E-novice ŽPS


Št. 51 (12.11.2013), Pastoralno leto vere 2012-2013

Pismo Sveta katoliških laikov Slovenije slovenskim laikom
 
Vsi se zavedamo, da sta se slovenski narod in Cerkev na Slovenskem znašla v nezavidljivi situaciji. Zaradi socialne krize je mnogim krateno osnovno človekovo dostojanstvo, katoličani pa smo vedno bolj izpostavljeni na eni strani zasmehovanju in že kar sistemski diskriminaciji, na drugi pa razdorom in napakam v lastnih vrstah. Iz te hude gospodarske in moralne krize Slovenci žal še ne vidimo izhoda, kar v nas seje kal nezaupanja in strahu pred prihodnostjo …

Toda občestvo je nekaj čudovitega in močnega, kar nam je življenjsko pomembno še posebej v časih hudih preizkušenj. Povezani bomo z Gospodovo pomočjo zmagali tudi takrat, ko vse izgleda brezizhodno. Vemo, da Gospod bdi nad nami in da noben las ne pade z naše glave brez Njegove vednosti. Vemo, da je na obe dlani zapisal tvoje in moje ime, da mu je vedno pred očmi.

Morda je ravno današnji zgodovinski trenutek tisti, ki prinaša vse prave razloge in spodbudo, da kot krščansko občestvo stopimo skupaj in z Božjo pomočjo zmagamo. Marija, kateri je posvečen ves svet, nas v Fatimi spodbuja, da ni nobenega osebnega, narodnega ali mednarodnega problema materialne ali duhovne narave, ki se ga ne da rešiti z molitvijo, postom in žrtvijo. Tako kot je pred tisočletji v spopadu v nemogočih razmerah zmagoval Izrael: »Ko je Mojzes držal roke kvišku, je zmagoval Izrael, ko pa jih je povesil, je zmagoval Amálek« (2 Mz 17,11). Bodimo torej "Mojzesove roke"!

V ta namen smo pri Svetu katoliških laikov Slovenije izdali prav posebne podobice z molitvijo za Cerkev na Slovenskem in jih poslali na vse župnije po Sloveniji. Z njimi želimo spodbuditi nov val povezanosti in goreče molitve slovenskih katoličanov.

Draga sestra, dragi brat: pridruži se zaupni molitvi za Cerkev na Slovenskem – mnogi bomo molili s teboj! Če je vaš župnik spregledal ali pozabil na pošiljko, ki jo je prejel, ga spomni in spodbudi, naj jih nastavi po cerkvi in pri nedeljskih svetih mašah zbrane povabi k molitvi za Cerkev.

Skupaj, ponižno in z vsem srcem, prosimo Božjega blagoslova in Marijinega varstva.
 
Svet katoliških laikov Slovenije
 
 
AS, KPM: Številne župnije in druge organizacije Katoliške Cerkve takšnega davčnega bremena ne bodo zmogle (Vir: Radio Ognjišče)

Komisija Pravičnost in mir (KPM) pri Slovenski škofovski konferenci z zaskrbljenostjo spremlja potek sprejemanja Zakona o davku na nepremičnine. Izključevanje javnosti in sprejemanje zakona po hitrem postopku je še posebej zaskrbljujoče zaradi dejstva, da bo davek na nepremičnine prizadel veliko večino slovenskih državljanov, so zapisali v sporočilu za javnost. V Komisiji pričakujejo, da bo vlada pri sprejemu tega zakona vnaprej zagotovila čim širše družbeno soglasje, prav tako pa v zakonu še posebej zaščitila socialno šibke družbene skupine.

Predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK p. dr. Tadej Strehovec je v sporočilu še zapisal, da izražajo razumevanje z vsemi posamezniki in organizacijami, ki se javno zavzemajo za takšno obdavčitev nepremičnin, ki ne bo poslabšala življenja socialno šibkih družin, delavcev, upokojencev, kmetov, obrtnikov in malih podjetnikov.

