E-novice ŽPS


Št. 5 (10.2.2015), leto 2015

IZBOR NOVIH ČLANOV ŽUPNIJSKIH PASTORALNIH SVETOV

V nedeljo, 1.3., bo po naših župnijah potekal izbor novih članov župnijskih pastoralnih svetov.

V pomoč pri izvedbi izbora članov ŽPS in pripravo vaših župljanov na slednjo, smo vam v Škofijskem uradu za laike pripravili potrebne obrazce in dodatna gradiva, ki so na voljo tudi v e-obliki na spletni strani Škofijskega urada za laike (http://nadskofija-ljubljana.si/laiki/aktualna-gradiva/).


AKTUALNE NOVICE

Imenovanje msgr. dr. Franca Šuštarja za ljubljanskega pomožnega škofa (Vir: Katoliška Cerkev)

Z veseljem sporočam, da je Sveti Oče papež Frančišek, imenoval za ljubljanskega pomožnega škofa in naslovnega škofa škofije Ressiane msgr. dr. Franca Šuštarja, dosedanjega ravnatelja ljubljanskega bogoslovnega semenišča.

msgr. dr. Juliusz Janusz
Apostolski nuncij v R. Sloveniji

Več na: http://katoliska-cerkev.si/imenovanje-msgr-dr-franca-sustarja-za-ljubljanskega-pomoznega-skofa
 

Življenjepis msgr. dr. Franca Šuštarja, ljubljanskega pomožnega škofa (Vir: Katoliška Cerkev)

Msgr. dr. Franc Šuštar je bil rojen 27. aprila 1959 v Ljubljani (župnija Homec). Otroštvo je preživel v kmečki družini v vasi Preserje v župniji Homec. Po osnovni šoli je bil v letih 1974 do 1978 v Malem semenišču v Vipavi. Po maturi in vojaščini je vstopil v Bogoslovno semenišče in se vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani. Po dveh letih ga je nadškof Alojzij Šuštar poslal v Rim v Papeški kolegij Germanik, kjer je nadaljeval semeniško življenje in dokončal študij z doktoratom iz osnovnega bogoslovja na Papeški Univerzi Gregoriana. Med študijem je 29. junija 1985 v Ljubljani prejel mašniško posvečenje. Prvo kaplansko mesto je bilo v župniji Ljubljana-Moste in Ljubljana-Fužine.

Od leta 1991 do 1997 je bil ravnatelj v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani. Zatem je postal župnik v Grosupljem, kjer je bil dušni pastir osem let. Za dve leti ga je nadškof Alojz Uran postavil za stolnega župnika v Ljubljani in za arhidiakona. Po dveh letih pa je bil leta 2007 ponovno imenovan za ravnatelja Bogoslovnega semenišča v Ljubljani in člana stolnega kapitlja. Ob tem je v semenišču opravljal  tudi vlogo ekonoma. V vseh letih duhovništva ga spremlja misel novomašnega gesla: »Veselite se vedno v Gospodu. Gospod je blizu!« Gospodova bližina in dobrota sta vir veselja in upanja.

Papež Frančišek je msgr. dr. Franca Šuštarja dne 7. 2. 2015 imenoval za ljubljanskega pomožnega škofa. Škofovsko posvečenje bo prejel 15. marca 2015 ob 15h v ljubljanski stolnici.

Tiskovni urad SŠK

Več na: http://katoliska-cerkev.si/zivljenjepis-msgr-dr-franca-sustarja-ljubljanskega-pomoznega-skofa
 

Izjava msgr. dr. Franca Šuštarja ob imenovanju za ljubljanskega pomožnega škofa (Vir: Katoliška Cerkev)

Spoštovani gospod nadškof, spoštovani sobratje duhovniki, spoštovani novinarji in vsi navzoči!

Dragi bratje in sestre!

V tem trenutku, ki pomeni zame zelo velik mejnik v mojem življenju, vas vse lepo pozdravljam! Kot že tolikokrat, se moram tudi sedaj posebej močno zazreti v Jezusa Kristusa in verovati, verovati v njegovo previdnost, bližino, v njegovo voljo, v njegovo besedo, ki je živa in učinkovita ter spreminja človeka!

Današnji dogodek imenovanja za pomožnega škofa v naši ljubljanski nadškofiji je zame izziv za vero, za zaupanje, za ponižnost, pa tudi za ljubezen. Zato se želim zahvaljevati in se tudi priporočati s prošnjo za molitev in vsestransko pomoč.

