E-novice ŽPS


Št. 22 (15.7.2014), leto 2014

»Družina je tema, ki zanima vse« (Vir: Druzina.si)

Značilna družina s svojimi svetlimi in temnimi točkami predstavlja vsebino Instrumentum laboris, delovnega dokumenta za izredno sinodo o družini, ki jo v Vatikanu prirejajo oktobra letos. Sinodalni očetje bodo do vsebine pristopili na način, da bodo lahko prepoznali zaklade, ki jih je potrebno zavarovati na vesoljni ravni, saj so »dediščina človeštva«. Njihova naloga bo med drugim opredeliti aktualne problematike, ne da bi se pri tem pustili pogojevati zunanjim pritiskom. To delo je pomembno, saj Cerkev, druge veroizpovedi, države in družba pričakujejo odgovore na vprašanja o družini.

Več o vsebini prihodnje sinode je za vatikanski časopis L'Osservatore Romano povedal kardinal Lorenzo Baldisseri, generalni tajnik škofovske sinode. Poudaril je, da delovni dokument jasno nakazuje kompleksnost teme, ki zaobjema vsa vprašanja, povezana z družino. S tem je zavrnil javno mnenje, na katerega je večkrat opozoril tudi papež Frančišek in ki se nagiba k tveganju, da bi bila sinoda omejena zgolj na vprašanje ločenih in znova civilno poročenih. Potrebno se je zavedati, da so različne teme med seboj tesno povezane. Za zdravo in ustrezno razumevanje, študij ter morebitno razrešitev morajo biti obravnavane kot celota in v enakem sorazmerju.

Papež Frančišek je opozoril tudi na nevarnost, da bi na družino gledali z zgolj zahodnega vidika, ki ne velja za cel svet. Kardinal Baldisseri je spomnil na njegove besede, zapisane v apostolski spodbudi Veselje evangelija, da se razodetje ne istoveti z nobeno od posameznih kultur, ampak je njegova vsebina nad kulturami. Sinodalni očetje so zatorej povabljeni, naj svoje govore pripravijo tako, da bodo izrazili izkušnjo vere lastne škofovske konference. Gre za osebe, ki izhajajo iz vseh kultur in izročil našega planeta, zato bo njihov prispevek k boljšemu končnemu izrazu evangelija družine nedvomno pomemben. Resničnost izkušenj, povzetih tudi v delovnem dokumentu, bodo morali sinodalni očetje nato pregledati in preučiti v povezavi z naukom Cerkve, iz tega pa naj bi izšle nove ali prenovljene pastoralne smernice, ki bodo odgovorile na izzive.

Družina je tema, ki zanima vse, posameznike in ustanove, Cerkev, veroizpovedi, družbo, državo, je nadaljeval kardinal Baldisseri ter izpostavil, da je družina obenem predmet ekumenskega in medverskega dialoga. Ta dialog bo zaznamovala tudi prisotnost več delegatov. Vprašanja, kot sta mešani zakoni ali družina in naravni zakon, namreč zanimajo vse in bodo temu primerno obravnavana.
 
Vir: Radio Vatikan / M. M. Š.

Več na: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/druzina-je-tema-ki-zanima-vse
 
 
Mojca M. Štefanič, Vatikan želi preseči vrzel med moralnim naukom in prakso (Vir: druzina.si)

Katoliška Cerkev se želi posvetovati o posledicah, do katerih prihaja zaradi vrzeli med cerkveno podobo družine in življenjsko prakso številnih vernikov. Kot je moč razbrati iz delovnega dokumenta (Instrumentum laboris) za jesensko sinodo o pastorali družine, ki so ga  predstavili v Vatikanu, številni škofje vidijo potrebo po razpravi na temo znova civilno poročenih ločenih zakoncev, istospolne usmerjenosti in uporabe umetne zaščite pred spočetjem. Pripravili so tudi konkretne predloge za poenostavitev procesa za ugotavljanje ničnosti zakonske zveze.

