Sveti Duh je tisti, ki razsvetljuje, oživlja, varuje in vodi Cerkev, on tudi očiščuje njene ude, če le ne nasprotujejo milosti. Njegovo delovanje, ki prodre prav do globin duše, usposablja človeka, da v ponižnosti, ki jo zajema iz Kristusa, odgovarja na njegovo povabilo: “Bodite popolni, kakor je popoln vaš Oče nebeški” (prim. Mt. 5,48).
Pavel VI.

Objavljeno 11. 10. 2014

Podobni prispevki