Najprej se želim zahvaliti svetemu očetu, papežu Frančišku za imenovanje in zaupanje! To sprejemam v edinosti z njim in vso Cerkvijo, v duhu pokorščine svetemu očetu in v duhu služenja Božjemu ljudstvu. Zatem se zahvaljujem apostolskemu nunciju msgr. Juliuszu Januszu za njegovo zavzetost za našo nadškofijo in njegovo sodelovanje! Hvala za njegove spodbude in za vidno znamenje povezanosti z vesoljno Cerkvijo!

Zahvaljujem se nadškofu msgr. Stanislavu Zoretu, za njegove pobude in pastirsko služenje, ob tem pa tudi gospodu škofu Antonu Jamniku ter vsem dosedanjim nadškofom in škofov v naši nadškofiji.

Prav tako se želim v tem trenutku spomniti s hvaležnostjo vseh sobratov duhovnikov in bogoslovcev, vseh redovnikov in redovnic v naši nadškofiji in po vsej Sloveniji ter se jim priporočiti v molitev.

V duhu in molitvi sem povezan z mnogimi dobrimi ljudmi. Z bogoslovci v Bogoslovnem semenišču, s kanoniki, duhovniki in verniki v stolnici, z verniki v župniji Grosuplje in domači župniji Homec, s prijatelji s katerimi sem se srečeval in povezoval v teku mojega življenja, še posebej pa s svojimi domačimi in sorodniki.

Seveda pa prav lepo pozdravljam in se zahvaljujem za prisotnost vseh vas tukaj v dvorani, posebej novinarjem, ki boste to novico posredovali širšemu občestvu. Hvala vam za vaše služenje!

Škofovska služba obsega zelo široka področja delovanja in služenja v Cerkvi. Ko to gledam z velikim spoštovanjem in tudi strahom, zaupam in prosim, da bi bil vredno orodje v Božjih rokah. V dosedanjem duhovniškem življenju sem to že velikokrat doživel. Kolikokrat sem občudoval Gospodovo bližino in njegove konkretne posege … Zaupam in želim, da bo po Cerkvi, ki je Luč narodom, še naprej delil svoje nebeške darove, mir, ljubezen, polnost življenja. Želim, da jih ne bi delil le vernikom zbranim v Cerkvi, pač pa prav vsem ljudem …

V povezavi s to željo sem si izbral tudi svoje škofovsko geslo. To je: »Gospod je blizu« (Fil 4,5). Gospodova bližina, njegovo odrešenjsko delo, je pravzaprav razlog za veselje, za upanje, za premagovanje težav ter graditev medsebojne ljubezni. Te besede so del mojega novomašnega gesla, ki je bilo: »Veselite se vedno v Gospodu! Gospod je blizu!« Vesel sem, da je gospod nadškof Stanislav Zore za svoje geslo izbral prvi del teh svetopisemskih besed. Naj tudi geslo potrjuje edinost v Gospodu!
 
msgr. dr. Franc Šuštar
ljubljanski pomožni škof

Več na: http://katoliska-cerkev.si/izjava-msgr-dr-franca-sustarja-ob-imenovanju-za-ljubljanskega-pomoznega-skofa
 

Ksenja Hočevar, Nadškof Zore: »Poznaš krajevno Cerkev, iskreno se te veselim«  (Vir: Družina)

Iskren pozdrav in bratsko dobrodošlico je novoimenovanemu škofu izrekel tudi ljubljanski nadškof Stane Zore. »Iskreno se te veselim,« je dejal in zbranim na tiskovni konferenci povedal, da sta z novoimenovanim škofom bila isti dan, na istem slavju posvečena v duhovnika, da prihajata iz iste dekanije, »tako da sva gledala iste kamniške planine v svojem otroštvu«.

Novoimenovanemu škofu Šuštarju je nadškof dejal, da bosta skupaj še s pomožnim škofom Jamnikom po odločitvi papeža Frančiška »skrbela za božje ljudstvo v ljubljanski nadškofiji«. Da je iskreno vesel, da je papež Frančišek na prošnjo, da ljubljanska nadškofija potrebuje podkrepitev, odgovoril na ta način, da je Franca Šuštarja imenoval za pomožnega škofa v tej krajevni Cerkvi, je dejal nadškof Zore. »Vesel zaradi tega, ker je to znamenje, da papež Frančišek v resnici želi, da smo pastirji blizu ljudem. In kot veste, je ljubljanska škofija velika škofija. Ima prek 700 tisoč prebivalcev, 580 tisoč katoličanov, zato v resnici potrebuje več pastirjev, da lahko pridejo in prinesejo ljudem, kar ljudje v svoji veri, svojem iskanju Boga in svoji hoji za Bogom potrebujejo,« je dejal Zore.

