoran Zornik
[email protected]
Tel.: 041-673-292

SKUPINA SRCE – 12 koračni program

V skupini za okrevanje po razvezi si delimo izkušnje, moč in upanje, tako da bi lahko rešili svoj skupni problem in pomagali drugim, da bi okrevali po razvezi. V ta namen sledimo duhovnemu programu dvanajstih korakov Anonimnih alkoholikov. Koraki nam pomagajo, da ločimo stvari, glede katerih ne moremo storiti ničesar, od teh, ki jih lahko spremenimo. Pomagajo nam, da uresničimo moč in potencial v svojem življenju in damo prostor odpuščanju – sebi in drugim, ter tako dosežemo spokojnost in mir v svojem življenju.
Srečanja so vsak ponedeljek v mesecu ob 19:45 uri v prostorih Pastoralnega središča sv. Jožefa (nad Marijino kapelo). 
Kontakt: Natali Prušnik
[email protected]
Tel.: 041 591 577
Duhovni asistent: P. Tomaž Mikuš, DJ
[email protected]
Tel.: 064 178 014

SKUPINA SRCE – SENIOR

Razvezani, ki so/smo že dolga leta sami, pa mogoče vseeno pogrešamo pogovor in odgovore na vprašanja, ki nastanejo takrat, ko se osamosvajajo, ali bi se morali glede na starost, osamosvojiti otroci, ko se poročajo, gredo od doma, ko dobimo prve vnuke, ko pride bolezen, starost, ki morda še poglobi osamljenost. Danes je čas tako hiter, da odrasli otroci in mlade družine nimajo dovolj časa za lastno življenje, kaj šele za naše. Tudi otrok ne moremo obremenjevati s svojimi problemi in stiskami, lahko pa si podelimo med seboj, v skupini.
Vodi: Ga. Marija Cigoj
[email protected]
Tel.: 051 335 404
Duhovni asistent: P. Tomaž Mikuš, DJ
SREČANJA so prvi in tretji ponedeljek v mesecu, vedno ob 17.00 uri v prostorih Pastoralnega središča sv. Jožefa (nad Marijino kapelo).  Po srečanju ob 19.00 uri je sv.  maša.