V komisiji opozarjajo, da vlada v zakonu o davku na nepremičnine omejuje versko dejavnost verskih skupnosti zgolj na bogoslužje, saj iz zakona izrecno izvzema samo sakralne objekte (cerkve in kapele), obdavčuje pa vse druge pastoralne prostore (veroučne učilnice, pevske sobe, župnijske urade, samostane, katoliške vrtce in šole, študentske domove, domove Karitas ipd.). "V kolikor bo zakon v takšni obliki sprejet, bo morala Katoliška Cerkev preko svojih vernikov vsako leto zagotoviti sredstva v skupni višini več milijonov evrov. Številne župnije in druge organizacije Katoliške Cerkve takšnega davčnega bremena ne bodo zmogle, zato bo uveljavitev omenjenega zakona nujno vodila v omejevanje in ukinjanje njene verske, kulturne, karitativne in dobrodelne dejavnosti," so zapisali v Komisiji Pravičnost in mir pri SŠK. Ta zato vlado in poslance poziva, naj v postopku sprejemanja zakona omogočijo čim širšo javno razpravo in s tem vzpostavijo primerne pogoje za dosego družbenega soglasja o tem pomembnem zakonu.

Več na: http://radio.ognjisce.si/sl/148/aktualno/12116/
 

Mojca M. Štefanič, »Katoliškega zakona nikoli ne smemo z lahkoto ugotoviti za ničnega« (Vir: Družina.si)

Papež Frančišek je cerkvena sodišča pozval, naj imajo pri ugotavljanju ničnosti zakonskih zvez vedno pred očmi potrebe posameznikov. Zgled zanje pa bi moral biti dobri pastir, ki se obrača »k svojim izgubljenim in ranjenim ovcam«, je sveti oče dejal minuli konec tedna, ko je v avdienco sprejel udeležence plenarnega zasedanja vrhovnega sodišča Apostolske signature. Cerkvena sodišča naj bi v svojem delovanju na pravičen način »odgovarjala na legitimne želje vernikov« svojim dušnim pastirjem, »predvsem, kadar zaupno prosijo za razjasnitev svojega življenjskega položaja«, meni papež Frančišek.

Frančišek je v svojem nagovoru izpostavil, da katoliške zakonske zveze nikoli ne smemo z lahkoto razglasiti za nično. T. i. branilec zakonske zveze v postopku za ugotavljanje ničnosti bi moral zato vsak posamezni primer temeljito preučiti in po potrebi pri vatikanskem prizivnem sodišču, Rimski roti, vložiti ugovor zoper razsodbo, za katero meni, da je napačna. T.i. »defensor vinculi« ima v postopku ugotavljanja ničnosti zakona nalogo, da zagovarja zakrament svetega zakona in navede vse možne razloge, ki govorijo v prid dotični zakonski zvezi. Njegova naloga je torej, da cerkveno pravo uskladi z dejanskim družbenim položajem.

Vir: Kathpress

Več na: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/%C2%BBkatoliskega-zakona-nikoli-ne-smemo-z-lahkoto-ugotoviti-za-nicnega%C2%AB
 

Teme svetovnega dneva mladih v prihodnjih treh letih bodo blagri (Vir: Katoliška Cerkev)

Papež Frančišek je določil teme svetovnega dneva mladih v prihodnjih treh letih. Skupaj predstavljajo pot duhovne priprave, ki bo vodila do naslednjega mednarodnega srečanja mladih s Petrovim naslednikom, ki je predvideno julija 2016 v Krakovu na Poljskem. Tema prihodnjega leta bo Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo (Mt 5,3). Leta 2015, ko bo dogodek prav tako kot leto poprej potekal na škofijski ravni, bo geslo svetovnega dneva mladih Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali (Mt 5,8), tema 31. svetovnega dneva mladih, ki bo potekal leta 2016 v Krakovu, pa bo Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli (Mt 5,7).
Vse tri teme so citati iz evangeljskega odlomka o blagrih. Papež Frančišek je mladim v Riu de Janeiru letos poleti iz vsega srca priporočil, naj ta odlomek prebirajo in naj s pomočjo blagrov naredijo konkreten načrt za svoje življenje.