»Vesel sem, da je papež imenoval tebe tudi zaradi tega, ker imaš veliko izkušenj v tej škofiji. Kot smo slišali v predstavitvi, je bil naš novi škof kaplan, župnik, rektor bogoslovnega semenišča, arhidiakon, to so samo glavne naloge, bilo je še veliko drugih.« Po nadškofovih besedah to pomeni, »da dobro pozna krajevno Cerkev, da pozna duhovnike v tej Cerkvi, saj je veliko duhovnikov spremljal skozi čas študija v bogoslovnem semenišču«.

Nadškof se je zahvalil papežu Frančišku »za imenovanje« in se zahvalil Šuštarju, da je imenovanje sprejel. »S svoje strani pa ti ob čestitki obljubljam bratsko bližino, podporo, pomoč, vse kar bo potrebno, da bomo kot občestvo pastirjev skrbeli za zvestobo božjega ljudstva. V času priprave na škofovsko posvečenje ti želim, da ti Gospod nakloni notranji mir, iz katerega se rojeva veselje v hoji za Gospodom. Naj te Gospod blagoslavlja, da boš čutil, da ti je Gospod blizu in te podpira.«

Nadškof Zore je ob koncu povedal zanimiv slučaj, naključje, kot je to imenoval. »Ko sem sam razmišljal o škofovskem geslu, mi je prišla naproti Pavlova misel: "'Veselite se v Gospodu'. Nisem vedel, da ima Franci Šuštar to geslo za novomašno geslo.« In če ima Pavlovo misel "Veselite se v Gospodu" za geslo ljubljanski nadškof Zore, je Šuštar, ko je izvedel za imenovanje, obdržal za svoje škofovsko geslo drugi del svojega novomašnega gesla: "Gospod je blizu.« Nadškof je Šuštarju zaželel, da bi mu bil Gospod blizu: »Tako v skrivnostni bližini, ki jo naklanja nam ljudem, kakor tudi v bližini nas, tvojih bratov in vsega božjega ljudstva.«

Nadškof Zore je ob koncu povedal, da bo novoimenovanega pomožnega škofa Šuštarja po posvečenju, ki bo 15. marca v ljubljanski stolnici, imenoval za generalnega vikarja ljubljanske nadškofije.

Več na: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/nadskof-zore:-%C2%BBpoznas-krajevno-cerkev-iskreno-se-te-veselim%C2%AB

 
VABILO – Aktivnosti v zvezi s spremembo zakona o Zakonski zvezi in družinskih razmerjih
 
Spoštovani,
kot veste, je stranka Združena levica v Državni zbor vložila predlog sprememb zakona o Zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Na vas se obračamo s prošnjo, da preberete spodnje sporočilo in nam po svojih močeh pomagate.

Kratek opis, kaj sporni predlog prinaša:
Predlog odpravlja zakonsko zvezo kot »življenjsko skupnost moža in žene«, katere »pomen je v zasnovanju družine«. Zakonska skupnost bo po predlogu Združene levice zgolj »življenjska skupnost dveh oseb«. Zakon bo iz temeljne družinske zakonodaje odstranil omembo moškega in ženskega spola (2. člen), omembo, da obstajata dva spola (3. člen), ter prepovedal še poroke med dvema bratoma in dvema sestrama (4. člen). Po uveljavitvi tega zakona, bi vse pravne posledice, ki sedaj veljajo za skupnost ženske in moškega, veljale za skupnost dveh žensk ali dveh moških, vključno s posvojitvijo otrok in umetne oploditve. In seveda, bile bi potrebne spremembe šolskih učbenikov in izobraževalnega sistema, kjer bi bilo potrebno »novi realnosti«, ki bi jo uvedel zakon, prilagoditi vsebine tako, da bi se otroke poučevalo o možnosti izbire med »različno spolno« in »istospolno« družino. Gre torej za popolnoma na glavo postavljen temelj civilizacije, ki ga predstavlja naravno dejstvo, da obstajata ženska in moški, ki imata edina naravno danost, da posredujeta naprej novo človeško življenje. Gre za eksperiment z daljnosežnimi in neslutenimi posledicami, ki v državah, kjer imajo to uzakonjeno, že kaže hude negativne posledice
(http://24kul.si/sodoma-oglejte-si-prepovedan-film).

Kaj lahko storimo?