Na tiskovni konferenci so s svojimi prispevki sodelovali kardinal Lorenzo Baldisseri, generalni tajnik škofovske sinode, kardinal Péter Erdő, nadškof v Budimpešti, glavni poročevalec tretjega generalnega zasedanja izredne škofovske sinode, kardinal André Vingt-Trois, pariški nadškof, predsednik delegatov, in msgr. Bruno Forte, nadškof škofije Chieti-Vasto v Italiji, izredni tajnik sinode. Na tiskovni konferenci sta svoji pričevanji predstavila tudi dva zakonca, prof. Francesco Miano in prof. Pina De Simone.
Poznavanje cerkvenih stališč o družini je »na splošno precej skopo«, je zapisano v dokumentu. Tudi mnogi katoličani, ki jih sicer poznajo, imajo pogosto težave »s sprejemanjem teh stališč v celoti«. Škofje se zato zavzemajo za previdno posodobitev ali spremembo cerkvene prakse, pa tudi za boljše posredovanje cerkvenega nauka in za osredotočanje na bistveno.

85-stranski dokument predstavlja vsebinsko rdečo nit za dvotedensko posvetovanje škofovske sinode o pastorali družine med 5. in 19. oktobrom v Vatikanu. Pripravili so ga v Vatikanu, in sicer na podlagi rezultatov ankete o zakonu, družini in spolnosti z vsega sveta, ki so jih posredovale krajevne škofovske konference in cerkvena združenja.

Za obravnavo znova civilno poročenih ločenih zakoncev po dokumentu sodeč nekatere škofovske konference predlagajo, da bi »pot v drugi ali tretji zakon preverjali z iskrenostjo pokore«, za zgled pa bi si pri tem lahko vzeli ustaljeno prakso nekaterih pravoslavnih Cerkva. Prepovedi prejemanja zakramentov, ki jo predvideva cerkveni nauk, številni verniki ne morejo razumeti. Prizadeti katoličani svojega položaja niso pripravljeni označiti kot »neobičajnega ali nedovoljenega«, je zapisano v dokumentu.

Mnoge škofovske konference sinodo spodbujajo tudi k dialogu s humanističnimi znanostmi, »da bi lahko razvili drugačen pogled na pojav istospolne usmerjenosti«.

Glede cerkvenega neodobravanja uporabe umetne zaščite pred spočetjem v dokumentu ugotavljajo, kako danes »prevladuje miselnost, da gre pri tem za vmešavanje Cerkve v intimno življenje para in omejevanje svobode vesti«. Na željo škofovskih konferenc naj bi sinoda pripomogla k temu, da bi »onkraj slehernega moralizma« znova odkrili »globok antropološki smisel morale zakonskega življenja«.

Delovni dokument naj bi nudil vpogled v življenjsko prakso katoličanov z vsega sveta in iz njega izhajajoče izzive za Cerkev, so v uvodu poudarili v tajništvu sinode. Druge teme, o katerih naj bi razpravljali, so še umetna prekinitev nosečnosti, podpora materam samohranilkam, nasilje in spolne zlorabe v družini, posledice množičnih preseljevanj, pa tudi širjenje vere med mladimi v okolju, ki se vse bolj oddaljuje od vernosti.

Upor proti cerkvenemu nauku je med katoličani prisoten »na različnih ravneh«, še posebej na področju cerkvenih stališč o nadzoru rojstev, ločitvah zakonskih zvez, vnovične poroke, istospolne usmerjenosti, »koruzništva«, zakonske zvestobe in umetnega oplojevanja, ugotavljajo v dokumentu. V nasprotju s tem pa je »množično razširjen in tudi priznan« temeljni nauk o dostojanstvu človekovega življenja.

Glede ugotavljanja ničnosti zakonske zveze nekatere škofovske konference podpirajo predlog, da bi v določenih primerih omogočili skrajšanje postopka, za katerega je zdaj predpisan dvostopenjski proces. Prizadevajo si tudi, da bi bili položaji na cerkvenih sodiščih odprti tudi za laike, spodbujajo večje pristojnosti krajevnih škofov in znižanje stroškov sodnih postopkov.

