Obveznosti kandidatov Nadaljnje formacije mladih duhovnikov V LETU 2021/22:

  • udeležba na pastoralnem tečaju – 7. septembra 2021 (Zavod Sv. Stanislava);
  • udeležba na duhovniških dnevih ljubljanske nadškofije z nadškofom msgr. Stanislavom Zoretom OFM na Otočcu od 7.-9. novembra 2021;
  • udeležba na katehetskem simpoziju (14.-16. februarja 2022 po Zoom-u) ali teološkem simpoziju v Stični (16. marca 2022).
  • Namesto vsakoletne udeležbe na t. i. Študijskih dnevih boste letos tečajniki aktivneje sodelovali v sinodalnem procesu kot moderatorji. Predvideni datumi srečanj so: 2. november 2021 ob 19.30 v župnišču Lj – Koseze (priprava na moderiranje jesenskega srečanja s člani ŽPS v procesu sinode); 20. in 27. novembra 2021 od 9.00–13.00 v Zavodu sv. Stanislava (moderiranje na jesenskem srečanju članov ŽPS). Sodelovali boste tudi na srečanju s tajniki ŽPS in na spomladanskem srečanju članov ŽPS, a datume slednjih srečanj bomo sporočili naknadno, ko bodo znani.

 

Pojasnilo:

»Ker je treba duhovniško vzgojo posebno zaradi današnjih družbenih razmer nadaljevati in spopolnjevati tudi še po končanem bogoslovnem študiju, naj škofovske konference pri posameznih narodih uporabijo uspešnejša sredstva, npr. pastoralne institute, ki delajo v povezavi s primerno izbranimi župnijami, tečaje ob določenem času in primerne vaje, da se bo tako mlajša duhovščina pod duhovnim, umskim in dušnopastirskim vidikom postopoma uvajala v duhovniško življenje in delo ter bo oboje mogla vedno bolj obnavljati in pospeševati.« (DV 22)

V ljubljanski nadškofiji je ena izmed tovrstnih oblik formacije mlajše duhovščine t. i. Nadaljnja formacija mladih duhovnikov. (Pravilnik o Nadaljnji formaciji mladih duhovnikov), ki je preoblikovan nekdanji t. i. duhovniški seminar.

Odlok o ustanovitvi Nadaljnje formacije mladih duhovnikov

“Dosedanji način trajnega izobraževanja duhovnikov v obliki duhovniškega seminarja je nadškof msgr. dr. Anton Stres v skladu s kan. 279, & 2 ZCP dne 11. januarja 2013 preoblikoval v Nadaljnjo formacijo mladih duhovnikov, ki jo je treba razumeti kot enoten desetletni celovito spremljajoči duhovni in izobraževalni program po posvečenju. Obenem je potrdil tudi pravilnik te nadaljnje formacije, ki ga je pripravila Komisija za nadaljnjo formacijo mladih duhovnikov pri Duhovniškem svetu in ga posebej objavljamo.”

* Naknadno pojasnilo k 7. členu: Pravilnik zavezuje k desetletni formaciji vse duhovnike, ki bodo posvečeni po 15. januarju 2013. To pomeni, da duhovniki, ki so bili posvečeni pred tem datumom, izpolnijo svojo obveznost v petih letih formacije. Vsebina in potek formacije se bo izvajal za vse udeležence po novem pravilniku. Kdor bo zaključil formacijo s petimi leti udeležbe, je seveda še naprej povabljen, da se udeleži programa, kot je v pravilniku predvideno v 4. členu. (Objavljeno v SSŠ št. 7/2013, str. 141.)