Posvet o spremembah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
Komisija pravičnost in mir pri SŠK 19. 2. 2015 ob 18.00 v Antonovem domu na Viču v Ljubljani, organizira posvet o spremembah, ki jih prinaša predlog sprememb ZZZDR. Na posvetu bodo predstavljena strokovna izhodišča. Predstavniki različnih civilnodružbenih skupin pa predlagajo, da bi se oblikovala tudi nova civilnodružbena pobuda, ki bo v javnosti zagovarjala temeljne pravice otrok ter priznavanje pomena materinstva in očetovstva v družbi. Že sedaj vabljeni, da si rezervirate četrtek 19.2.2015 in se ob 18.00 uri v Antonovem domu, Tržaška 85, Ljubljana, udeležite tega izjemno pomembnega posveta.

Kaj lahko še naredimo!?
- povabljeni k molitvi za spoštovanje temeljnih pravic otrok in družine v Sloveniji.
- Vsi povabljeni k razmisleku, kaj moramo narediti za spodbujanje pozitivne podobe materinstva in očetovstva v naši družbi ter za srečo otrok. Ideje sporočite na [email protected].
- Spodbujajte pogovor o teh temah v svojih občestvih, s svojimi najbližjimi, posebno z mladimi, sorodniki, prijatelji, znanci in sodelavci.
- Redno obiskujte spletno stran 24kul.si – najpomembnejši portal za temeljne pravice otrok ter spoštovanje materinstva in očetovstva v Sloveniji.
- Darujte za namene spodbujanja okolja spoštovanja temeljnih otrokovih pravic v Sloveniji in spodbujanje pozitivne podobe materinstva in očetovstva v naši družbi.

Prostovoljne darove v podporo temeljnim pravicam otrok ter spoštovanju materinstva in očetovstva zbiramo na:
Zavod za družino in kulturo življenja - KUL.si
Tržaška 85
1000 Ljubljana
ŠT. RAČUNA: SI56 2420 3901 0509 135
Referenca: 00   2015-02
Za vsak dar se vam vnaprej zahvaljujemo.

Aleš Primc
vodja Civilne iniciative za družino in pravice otrok
 

M. Debevec, Bi redefinicija družine škodovala otrokom? (Vir: Radio Ognjišče)

Odbor državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo jutri po skrajšanem postopku obravnaval predlog novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Predlog Združene levice odpravlja zakonsko zvezo kot življenjsko skupnost moža in žene, katere pomen je v zasnovanju družine. Zakonska skupnost bi bila po njihovem zgolj življenjska skupnost dveh oseb.

Predsednik Družinske pobude pobude Tomaž Merše je pred prvo razpravo o omenjeni noveli zakona pisal odprto pismo predsedniku vlade Miru Cerarju. V njem ga je prosil, naj posreduje v dobrobit otrok. V nadaljevanju pismo objavljamo v celoti:

"V preteklosti ste s svojim uravnoteženim in nepristranskim pravniškim delom, pri katerem, ste znali upoštevati tudi etično in moralno komponento za širok krog ljudi postali ugleden in spoštovan pravnik, kar se je pokazalo tudi ob vašem nastopu na zadnjih volitvah, ko ste bili deležni rekordnega zaupanja volivcev.

Na podlagi vaših preteklih stališč predloga novele ZZZDR starši najprej sploh nismo jemali resno, saj si nismo mogli predstavljati, da bi človek in strokovnjak vašega kova lahko popustil pod pritiski lobijev, ki interese ozke skupine razglašajo za človekove pravice in izsiljujejo voditelje držav, da pod to krinko sprejemajo zakonodajo, ki se je v več državah že izkazala za zelo diskriminatorno, saj na račun domnevnih pravic ene skupine grobo posega v pravice množice ostalih glede svobode mišljenja, svobode izražanja, svobode glede vzgoje svojih otrok, pravice do ravnanja po svoji vesti, glede enakih možnosti zaposlitve ne glede na svoje prepričanje in mišljenje ter pravice otrok, da so, če je to le mogoče, deležni ljubezni in skrbi očeta in matere, ali da ju vsaj poznajo.

Zato smo bili šokirani, ki smo ugotovili, da vlada, ki jo vodite Vi, predlogu zakona, ki ne izpolnjuje niti minimalnih standardov resne zakonodaje, sploh ne nasprotuje, ampak je vaša stranka soglašala, da se vsebinsko tako velika in tako radikalna sprememba zakonodaje sprejema celo po skrajšanem postopku in se tako onemogoči kakršno koli spreminjanje katerega koli drugega člena osnovnega zakona. Imeli smo vas za demokrata, ki bo spoštoval na referendumu izraženo voljo ljudi, zdaj pa vlada, ki jo vodite Vi, ne nasprotuje predlogu, ki je še slabši od tistega, ki je bil zavrnjen na referendumu.