Besedilo je s spletne strani Radia Vatikan
 

Mojca M. Štefanič, Vatikanska birokracija papeže pomanjkljivo obvešča (Vir: Družina.si)

Že pred dnevi smo poročali o izidu nove knjige pogovorov poljskega kardinala Stanislawa Dziwisza z naslovom »Živel sem s svetnikom«, v kateri nekdanji osebni tajnik Janeza Pavla II. odkrito pojasnjuje razmere, ki naj bi še danes predstavljale določene težave v rimski kuriji. Po besedah kardinala Dziwisza naj bi namreč pristojni blaženega papeža pomankljivo informirali glede določenih pomembnih vprašanj pri njegovem delu.

Avtor knjige, italijanski časnikar Gianfranco Svidercoschi, nekdanji namestnik direktorja vatikanskega časnika »L’Osservatore Romano«, je v pogovoru za ameriško katoliško agencijo CNA navedel še nekaj primerov pomankljive obveščenosti Janeza Pavla II., med drugim o tem, kaj so takratnemu Petrovemu nasledniku povedali o Oscarju Romeru, nadškofu v San Salvadorju med leti 1977 in 1980.

Nadškof Romero je bil ustreljen 24. marca 1980 med obhajanjem bogoslužja. Kongregacija za zadeve svetnikov je začetek postopka njegove beatifikacije odobrila leta 1993. Del poizvedovanj za ugotavljanje morebitne svetosti kandidata vključuje preverjanje Kongregacije za nauk vere, ki temeljito pregleda vse zapise posameznika in zagotovi, da so brez doktrinalnih napak.

Po navedbah virov, ki so sodelovali pri preverjanju, je omenjena kongregacija pregled zapisov in nagovorov nadškofa Romera med leti 2000 in 2005 »blokirala«. Nadškof je namreč pričel zagovarjati revne in žrtve zatiranja, potem ko je bil priča številnim kršitvam človekovih pravic, ki so ga vodile v celo vrsto sporov, tako s salvadorskimi oblastmi kot tudi znotraj katoliške Cerkve. Svidercoschi se spominja, da »je Romero, ko je v Rimu obiskal Janeza Pavla II., s seboj prinesel svoje spomine«.

Zapiske je pokazal Janezu Pavlu II. in mu dejal: »Prosim, sodite me na podlagi mojega pričevanja, ne le na podlagi tega, kaj vam o meni povedo drugi.« Svidercoschi zatrjuje, da »Romerovi argumenti Janeza Pavla II. po srečanju tako prepričali, da ga je v rimski kuriji vedno goreče zagovarjal«. Kritika nadškofa Romera je po navedbah Svidercoschija izhajala iz »dejstva, da so papeški nunciji vedno izjemno oprezni«.

Kot pojasnjuje, naj bi »nunciji imenovali ljudi, ki vedo, kako se ne izpostavljati ... ko morajo papeški nunciji predlagati morebitne škofe, naj bi vedno izbrali tri zelo zmerne, če ne celo konzervativne posameznike«.

Svidercoschi trdi, da je bil »Romero izbran zaradi svoje izjemne konzervativnosti, po umoru svojega prijatelja jezuita pa naj bi se v celoti premislil in je postal pretirano zgovoren. Zaradi tega naj bi bil med nekaterimi uradniki v vrhu katoliške Cerkve deležen ostrih kritik, saj so se ustrašili morebitnih posledic«.

Svidercoschi v knjigi pojasnjuje, da papeži »ne morejo biti vedno najbolje poučeni o vseh stvareh. Pogosto so deležni pristranskih poročil, zaradi česar bi morali verniki bolje razumeti, zakaj včasih ne sprejemajo najboljših odločitev«.

Italijanski časnikar se blaženega papeža spominja kot človeka, »ki je vedno pogledal naravnost v oči, kadar se je s kom rokoval, ki je med pogovorom sogovornika držal za roko, ki je znal s posameznikom govoriti s sijajem v očeh«.

