Sporočamo žalostno vest, da je 19. novembra 2020 odšel h Gospodu msgr. dr. Peter Kvaternik, voditelj Pastoralne službe od leta 1994 do 2010.

 

Rodil se je 27. januarja 1950 v notranjski vasi Šmarata v župniji Stari trg pri Ložu. Osnovno šolo je obiskoval najprej štiri leta v Iga vasi, naslednje štiri pa v Starem trgu pri Ložu.

Po zaključeni osnovni šoli se je vpisal na Srednjo versko šolo v Vipavi in tam tudi maturiral leta 1968. Istega leta jeseni se je vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani, toda kmalu je moral za leto in pol prekiniti študiji zaradi služenja vojaškega roka. Na praznik apostolov sv. Petra in Pavla je leta 1974 prejel duhovniško posvečenje v ljubljanski stolnici.

Med študijem šestega letnika je bil dodeljen za nedeljsko pastoralno pomoč v župniji Šmarje-Sap, po dokončanem študiju pa je bil tam nastavljen za kaplana. Na ljubljanski Teološki fakulteti je vpisal tudi podiplomski študij, vendar ga je moral naslednje leto prekiniti, kajti 7. novembra 1976 je bila ustanovljena nova župnija na Škofljici in nadškof ga je imenoval za njenega prvega župnika.

V zelo neugodnih okoliščinah se je najprej posvetil graditvi novega župnijskega občestva. Nova župnija namreč ni imela ne župnišča ne župnijske cerkve, pač pa le dve majhni podružnici na svojem obrobju. Njegova druga naloga je bila zato zgraditi tudi novo župnijsko cerkev in pastoralni center. V tedanjem komunističnem režimu mu je z mnogo napora v osmih letih uspelo pridobiti vsa potrebna dovoljenja. Z gradnjo so začeli leta 1985 in po letu in pol je bila nova cerkev sv. Cirila in Metoda z ustreznimi spremljevalnimi prostori dograjena.

Ko se je župnijsko življenje ustalilo, je nadaljeval s študijem in leta 1993 na ljubljanski Teološki fakulteti magistriral. Naslednje leto se je odpovedal župniji in nadškof ga je imenoval za voditelja Pastoralne službe v ljubljanski nadškofiji.

Leta 1995 je vpisal študij pastoralne teologije na Teološki fakulteti univerze na Dunaju pri prof. ddr. Paulu M. Zulehnerju. V letu 2000 je uspešno ubranil doktorsko tezo z naslovom Ein Leben ohne Ansehen, Freiheit und Macht (Življenje brez časti, svobode in moči), v kateri je proučeval vpliv komunizma na pastoralno delovanje Cerkve v ljubljanski nadškofiji v letih 1945–2000.

Leta 1999 mu je senat Teološke fakultete v Ljubljani podelil naziv asistenta, leta 2002 naziv docenta pri katedri za pastoralno teologijo, leta 2012 pa naziv izrednega profesorja za področje pastoralne in kerigmatične teologije.

 

 

POMEMBNEJŠE ZADOLŽITVE

Slovenija:

 • Postulator v postopku za priznanje slovenskih mučencev 20. stoletja
 • Član Slovenskega pastoralnega sveta (SPS) in tajništva ŠPS,
 • Član Odbora za izvajanje sklepov Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem,
 • Član statutarne komisije pri SPS,
 • Urednik pastoralne revije Cerkev v sedanjem svetu.

 

Ljubljanska nadškofija:

 • Kanonik stolnega kapitlja,
 • Arhidiakon VI. in kasneje I. arhidiakonata,
 • Voditelj Pastoralne službe,
 • Tajnik Škofijskega pastoralnega sveta (ŠPS) in voditelj tajništva ŠPS,
 • Član Duhovniškega sveta (DS) in član tajništva DS,
 • Član Zbora svetovalcev,
 • Član Seje dekanov,
 • Predavatelj pastoralne teologije na Katehetsko pastoralni šoli,
 • Eksaminator na kaplanskem in župniškem tečaju,
 • Član Komisije za delitev škofijskega premoženja za Nadškofijo Ljubljana,
 • Duhovni pomočnik na župniji Brdo pri Lukovici.

 

 

Teološka fakulteta:

 • Predavatelj pastoralne teologije,
 • Član senata fakultete,
 • Predstojnik katedre za pastoralno teologijo,
 • Predstojnik Pastoralnega instituta,
 • Podpredsednik upravnega odbora,
 • Član knjižnega sveta,
 • Koordinator za specialistični študij pastoralne teologije.

 

Arhivska oddaja: Nadškofija Ljubljana, dr. Peter Kvaternik (42:19 min)

 

»Gospod, daj mu večni pokoj. In večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen.”

 

Igor Dolinšek s sodelavci Pastoralne službe