Strinjamo se z vami in smo to dokazali tudi že v nekaterih zakonodajnih postopkih, da imajo istospolni pari v smislu medsebojnih razmerij in socialnih pravic enake pravice in dolžnosti kot pari moškega in ženske. To pa ne pomeni, da je treba spremeniti dosedanje pojmovanje temeljnih pojmov družbe in še posebej tega ne moremo narediti na račun pravic in dobrobiti otrok. V času, ko je na pristojnem ministrstvu v pripravi zakon na to temo, ob katerem bi lahko izpeljali potrebno usklajevanje, da bi dobili za vse sprejemljiv rešitve, ocenjujemo morebitno sprejemanje zakona, za katerega se predlagateljem ni zdelo vredno niti navesti, na katere vse druge zakone bo vplival, kot povsem neodgovorno.

Kot odličen pravnik zelo dobro veste, da mora resna in odgovorna zakonodaja izpolnjevati kriterij preglednosti in razumljivosti. Ta predlog zakona s spreminjanjem pomena zakonske zveze in zunaj zakonske skupnosti dejansko spreminja neznano število drugih zakonov, ne da bi sploh vedeli, kateri vsi zakoni so to in na kakšen način jih spreminja. To zagotovo ni odgovorno, pregledno in razumljivo spreminjanje zakonodaje. Predlagatelj si dovoli še več in celo zapiše, da zakon ne bo imel drugih posledic, čeprav ekstremistični LGBT aktivisti že nekaj let zahtevajo ravno 2 6.2.2015 takšno podlago za spremembe šolskih programov, učbenikov, itd. Verjamemo, da si tudi vi, kakor tudi večina naših državljanov, ne želite, da bi tudi v naši državi doživeli učinke omejevanja svobode govora, svobode izbire poslovnih partnerjev, svobode izbire sodelavcev, pravice do ugovora vesti, kaznovanje staršev, ki se ne strinjajo s homoseksualno promocijo v šolah, ..., ki se že močno kažejo v državah, kjer imajo takšno ali podobno zakonodajo v veljavi že več let. V nekaterih državah, kot je npr. Norveška, že spoznavajo, da gre pri teoriji spola, ki je v ozadju predloga novele ZZZDR, v resnici za prevaro, in je vlada tam na podlagi tehtnih argumentovukinila financiranje Inštituta za spol, ki ja zaradi tega prenehal obstajati. 

Ne želimo biti predolgi, saj vemo, da imate kot prvi odgovorni v naši državi ogromno zahtevnega dela in je vaš čas kratko odmerjen, hkrati pa smo prepričani, da zadeve razumete in poznate bolje, kot je bilo vsaj doslej morda videti navzven. Zato zaključujemo in vas prosimo, da se ne podredite pritiskom ne doma in ne iz tujine in zastavite svoj vpliv, da vsaj vaša stranka ne bi podprla tako slabo pripravljenega zakona s tako nepredvidljivimi posledicami, kakršen bo v obravnavi v torek. 

Če potrebujete še kakšno informacijo ali bi se želeli pogovoriti, smo vam na voljo. Pokličite na zgoraj naveden telefon ali nam pišite na elektronski naslov. V upanju na vaš pozitiven in državotvoren odgovor vas lepo pozdravljamo ter vam želimo veliko uspeha pri vodenju naše lepe države".

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude

Več na: http://radio.ognjisce.si/sl/163/slovenija/16304/  
 

Papež Frančišek podprl referendum za pravice otrok in staršev na Slovaškem (Vir: 24kul.si)

Papež Frančišek je že dvakrat javno podprl referendum na Slovaškem. Prvič 22. januarja letos v Domu Sv. Marte. Takrat se je Slovakom zahvalil za »pozornost, ki jo namenjajo obrambi družinskih vrednot« in jih prosil, naj bodo pogumni.

Svojo podporo referendumu je ponovil v sredo, 4. februarja, ko je slovaške romarje pozdravil z besedami: »Pošiljam pozdrave slovaškim romarjem in preko njih želim izraziti svojo podporo Cerkvi na Slovaškem. Spodbujam vse, da nadaljujejo boj v obrambo družine, ki je osnovna celica družbe, ki posreduje življenje.«

Homoseksualni aktivisti po svetu so zaradi te podpore papeža zmerjajo s homofobom. 