»Bil je velik človek, zato je bil tudi resnično Božji, saj je oznanjeval Božje prvenstvo, obenem pa tudi osrednjo vlogo vsakega posameznega človeškega bitja, kljub razlikam v rasi in veroizpovedi. Zaradi te karizme je vsakdo dobil občutek, da smo med seboj bratje in sestre in da je Bog naš Oče.«

Več na: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/vatikanska-birokracija-papeze-pomankljivo-obvesca 

 
Marjana Debevec, Hrvaška vlada vodi kampanjo proti družini (Vir: Radio Ognjišče)

Hrvaška se pripravlja na referendum o zakonski zvezi, ki ga je sabor razpisal za 1. decembra. Na njem se bodo državljani odločali, ali naj se v ustavo zapiše, da je zakonska zveza življenjska skupnost ženske in moškega. Vladna stran si prizadeva, da bi razglasili moratorij na referendum. Tako bi imela več časa za prepričevanje ljudi, da naj glasujejo proti omenjenemu predlogu.

Vlada je v zadnjih mesecih pripravila predlog družinskega zakonika, ki predvideva izenačenje zakonske zveze z istospolno skupnostjo. Zato si ministrski zbor tudi prizadeva, da bi referendum prestavili na datum po sprejetju slednjega. Tako bi imeli po besedah tiskovne predstavnice civilne iniciative 'V imenu družine' Jelene Gazivoda možnost, da referendumsko vprašanje označijo za diskriminatorno. Trenutni družinski zakonik sicer jasno pravi, da je zakonska zveza skupnost moškega in ženske. Gazivoda je za naš radio spregovorila o vladni komunikacijski strategiji v medijih.

„Vlada, ministri in predsednik Hrvaške so že pred datumom razglasitve referenduma povedali, da bodo glasovali proti predlogu civilne iniciative V imenu družine. To pa je v nasprotju s priporočili Beneške komisije Sveta Evrope, ki pravi, da vlada ne bi smela izraziti svojega mnenja pred glasovanjem na referendumu. Biti bi namreč morala nepristranska, da bi lahko državljani sprejeli odločitev, osnovano na pravih informacijah“, je povedala Jelena Gazivoda. Kljub temu, da ima civilna iniciativa V imenu družine malo sredstev in nobenih medijev, bo po njenih besedah državljane še naprej informirala in spodbujala, da se zavzamejo za ohranitev tradicionalne družine.

Referendum je podprla tudi Cerkev. Škof iz Siska Vlado Košić je zapisal, da bodo državljani z glasovanjem podprli najšibkejše v družbi in sicer otroke, ki za svoj razvoj potrebujejo zdravo družino. Ta pa po škofovih besedah temelji na zakonski zvezi, ki je po Božji volji naravna skupnost moškega in ženske. Škof Košić je pismo poslal vsem župnikom in samostanom ter jih pozval, naj v nedeljo vernike povabijo na referendum.

Več na: http://radio.ognjisce.si/sl/148/svet/12139/  


Nikodemovi večeri 2013 (Vir: Katoliška Cerkev)

Na pogovornih večerih, ki jih priredimo vsako leto v novembru, študentje, izobraženci in drugi zainteresirani razpravljajo o aktualnih vprašanjih z različnimi sogovorniki iz sveta znanosti, kulture, politike gospodarstva.

Letošnji 47. Nikodemovi večeri bodo potekali od ponedeljka, 11. do četrtka, 21. novembra 2013, v Ljubljani. Pripravljata jih Unipas in Socialna akademija. Večina večerov bo v dvorani Teološke fakultete, po en večer pa v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu in v Unionski dvorani.

Letošnja tema večerov je Spremembe?!, saj zaznavamo, da je v teh razmeroma razburkanih časih o tem treba razmišljati in se pogovarjati.
 
Torek, 12. 11. 2013 – Dvorana Teološke fakultete, ob 19.30
Jutri naših otrok
Kakšen bo svet jutri in kako zanj vzgajati mlade danes?
dr. Karel Gržan duhovnik, magister teologije in dr. znanosti s področja literarnih ved
Melita Kordeš Demšar socialna pedagoginja in direktorica Monessori inštituta
Silva Matos, dipl. psihologinja in psihoterapevtka 
Milan Matos bivši direktor Mladinske knjige
 
Sreda, 13. 11. 2013 – Zavod sv. Stanislava (Štula 23, Ljubljana Šentvid,) ob 18.00
Akademija ob 20-letnici Škofijske klasične gimnazije
Organizira: Zavod sv. Stanislava                                                                                       
 
