V soboto 21. oktobra 2017 je bilo pri sv. Jožefu v Ljubljani prvo vseslovensko srečanje ločenih v Cerkvi. Medškofijski odbor za družino skupaj s Skupnostjo razvezanih SRCE je letos prvič organiziral tako srečanje na vseslovenski ravni z naslovom  “Življenje po ločitvi”.

Srečanje je imelo dva namena: da razvezani, ločeni in ponovno poročeni začutijo, da so še vedno del cerkvenega občestva in da po besedah papeža Frančiška začutijo družinsko obličje Cerkve, ki jih sprejema in vključuje v svoje življenje. Drugi namen pa je bil ta, da se udeleženci informirajo o tem, kaj jim Cerkev lahko nudi: medsebojna podpora v skupinah za razvezane, strokovna pomoč v izzivih starševstva, informacije v zvezi z ugotavljanjem ničnosti zakona…

Program je potekal po predvidenem načrtu, le čas za kosilo in druženje se je raztegnil do 14.30, tako da smo zaključili nekoliko kasneje:

10.00 – sv. maša (nadškof Stanislav Zore)

11.00 – predavanje: p. Karel Gržan

11.45 – predstavitev skupine Srce: p. Vili Lovše

12.15 – pogovori po skupinah

13.15 – kosilo

14.30 – sočasna pričevanja (dva pričevalca) in predavanja (dr. Nataša Rijavec Klobučar o izzivih starševstva po ločitvi in dr. Andrej Saje vprašanjih ničnosti zakona)

15.45- 16.00 – zaključek v cerkvi

 

Dogodka se je udeležilo ok. 90 ljudi, kolikor se jih je tudi prijavilo. Sv. mašo je vodil ljubljanski nadškof in metropolit g. Stanislav Zore, somaševalo pa je 10 duhovnikov iz različnih škofij. Udeleženci so prišli dobesedno iz vseh koncev Slovenije, večina pa je bila iz Ljubljane in njene okolice.

Čas kosila in druženja se je izkazal kot izjemno dragocen za medsebojno spoznavanje, vključevanje v obstoječe skupine in povezovanje v nove skupine. Tako se je oblikovalo kar 5 novih skupin, ki bodo s podporo vodstva Srca zaživele po Sloveniji. To je izjemen korak naprej v pastoralni skrbi za razvezane oz. ločene, ki jih je v naši družbi na žalost vedno več.

Udeleženci so na koncu izpolnili anketo. Najbolj od vsega so izpostavili odličnost organizacije, hvaležnost za to srečanje, za topel sprejem in potrditev pripadnosti v Cerkvi, za nagovor in prisotnost g. nadškofa Zoreta ter vse ostale točke programa: nagovor p. Karla Gržana, pogovori v skupinah, druženje med kosilom, predavanje o ničnosti dr. Andreja Sajeta, predavanje o izzivih starševstva po ločitvi dr. Nataše Rijavec Klobučar in pričevanj. Na vprašanje, ali bi prihodnje leto prišli na tako srečanje, če se organizira, je bil odgovor enoznačen »da«, brez izjeme.

Takšni sadovi srečanja potrjujejo nujnost organizacije tovrstnih dogodkov in sistematičnega pristopa na tem pastoralnem področju. Zato organizatorji prepoznavajo potrebo po medsebojnem povezovanju vseh, ki delajo z razvezanimi, da bi se drug od drugega učili in stopili skupaj pri organizaciji podobnih dogodkov v prihodnosti.

Srečanje smo sklenili z zahvalno pesmijo Bogu in z odkrito željo in jasnim namenom, da se prihodnje leto ponovno vidimo.

Vabimo vas k poslušanju prispevka v oddaji Sledi večnosti na radiu Ars.

http://ars.rtvslo.si/2017/10/vseslovensko-srecanje-locenih-v-cerkvi/

Na tej povezavi si lahko preberete nagovor g. nadškofa pri sv. maši:

 

Zapisal: Luka Mavrič