Na referendumu so Slovaki odločali o tem a) da je zakonska zveza opredeljena kot zveza enega moškega in ene ženske; b) da istospolni pari ne morejo posvojiti otroka; c) da imajo starši pravico, da lahko umaknejo svoje otroke iz spolne vzgoje v šolah in od pouka, ki promovira evtanazijo.

O istih vprašanjih, se bo v naslednjih tednih odločalo tudi v Sloveniji. Podporo prijateljem na Slovaškem lahko zato razumemo tudi kot podporo papeža Frančiška našim prizadevanjem.

Aleš Primc
vodja Civilne iniciative za družino in pravice otrok

http://24kul.si/papez-francisek-podprl-referendum-za-pravice-otrok-in-starsev-na-slovaskem


 

Mojca M. Štefanič, Škofje protestirajo proti »otrokom treh staršev« (Vir: Družina)

Britanski spodnji dom je v začetku tedna odobril nov postopek v reproduktivni medicini, ki se je uveljavil pod imenom »Otroci treh staršev«. Poslanci so z 382 glasovi predlog podprli, 128 jih je novemu postopku nasprotovalo. 23. februarja bodo o predlogu odločali še v zgornjem domu; njihova privolitev velja za gotovo. Prvi »otroci treh staršev« bi se tako lahko rodili jeseni 2016. Cerkve v Veliki Britaniji odločitev politikov ostro kritizirajo.

Gensko tehnična metoda, ki so jo razvili britanski raziskovalci, naj bi pri postopkih umetnega oplojevanja poskrbela za preprečevanje prenašanja hudih dednih obolenj, ki temeljijo na DNK v mitohondrijih. Te je moč najti v plazmi ženskih jajčnih celic. V postopku, ki ga kot spornega označujejo tudi nekateri znanstveniki, zdravniki obolelo DNK zamenjajo z zdravim genskim materialom dedno neobremenjene darovalke. Otrok bi tako imel genski zapis treh ljudi: očeta in dveh »mater«.

Katoliška škofovska konferenca Anglije in Walesa je znova izrazila svoje proteste in poudarila, da doslej nobena druga država še ni potrdila uporabe omenjene metode. Obstajajo namreč »resni etični pomisleki« glede postopka, ki »kot del procesa predvideva uničenje najmanj enega človeškega zarodka«. Človeški zarodek je novo človeško življenje in se ga ne sme obravnavati kot »prosto razpoložljivi material«.

Podobne pomisleke so izrazili tudi škotski škofje. Za »stvarjenje« zarodka brez dednih bolezni je potrebno uničiti dva zdrava, je pojasnil škof John Keenan iz Paisleya. Tovrstna tehnika ni nikakršno zdravljenje: »Nikogar in ničesar ne zdravi, pač pa poskuša nekoga, ki je na nek način prizadet, odstraniti iz genskega bazena.«

Anglikanska državna Cerkev je že pred obravnavo omenjenega predloga v parlamentu zahtevala dodatne etične in znanstvene raziskave, da bi lahko ocenila posledice novega postopka. »Brez boljšega razumevanja o tem, kakšno vlogo imajo mitohondriji pri prenašanju dednega materiala, Cerkev v tem trenutku meni, da je tovrstna zakonska ureditev neodgovorna«, so zapisali škofje.

Po poročanju tamkajšnjih medijev v Veliki Britaniji vsak 200. novorojenec na svet pride s težkim dednim obolenjem, ki ga je mogoče pripisati napaki pri mitohondrijih. Trenutno na Otoku okoli 2.500 žensk živi s tveganjem, da lahko na potomce prenesejo dedno obolenje. 

Vir: Kathpress

Več na: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/skofje-protestirajo-proti-%C2%BBotrokom-treh-starsev%C2%AB

 

 
 
 
Molitev
 

Ko dan se zaznava,

danica priplava,

se sliši zvonenje

čez hribe, čez plan.

Zvonovi zvonite,

na delo budite,

saj naše življenje

le kratek je dan.

Kdor hoče živeti

in srečo imeti,

naj dela veselo

pa moli naj vmes.

Zvonovi zvonite,

k molitvi vabite,

saj prazno je delo

brez sreče z nebes.


iz molitvene revije Magnifikat
 

6. nedelja med letom

15.februar
Mr 1,40-45

 

»Jezus se ga usmili, stegne svojo roko, se ga dotakne in mu reče: »Hočem, bodi očiščen« (Mr 1,41).