Vir: Kathpress / Radio Vatikan

Več na: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/vatikan-zeli-preseci-vrzel-med-moralnim-naukom-in-praksoOratorij Slovenija bo koristno preživete počitnice omogočil 15.000 otrokom in 4.000 mladim prostovoljcem (Vir: katoliska-cerkev.si)

Oratorij Slovenija je neprofitna prostovoljska mladinska organizacija, v okviru katere se bodo tekom poletja v več kot 240 krajih po Sloveniji odvili počitniški vzgojni programi za otroke. Udeležilo se jih bo okrog 15.000 otrok, zanje pa bo skrbelo več kot 4.000 mladih prostovoljcev - animatorjev. Gre torej za enega največjih otroških ali mladinskih prostovoljskih projektov pri nas, neprekinjeno raste že od leta 1988.

Oratorij je v svoji osnovi enotedenski program za otroke, ki združuje dramske predstave in ustvarjalne delavnice, igro in učenje, petje in duhovnost, sproščenost in vzgojo. Daje jim občutek sprejetosti in pripadnosti širši skupnosti.

Ideja in pedagoška vizija Oratorija sloni na delu Janeza Boska, velikega italijanskega vzgojitelja 19. stoletja. Temelj njegove vzgoje so t. i. štirje stebri oratorija: dom (sprejetost), šola (učenje za življenje), dvorišče (igra) in župnija (duhovnost). Bistvena metoda oratorijske pedagogike je t. i. asistenca, ki pomeni, da je vzgojitelj vedno z mladimi – še posebej med odmori. Na ta način ga otroci doživljajo kot prijatelja in z veseljem sledijo njegovemu zgledu.

Jedro, ki združuje vse lokalne oratorije po Sloveniji, je vsakoletni oratorijski priročnik. Le-ta vsebuje dramsko igro in predloge za vse dele oratorijskega programa. Vse se navezuje na določeno temo oz. zgodbo izbranega junaka. Letošnje leto je tema Oratorija zgodba apostola Petra, njegovo geslo pa se glasi: »Na tvojo besedo«.

Ciljna populacija Oratorija niso le otroci, ampak v enaki meri tudi dijaki in študentje, ki kot animatorji in oratorijski voditelji program pripravljajo in izvajajo.

Več na: http://katoliska-cerkev.si/oratorij-slovenija-bo-koristno-prezivete-pocitnice-omogocil-15000-otrokom-in-4000-mladim-prostovoljcem-2014
 

Otroci nas potrebujejo – dobrodelna akcija za pomoč otrokom s šolskimi potrebščinami (Vir: katoliska-cerkev.si)

Slovenska karitas v tem tednu začenja z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju materialnih in finančnih sredstev za pomoč socialno ogroženim otrokom s šolskimi potrebščinami. Dobrodelna akcija bo potekala preko poletja do začetka novega šolskega leta.

Stroški za septembrski prihod otrok v osnovno šolo so za mnoge starše preveliko breme, ki ga sami ne zmorejo. Starši samo za enega osnovnošolca na začetku šolskega leta potrebujejo več kot 200 EUR. Še posebej velik strošek so delovni zvezki. Šolanje predstavlja za starše veliko finančno breme tudi med letom. V zadnjih letih so se razmere zaradi gospodarske krize in velike brezposelnosti še bolj zaostrile. Samo v lanskem letu je število osnovnošolcev, ki so na Karitas prejeli pomoč s šolskimi potrebščinami, zraslo za 10% na 12.466 otrok. Dodatno je 1.047 otrok prejelo denarno pomoč pri plačilu prehrane in obšolskih dejavnosti, v Botrstva Karitas pa je bilo vključenih 210 otrok. Skupaj je Karitas za navedene pomoči v letu 2013 razdelila 618.000 EUR. Sredstva so bila zbrana v dobrodelnih akcijah, delno pa jih je prispevala Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

Glede na aktualne razmere v družbi, tudi v letošnjem letu pričakujemo podoben ali še večji obseg prošenj povezanih s šolo. Še posebej so v velikih težavah družine z enim staršem, velike družine, družine, ki so se zadolžile pri urejanju stanovanjskih pogojev, in družine s starši, ki so brezposelni ali prejemajo minimalno oziroma neredno plačo.

