Tajništvo sinode v Vatikanu je pripravilo spletni vprašalnik za mlade, preko katerega želijo slišati mlade oz. jim omogočiti, da spregovorijo o sebi. Na podlagi zbranih odgovorov bo tajništvo sinode pripravilo gradivo za sinodo. V Medškofijskem odboru za mladino smo prevedli spletni vprašalnik in ga delno prilagodili za slovenske razmere. Zbrane odgovore bomo posredovali v Vatikan tajništvu sinode. K izpolnjevanju vprašalnika so povabljeni vsi mladi (ne samo katoličani!) med 13. in 29. letom starosti.