Četrtek, 14. 11. 2013 – Dvorana Teološke fakultete, ob 19.30
Dotik Božjega
Človek se nenehno spreminja – v dobro ali slabo. Evangelij mi pomaga, da se spreminjam v dobro. Zakaj je težko dopustiti, da me Božja beseda spreminja?
p. Vili Lovše DJ duhovnik, jezuit, predstojnik skupnosti jezuitov pri sv. Jožefu
Mojca Giacomelli, pobudnica ustanovitve centra Živi na polno
Ema Kotar, absolventka etnologije in kulturne antropologije, skupnost Emanuel
 
Ponedeljek, 18. 11. 2013 – Unionska dvorana, ob 18.00
Pedro Opeka – Pričevanje o pravičnosti in pravici
Organizira: Civilna družba za pravično Slovenijo
Pedro Opeka, duhovnik lazarist in misijonar na Madagaskarju
 
Torek, 19. 11. 2013 – Dvorana Teološke fakultete, ob 19.30
Sprejemam in spreminjam
Zakaj smo taki kot smo in nismo taki kot bi si želeli biti?
Aleksander Zadel, doktor psiholoških znanosti in specialist klinične psihologije
 
Sreda, 20. 11. 2013 – Dvorana Teološke fakultete, ob 19.30
Pridite in poglejte – je danes drugače?
V zadnjih 20 letih v Cerkvi pogosto slišimo o spodletelih poskusih pastoralnega načrtovanja. Kako pa je tokrat?
Rafo Pinosa, duhovnik, salezijanec, dolgoletni mladinski delavec, specializant managementa človeških virov
Štefan Kržišnik, vodja programov Iskreni.net.
 
Četrtek, 21. 11. 2013 – Dvorana Teološke fakultete, ob 19.30
Sveto kot neizbežno
Res lahko spreminjamo vse, kar nam ni všeč? Česa ne smemo spremeniti? Ali je še kaj, kar je »sveto« in zaradi tega nespremenljivo?
Prof. dr. Jože Trontelj, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Več informacij na spletni strani www.unipas.si ali po telefonu 041/288 917 (Tone Česen, študentski duhovnik).

Več na: http://katoliska-cerkev.si/nikodemovi-veceri-2013

 
MOLITEV

Dobri Oče,
Ti si vedno z nami.
Z nami si
v našem hrepenenju,
upanju in veselju.
Z nami trpiš,
ko nas zagrinjajo
trpljenje in stiske,
bolečina in nemoč.
Z nami si v naši Cerkvi,
ki jo ljubimo in
Te zanjo prosimo.
Naj jo vedno spremlja
Tvoj očetovski blagoslov,
da bo polnost življenja
iskala in našla le v Tebi.
Naj se kot
tvoj ljubljeni Sin
daruje za vse ljudi,
do bolečine.
Naj jo vodi tvoj Sveti Duh,
da bo vedno bolj
polna modrosti in milosti.
In naj jo spremlja
ljubeča skrb
naše nebeške
Matere Marije,
da bo postajala
vedno bolj tvoja,
vedno bolj sveta.
Amen.
 
Svet katoliških laikov Slovenije

 

33. nedelja med letom


17. november 2013
Lk 21, 5-19


Govor o razdejanju Jeruzalema.

In ko so nekateri govorili o templju, da je okrašen z lepimi kamni in z darovi, je rekel: »Prišli bodo dnevi, v katerih od vsega tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil razrušen.« Vprašali pa so ga: »Učenik, kdaj bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to zgodilo?« On pa je rekel: »Glejte, da se ne daste premotiti! Mnogo jih bo namreč prišlo z mojim imenom in bodo govorili: ‚Jaz sem‘ in ‚Čas se je približal.‘ Ne hodite torej za njimi! Ko pa boste slišali o vojskah in uporih, se ne ustrašite; zakaj to se mora poprej zgoditi, a ne bo še takoj konec.« Tedaj jim je govoril: »Vstal bo narod zoper narod in kraljestvo zoper kraljestvo; veliki potresi bodo in kužne bolezni in lakota po mnogih krajih; grozote bodo in velika znamenja na nebu. Pred vsem tem pa bodo stegnili roke po vas in vas preganjali, izdajali v shodnice in ječe ter vlačili zaradi mojega imena pred kralje in poglavarje. Zgodilo pa se vam bo to v pričevanje. Vtisnite si torej v srce, da ne boste naprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Zakaj jaz vam bom dal zgovornost in modrost, ki ji vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli nasprotovati ali ji ugovarjati. Izdajali vas bodo celo starši in bratje in sorodniki in prijatelji in nekatere izmed vas bodo izročili v smrt; in vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, a še las z glave se vam ne bo izgubil. S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.