V mesecu maju smo v akciji Pokloni zvezek osnovne šole in vrtce povabili k zbiranju zvezkov za socialno ogrožene otroke. Odzvalo se je 275 osnovnih šolah in 115 vrtcev. Otroci so za svoje sovrstnike do danes prispevali že več kot 25.000 zvezkov in 125 kompletov tempera barvic. Poleg svojega prispevka so priložili tudi lepo misel, sporočilo ali sliko za sovrstnike v stiski. Zbiranje šolskih potrebščin se bo po šolah nadaljevalo do konca šolskega leta. Ob tem iskrena zahvala preko 1.300 učiteljem in preko 400 vzgojiteljem za pripravljenost in spodbudo učencev in otrok k solidarnosti.

Preko poletja k pomoči vabimo ljudi odprtega srca, ki lahko prinesejo nove, velike črtaste zvezke ali tempera barvice na najbližjo Karitas ali darujejo finančna sredstva za pomoč otrokom na transakcijski račun: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: 3620, namen: Otroci nas potrebujejo.

Zbrana sredstva in zvezke bo Karitas avgusta razdelila socialno ogroženim družinam s šoloobveznimi otroki. Neposredna pomoč bo realizirana v obliki paketov šolskih potrebščin ali v obliki bonov oz. naročilnic za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin.
Družine v stiski se po pomoč glede šolskih potrebščin lahko obrnejo na najbližjo Karitas v župniji oz. na škofijske Karitas v Celju, Ljubljani, Mariboru, Novemu mestu, Novi Gorici in Murski Soboti. Njihovi kontaktni podatki so objavljeni na www.karitas.si .

Imre Jerebic
generalni tajnik Slovenske karitas
 
Več na: http://katoliska-cerkev.si/otroci-nas-potrebujejo-dobrodelna-akcija-za-pomoc-otrokom-s-solskimi-potrebscinami
 

M. M. Š., Mednarodni uspeh mešanega zbora ŠKG Ljubljana (Vir: druzina.si)

Mladinski mešani zbor sv. Stanislava, v katerem prepevajo dijakinje in dijaki Škofijske klasične gimnazije pod vodstvom dirigenta in skladatelja Damijana Močnika, je zmagal na prestižnem mednarodnem zborovskem tekmovanju v Kanadi.

Mladinski mešani zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije Ljubljana je postal absolutni zmagovalec prestižnega mednarodnega pevskega festivala in tekmovanja Kathaumixw 2014 v Powell Riverju v Kanadi in dobil naziv Choir of the World Kathaumixw 2014. Za zmago je prejel tudi glavno nagrado »Totem Pole«, ki bo spomladi 2015 prepeljan iz Kanade v Slovenijo.
Poleg glavne nagrade je osvojil še 1. mesto v kategoriji mladinskih zborov, 2. mesto v kategoriji odraslih mešanih zborov in 1. mesto v kategoriji ljudske glasbe. Zbor je na tekmovanju izvajal skladbe Iacobusa Handla Gallusa, Josepha Rheinbergerja, Lojzeta Lebiča, Jakoba Ježa, Raymonda Murrayja Schafferja, Damijana Močnika in Ambroža Čopija.

Na festivalu je sodelovalo 25 zborov iz devetih držav (Kanade, ZDA, Rusije, Ugande, Nove Zelandije, Slovenije, Kenije, Češke in Tajvana). Med njimi so bili tudi večkrat nagrajeni zbori s številnih tekmovanj po vsem svetu: Academic Students’ Choir of the Ural Federal University, Portland State Chamber Choir – USA, Seattle Girls’ Choir – USA in Taipei Philharmonic Youth and Childrens Choir.

Mladim pevcem in njihovemu dirigentu iskreno čestitamo za uspeh!

Več na: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/mednarodni-uspeh-mesanega-zbora-skg-ljubljana
 

Mojca M. Štefanič, Močna vera kljub nepričakovani najstniški nosečnosti (Vir: druzina.si)

Neke noči v lanskem oktobru se je Linda Padgett zbudila v neosvetljeni spalnici. Po začetnem strahu je v temnem obrisu postave ob postelji prepoznala svojo 18-letno hčer, ki ji je v solzah zaupala, da je noseča. Ker v domačem kraju Padgettevi veljajo za zgledno katoliško družino z devetimi otroki, je Lindo sprva neizmerno skrbelo obsojanje okolice zaradi nenačrtovane najstniške nosečnosti njene hčere, obenem pa se je bala, da bo sama obveljala kot »slaba mati«.

