Sv. Bonaventura, učenec sv. Frančiška, je pripovedoval, da je slednji, ker je bil prepričan, da imajo vse stvari skupen izvor, občutil še večjo pobožnost ter zato poimenoval še tako majhne, neznatne stvari z vzdevkom brat ali sestra.

(papež Frančišek, LS 11)

Objavljeno 12. 08. 2021

Podobni prispevki