Letos je pepelnična sreda 1. marca. Veliko je prispevkov o tem, kako imeti dober post, s številnimi možnostmi, kako uresničevati tri tradicionalna priporočila za post: molitev, žrtev in miloščina. Odpoved računalniku, pomoč v javni kuhinji, dnevna molitev rožnega venca, branje Svetega pisma… številni so načini, ki skušajo poglobiti naš odnos z Bogom, in ob tem, ošibiti našo navezanost na greh. Kaj si želimo od posta? Če je odgovor rast v veri, srečati Boga, ošibiti svojo voljo, da bomo lažje sprejeli Božjo, se moramo na to pripraviti z razločevanjem, kje Boga odklanjam? Kako Boga od klanjam?