Sčasoma je uspela premagati strahove in težave, s katerimi se je soočala, nenačrtovana nosečnost pa je postala izvir vere in zaupanja tako za Lindo kot za bodočo mamico Sarah. Kot je Padgettova povedala v pogovoru za ameriško katoliško agencijo CNA, je hitro odpravila svoje »sebične strahove«, saj je želela hčerki izkazati vso svojo ljubezen in podporo.

»Pustila sem ji, da je kar govorila, da je izpovedala vse, kar ji je ležalo na srcu. To sem potrebovala sama. Stisnila sem jo v objem, ji izkazovala ljubezen in zagotavljala, da ji bomo ves čas stali ob strani.« Kot je pojasnila, sta bila z možem Chrisom »vedno odprta za življenje« in nikoli nista niti za hip podvomila, »kako neizmeren blagoslov je novo življenje«. Tako se je tudi sprva »boleča in strah zbujajoča« stvarnost kmalu spremenila v prekipevajočo milost in številne blagoslove.

»Nenadoma sem začutila, da je Bog z močno in svetlo lučjo posvetil v temni, skrivni kotiček Sarinega življenja«, pripoveduje Linda. »Ta luč odpravlja temo in nam vsem prinaša milost in ozdravljenje.« Družina je kmalu ugotovila, kako je Bog ta nepričakovani preobrat v Sarinem življenju dopustil z namenom, da bi dekletu pomagal pri rasti in iskanju življenjskega smisla. Padgettova zdaj z veseljem pričakuje rojstvo svoje prve vnukinje, ki ji bo ime Audrey.

»V našo družino prihaja majceno detece, in tokrat nisem jaz tista, ki jo čaka vse delo z dojenčkom!« v smehu pojasnjuje skorajšnja babica in v resnejšem tonu dodaja, da dete, ki raste v maternici, ne predstavlja edinega novega življenja v družini: »Novo življenje doživljava tudi moja hčerka in jaz.«

Padgettova pojasnjuje, kako je dobila priložnost, da je hčerki z zgledom ponazorila Kristusovo brezpogojno ljubezen do človeštva, kar čuti kot del svojega poklica, starševstva. Nenehno si prizadeva, da bi Kristusa približala vsem svojim otrokom in jim pomagala, da bi nekega dne prispeli v nebesa.

Sarah ob tem živi povsem novo življenje, duhovno se osredotoča na prihodnost in z nosečnostjo doživlja veliko »prvih« telesnih izkušenj: »Začela je živeti za nekoga drugega, ne živi več zgolj sama zase.« Materina podpora Sari obenem ponuja »prednosti življenja s človekom, ki je vse, kar se ji trenutno dogaja, izkusil, občutil in doživljal tudi sam«. Po Lindinih besedah ju je hčerina nosečnost še tesneje povezala in obema dala priložnost za duhovno rast.

S svojo zgodbo želi opogumiti in spodbuditi dekleta, ki se jim dogajajo podobne stvari, da »nosečnost ne pomeni konca njihovega življenja«. »Veliko zgodb obstaja, ko so najstniške mamice premagale svojo stisko in v življenju še veliko dosegle.«

Padgettova pogovor zaključuje z mislijo, da je našla novo zaupanje in vero v Boga ravno preko izkušnje s svojo hčerko. Prepričana je, da bo Gospod Saro še naprej vodil in da ima za njeno prihodnost še čudovite načrte: » Tudi predstavljati si ne znam, kako bo, prepričana pa sem, da bo enkratno.«

Vir: CNA / EWTN
Več na: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/mocna-vera-kljub-nepricakovani-najstniski-nosecnosti

 