Besede vere za vsakogar


M. Zundel, Izbrati svojega Boga

Vedno znova osvajati notranjo Himalajo
Vedno znova sprejemati padanje v globino smrtne sence …

»Za nas je nemogoče, da bi dohiteli sami sebe drugače kot v Božjem navdihnjenju naših najglobljih globin. Toda – in to je naša izkušnja –vedno znova se vračamo, torej ne ostajamo v tem stanju. Če smo vedno Bogu na voljo, če se trudimo zgolj za Boga in to Božjo ljubezen, bomo mi sami postali Kristus. Vendar tega še nismo dosegli, in to dobro vidimo vsak dan znova.

Neposredno smo zvezani z našo biologijo, vzgojo, vsemi fizičnimi in kozmičnimi kroženji v naši notranjosti, in smo nesposobni, da bi vzdržali v tej združitvi z Bogom ne da bi  zapadali v globino smrtne sence (prim. PS 23,4). Vedno znova moramo vstajati, ponovno začenjati vzpon na notranjo Himalajo, kjer najdemo smer do vrha. Drugače rečeno: razodetje ne prinaša stvari, predmetov, prinaša osebo, navzočnost. Podobno je svatbenemu razodetju, pri katerem zakonca postaneta eno.«

Po. Nepoznani Bog, VII.. poglavje, str. 68  v Braises, Editions du Levain, 1986


Vir: croire.com
Gradiva

Z vstopom v novo obdobje pastoralne prenove, vam želimo pri vašem delu pomagati s pripravo in iskanjem različnih gradiv za vaše delo. Najdete jih s klikom na spodnje povezave. Na naši spletni strani
imate na dnu strani tudi pasice, preko katerih je omogočen dostop do Božje besede dneva, do svetnika dneva, predstavitve drobcev vere in vseh gradiv, ki jih pripravlja Pastoralna služba v Ljubljani in njeni uradi.


Vsa gradiva Škofijskega urada za laike najdete v meniju spletne strani Urada za laike pod gumbom gradiva oz. pod novico Aktualna gradiva.

Tedenske E-novice dobite na naslednji povezavi.
 

Aktualna gradiva

Gradiva z izobraževanj za pastoralno načrtovanje

Molitev za Cerkev

Predavanje mag. Branka Cestnika: Načrtovati, sodelovati, biti

Video posnetek predavanja mag. Branka Cestnika


Evalvacije izobraževanj po arhidiakonatih
 

Na poti k izviru: PowerPoint diaprojekcije in druga gradiva za seje ŽPS v pastoralnih letih 2013-2014 in 2014-2015

3. poglavje: Pot naše župnije od številnih dejavnosti k izviru

4. poglavje: Mesto Božje besede v mojem življenju

5. poglavje: Spodbujanje branja Božje besede v naši župniji

Vsa gradiva uradov Pastoralne službe Nadškofije Ljubljana pa najdete na naslednji povezavi.

Vabimo vas, da ... z nami podelite svoje vtise ob pastoralnem načrtovanju v župniji ali nam pošljete svoja vprašanja glede slednjega...

Svojo elektronsko pošto pošljite na: [email protected]. V primeru prejetih vprašanj ali morebitnih zadreg, vam bomo z veseljem pomagali.
Škofijski urad za laike
Ciril Metodov trg 4
1000 Ljubljana

[email protected]

http://nadskofija-ljubljana.si/laiki/This email was sent to [email protected]
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Pastoralna služba · Ljubljana · Ljubljana, No Region 0 · USA

Email Marketing Powered by MailChimp