Bog pa, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi svoje velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili mrtvi zaradi prestopkov, oživil s Kristusom – po milosti ste rešeni – in z njim vred obudil in nam dal sedež v nebesih s Kristusom Jezusom, da bi v prihodnjih vekih pokazal obilno bogastvo svoje milosti z dobrotljivostjo do nas v Kristusu Jezusu. Z milostjo ste namreč rešeni po veri; in to ne iz sebe, božji dar je.
Ef 2,4-8

Objavljeno 14. 03. 2015

Podobni prispevki