MOLITEV


Ostani z nami, Gospod,
ker se bo kmalu zvečerilo,
dan se že nagiba.
Ostani z nami
in s svojo Cerkvijo.
Ostani z nami
na večer dneva,
na večer življenja,
na večer sveta.
Ostani z nami,
s svojo milostjo in dobrotljivostjo,
s svojo besedo in
z zakramenti,
s svojo tolažbo in
z blagoslovom.
Ostani z nami,
ko se nad nas spusti
noč negotovosti in stiske,
noč revščine in pomanjkanja,
noč osamljenosti in zapuščenosti,
noč bolezni in trpljenja,
noč smrtne bridkosti.
Ostani z nami
in z našimi dragimi,
z brati in sestrami,
z velikimi in majhnimi,
z bližnjimi in daljnimi,
z zdravimi in bolnimi,
z veselimi in potrtimi,
z vsemi, ki imajo strta srca.
in vsemi vernimi
zdaj in zmerom. Amen.

iz molitvene revije Magnifikat 

16. nedelja med letom


20. julij 2014
Mt 13,24-30

 

O dobrem semenu in ljuljki

Drugo priliko jim je podal takole: »Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je na svoji njivi vsejal dobro seme. A ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, prisejal med pšenico ljuljke in odšel. Ko pa je bilje zraslo in šlo v klasje, se je pokazala tudi ljuljka. In pristopili so h gospodarju hlapci in mu rekli: ‚Gospod, ali nisi na svoji njivi vsejal dobrega semena? Od kod je torej ljuljka?‘ Rekel jim je: ‚Sovražnik je to storil.‘ Hlapci so mu rekli: ‚Ali hočeš, naj jo gremo pobrat?‘ Rekel je: ‚Nikar, da pobiráje ljuljko ne porujete z njo morda tudi pšenice. Pustite, naj oboje raste do žetve; in ob času žetve porečem žanjcem: Poberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, da se sežge, pšenico pa spravite v mojo žitnico.‘«

Besede vere za vsakogar


Mojca Bertoncel, Veselje evangelija v soočenju z izzivi PiP-a

 

Četrti izziv PiP-a: Sočutje in pravičnost

Četrti izziv krovnega dokumenta poudarja pristno krščansko sočutje in pravičnost. "Namesto zaprtosti vase in prelaganja solidarnosti na institucije bomo krepili duha služenja in sočutja ter med ljudmi poživili delitev dobrin, tako materialnih kot družbenih in duhovnih" (EG 65).

Oba vidika poudarja tudi papež Frančišek. "Kakor je Cerkev po naravi misijonarska, tako iz te narave nujno izhaja resnična ljubezen do bližnjega, sočutje, ki razume, pomaga in podpira" (EG 179). In dodaja: "Čudovite lepote evangelija ne moremo vedno ustrezno izpričati, a vendar obstaja znamenje, ki ne sme nikoli manjkati: to je odločitev za zadnje, za tiste, ki jih družba izloča in zavrača" (EG 195).

Evangelij nas namreč "vedno vabi, da pristanemo na tveganje srečanja z obličjem drugega, z njegovo telesno navzočnostjo, ki nas kliče k nenehnemu, neposrednemu telesnemu stiku, z njegovo bolečino in njegovimi prošnjami, z njegovim nalezljivim veseljem. Resnična vera v učlovečenega Božjega Sina je neločljiva od darovanja samega sebe, od pripadnosti skupnosti, od služenja, od sprave ... Božji Sin nas je v svojem učlovečenju povabil k revoluciji nežne ljubezni" (EG 88).

Gradiva
 
Duhovnost Druga gradiva Škofijskega urada za laike

Vsa gradiva uradov Pastoralne službe Nadškofije Ljubljana pa najdete na naslednji povezavi.


Vas zanima? Oglejte si!
Vabimo vas, da ... z nami podelite svoje vtise ob pastoralnem načrtovanju v župniji ali nam pošljete svoja vprašanja glede slednjega...

Svojo elektronsko pošto pošljite na: [email protected]. V primeru prejetih vprašanj ali morebitnih zadreg, vam bomo z veseljem pomagali.
 
 
Škofijski urad za laike
Ciril Metodov trg 4
1000 Ljubljana

[email protected]

http://nadskofija-ljubljana.si/laiki/This email was sent to [email protected]
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Pastoralna služba · Ljubljana · Ljubljana, No Region 0 · USA

Email Marketing Powered by MailChimp