Ozdravljenje gobavca
In k njemu pride gobavec in ga na kolenih prosi: »Če hočeš, me moreš očistiti.« Jezus se ga usmili, stegne svojo roko in se ga dotakne ter mu reče: »Hočem, bodi očiščen.« In takoj je gobavost izginila in je bil očiščen. In z ostrimi besedami ga je takoj odpravil in mu rekel: »Glej, da nikomur nič ne poveš; ampak pojdi, pokaži se duhovniku in za svoje očiščenje prinesi njim v pričevanje dar, ki ga je Mojzes zapovedal.« Ta pa je odšel in začel na vsa usta razglašati, kaj se je zgodilo, tako da Jezus ni več mogel očitno iti v mesto, ampak je bival zunaj, na samotnih krajih; in od vseh strani so hodili k njemu.

Besede vere za vsakogar


Edward P. Hahnenberg, Pojav teologije laikata

V 20. stoletju je prišlo do največjega preporoda dejavnosti laikov v zgodovini Katoliške Cerkve. To je bil dolg proces. Da bi ga resnično cenili, ga moramo gledati v kontekstu stoletij dolgih prizadevanj Cerkve, da bi stopila v korak s sodobnim svetom.

Teologija II. vatikanskega koncila o laikih se ni v celoti oblikovala na koncilu. Sledimo ji lahko do razsvetljenstva in političnih revolucij 18. stoletja, do reformacije, renesanse in splošnega razkroja pozne srednjeveške družbe. Veliko dolguje tudi industrijski revoluciji in hitri urbanizaciji 19. stoletja kot tudi preobratom 20. stoletja. Vse te kulturne, politične in ekonomske spremembe so vplivale na pojav tega, kar imenujemo "moderni svet".  Soočenje Cerkve z modernim svetom je tisto, ki je postavilo temelje za učenje II. vatikanskega koncila o laikih.


Prevod po: C21 Resources, Boston College 2010
 
Gradiva
 
Volitve ŽPS

V nedeljo, 1.3., bo po naših župnijah potekal izbor novih članov župnijskih pastoralnih svetov.

V pomoč pri izvedbi izbora članov ŽPS in pripravo vaših župljanov na slednjo, smo vam v Škofijskem uradu za laike pripravili potrebne obrazce in dodatna gradiva, ki so na voljo tudi v e-obliki na spletni strani Škofijskega urada za laike (http://nadskofija-ljubljana.si/laiki/aktualna-gradiva/):

1. Gradiva ob izbiri članov ŽPS 2015, ki jih lahko uporabite pri sveti maši na nedeljo izbora članov ŽPS, v katerih najdete:
- Uvod v mašo na nedeljo izbora članov ŽPS
- Nagovor župljanom na nedeljo izbora članov ŽPS
- Uvod v očenaš na nedeljo izbora članov ŽPS
- Zahvala dosedanjim članom ŽPS za njihovo delo v preteklem mandatu
2. Gradiva, ki vam bodo v pomoč pri primopredaji, prenosu in nadaljevanju dela ŽPS:
- Ovrednotenje in nadaljevanje dela ŽPS iz preteklega v novi mandat
Gradivo prinaša vprašanja, ki so vam lahko v pomoč pri ovrednotenju in nadaljevanju dela ŽPS iz preteklega v novi mandat in se o njih pogovorite na sklepni seji ŽPS v stari zasedbi. Na ustanovni seji novega ŽPS pa člani ŽPS, ki so delovali v času preteklega mandata oz. vsaj njihovi predstavniki novim članom predstavite doslej opravljeno delo na področju pastoralnega načrtovanja, ki ste ga opravili s pomočjo priročnika Na poti k izviru in jim po potrebi ponudite pomoč pri nadaljnjem delu pastoralnega načrtovanja.
3. Obrazci:
Obrazec Predlogi za izbor članov ŽPS
Obrazec E-Seznam izbranih članov župnijskega pastoralnega sveta
4. Kandidatna lista za izbor članov ŽPS
Uporaba kandidatne liste je povsem neobvezujoča. Po presoji župnika je morda dobrodošla predvsem za izvedbo izbora članov ŽPS v mestnih župnijah, kjer se ljudje med seboj premalo poznajo. Pri umestitvi kandidatov na kandidatno listo moramo biti pozorni na uravnoteženo razmerje med moškimi, ženskami, fanti in dekleti ter na starostno strukturo kandidatov. Ob uporabi kandidatne liste in javni objavi fotografij in podatkov o kandidatih morate obvezno predhodno pridobiti pisno soglasje kandidatov.
 

Duhovnost

Vprašalnik, Evalvacija dela po župnijah o uresničevanju pastoralnega načrtovanja po župnijah

Druga gradiva Škofijskega urada za laike
 
Vsa gradiva uradov Pastoralne službe Nadškofije Ljubljana pa najdete na naslednji povezavi.

Vabimo vas...
 
Informativni dan v ŠKG (Vir: Družina)

Vabljeni tudi na informativni dan, ki bo v petek, 13. februarja, ob 9.00 in 15.00, in v soboto, 14. februarja, ob 9.00. 

Podrobnejše informacije o programu najdete v Koledarju.

Več na: http://www.druzina.si/


Informativni dan na Fakulteti za poslovne vede


Fakulteta za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu vabi na informativni dan in k vpisu v študijskem letu 2015/16 v univerzitetni program Poslovne vede. Študij na Fakulteti za poslovne vede je doslej uspešno zaključilo 17 diplomantov prve in druge generacije.

Študij na Fakulteti je usmerjen k posamezniku; poteka v majhnih skupinah v povezavi s prakso; program izvajamo v tutorski obliki s poudarkom na individualnosti, prilagodljivosti in samostojnem problemskem reševanju nalog; poleg strokovnih znanj s področja poslovnih ved pa študentu nudi tudi vsebine s področja humanistike, etike in religij. Cilj študija je oblikovati uspešnega in odgovornega podjetnika v duhu celostnega krščanskega humanizma. Fakulteta sodeluje s tujimi univerzami in omogoča spoznavanje inštitucij EU.

Informativna dneva bosta v petek 13. februarja ob 10. in 15. uri ter v soboto 14. februarja ob 10. uri v naših prostorih poleg Galerije Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani.

Prvi rok za oddajo prijav za vpis v univerzitetni program Poslovne vede se izteče 31. marca 2015. Za več informacij vam je na voljo vodstvo Fakultete in spletna stran www.fpv.si.


Za prvomajske počitnice na Kaprije

Animatorji, mladinske skupine, pevski zbori, zakonske skupine, Počitniški dom Kaprije je odprt že od prvomajskih počitnic naprej. Dom ima veliko zunanjih površin, hiša pa sprejme do 35 mladih, oziroma 5 družin. Cene v času izven sezone so še posebej ugodne, 8 EUR za odraslega na dan in 4 EUR na otroka. Za člane lokalnih enot Društva SKAM pa je cena bivanja 7 EUR/dan. Na spletni strani so na voljo osnovne informacije. 
 
Najem v maju in juniju
Dom sprejme do 35 oseb. Pogoj za najem doma je, da ga najameta dve družini ali najmanj 4 odrasli. S skupino je vedno duhovnik ali redovnica. V primeru, da se družine ne poznajo, se lahko dogovorijo, da se predhodno srečajo, se spoznajo in dogovorijo glede skupnega bivanja.
 
 
Sezonska ponudba za družine
V juliju in avgustu pa imamo razpisana dva termina za družine s programom in kompletno ponudbo. Program zajema vsakodnevno delavnico za otroke, debatni večer za starše, čas v paru, sveto mašo in seveda skupno druženje pri pripravi obrokov in skupnih obrokih. Od 5. – 12. julija družine pridejo z osebnimi avtomobili, v terminu 2. – 9. 8. pa je vključen tudi prevoz z avtobusom.

Informacije najdete na spletni strani Društva SKAM:
http://www.drustvo-skam.si/kaprije/dom.php
 Lahko pa tudi pokličete s. Metko Kos na 031 257 062.
 
Več na:
http://www.drustvo-skam.si/kaprije/index.phpVprašalnik o uresničevanju pastoralnega načrtovanja po župnijah
 

Na Pastoralni službi smo pripravili vprašalnik o uresničevanju pastoralnega načrtovanja po župnijah. Župnike prosimo, naj ga skupaj s člani ŽPS izpolnijo na prvi seji ŽPS. Izpolnjeni obrazec naj župniki vrnejo dekanu na oktobrski pastoralni konferenci. Na podlagi izpolnjenih obrazcev bomo v škofijskih telesih oblikovali temeljne cilje nadškofije in pripravili ustrezna gradiva, ki vam bodo v pomoč pri delu na župnijah.

Vprašalnik je na voljo tudi v e-obliki: Vprašalnik, Evalvacija dela po župnijah

 

Škofijski urad za laike
Ciril Metodov trg 4
1000 Ljubljana


[email protected]
http://nadskofija-ljubljana.si/laiki/

Če e-novic ne želite več prejemati, nam to prosim sporočite na: [email protected]This email was sent to [email protected]
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Pastoralna služba · Ljubljana · Ljubljana, No Region 0 · USA

Email Marketing Powered by MailChimp