Zadeva: E-novice 20
Od: Urad za laike LJ <[email protected]>
Datum: 15. 05. 2018 09:26
Za: [email protected]

Spoštovani,

Pred vami je 20. številka E-novic.

Lep dan in vse dobro želim, Mojca Bertoncel

 

Sporočilo ni pravilno prikazano? Kliknite za ogled na spletu.

E-novice 10
 

E-novice 20-2018

E-novice 20, leto 2018  http://nadskofija-ljubljana.si/laiki/

 

Papež Frančišek: Krst je za vedno

Če so nas naši starši rodili v zemeljsko življenje, nas je Cerkev po krstu ponovno rodila v večno življenje. Postali smo otroci v njenem Sinu Jezusu (glej Rim 8,15; Gal 4,5-7). Tudi nad vsakim med nami, ki smo se ponovno rodili iz vode in iz Svetega Duha, z neskončno ljubeznijo odmeva glas nebeškega Očeta: »Ti si moj ljubljeni sin« (glej Mt 3,17). »Ta očetovski glas, nezaznaven za ušesa, a slišen srcu tistega, ki veruje, nas spremlja vse življenje, brez da bi nas kadar koli zapustil,« je poudaril Frančišek in ponovil: »Skozi vse življenje nam Oče govori: Ti si moj ljubljeni sin. Ti si moja ljubljena hči. Bog nas zelo ljubi, kakor Oče, nikoli nas ne pusti samih.« Ponovno rojeni Božji otroci – to smo za vedno.

Več na...

 

 

 

Vnebohod usmerja pogled 

Gospodov vnebohod v nebo, s tem ko začenja novo obliko Jezusove navzočnosti med nami, od nas zahteva, da imamo oči in srce pripravljeno za srečanje z njim, da mu služimo in pričujemo drugim. Gre za to, da smo možje in žene vstajenja, torej iskalci Kristusa na poteh današnjega časa, prinašajoč njegovo besedo zveličanja vse do skrajnih mej sveta. Na tej poti srečamo Kristusa samega v bratih, predvsem v najbolj revnih, v tistih, ki trpijo v lastnem mesu izkušnjo stare in nove revščine. 

Več na...
 

Molitev za domovino pred volitvami

Slovenski škofje smo sklenili, da se bo v času pred državnozborskimi volitvami molila molitev za domovino po cerkvah. Zato vabimo vse župnike, molitvene skupine in duhovna gibanja ter druge katoliške organizacije, da od nedelje, 13. maja 2018, do nedelje, 3. junija 2018, pri vsaki sveti maši po obhajilu zmolijo »Molitev za domovino«. Molitev naj razmnožijo, da jo bodo dobili vsi verniki.

Več na...
 

Potrjen statut Dikasterija za laike ...

Dikasterij za laike, družino in življenje je dobil nov statut. Ta bo nadomestil dosedanja, začasna pravila delovnega telesa, ustanovljenega pred dvema letoma. Novi statut, ki ga je potrdil tudi papež Frančišek, bo objavljen v vatikanskem časniku L’Osservatore Romano, veljati pa začne 13. maja letos. Tudi te spremembe so del reforme rimske kurije. 

Več na...

Odvisni smo od Boga, marksizem se moti

Izšel je drugi zvezek esejev papeža Benedikta XVI. z naslovom Osvoboditi svobodo – Vera in politika v tretjem tisočletju. Predgovor je napisal papež Frančišek, ki je poudaril, da smo odvisni od Boga. Marksizem se moti, ko to zanika. Eseji so vir navdiha za politično dejavnost in programe, ki v svoje središče postavljajo družino, solidarnost in pravičnost ter zares gledajo v prihodnost. Človek pravo odrešenje najde, ko je popolnoma poslušen ljubezni Boga, ki je prava svoboda.

Več na...
 

Soočenje čilskih škofov s papežem

Čilski škofje bodo 15. maja začeli pogovore s papežem Frančiškom in predstavniki Svetega sedeža o zlorabah, ki so bile storjene s strani predstavnikov Cerkve. Govorili bodo o možnih rešitvah za naprej, pa tudi o vzrokih za prikrivanje tega zločina. Skupaj s papežem se bodo pogovorili o tem, kakšna je bila odgovornost vsakega posameznika v teh zločinih spolnih zlorab, ki so pustili strašne posledice.  

Več na...
 

28 ton za družine v stiski

Slovenska karitas sporoča, da je bilo v štiridnevni akciji v sodelovanju s poslovalnicami Hofer na 57 lokacijah zbranih skoraj 28 ton izdelkov oziroma 156 nakupovalnih vozičkov živil za otroke ter osnovnih živil in izdelkov za higieno, kar je skoraj 12 ton izdelkov več, kot so zbrali v enakem času lani. Zbrana sredstva bodo namenjena pomoči ljudem, ki živijo v pomanjkanju.

Več na...
 


Radost ljubezni
slovenski prevod posinodalne apostolske spodbude
papeža Frančiška Amoris laetitia

 

Spremljanje v prvih letih zakonskega življenja

222. Spremljanje mora zakonca opogumljati, da bosta velikodušna v posredovanju življenja. »V skladu z osebnim in človeško vsestranskim značajem zakonske ljubezni je prava pot za načrtovanje družine pot sporazumnega dialoga med zakoncema, upoštevanja časov in spoštovanja dostojanstva sozakonca. V tem smislu je treba na novo odkriti okrožnico O posredovanju človeškega življenja (Humanae vitae, 1968; prim. 10-14) in apostolsko pismo O družini (Familiaris consortio, 1981; prim. 14, 28-35), da bi delovali proti miselnosti, ki je pogosto sovražna do življenja«. »Odgovorno odločanje za starševstvo predpostavlja oblikovanje vesti, ki je 'človekovo najbolj skrito jedro in svetišče, kjer je čisto sam z Bogom, čigar glas zveni v človekovi notranjosti' (Cerkev v sedanjem svetu, 1965, 16). Kolikor bolj zakonca poskušata v svoji vesti poslušati Boga in njegove zapovedi (prim. Rim 2,15) in sprejemata duhovno spremljanje, toliko bolj postaja njuna odločitev notranje prosta vsake samovolje in prilagajanja načinom obnašanja v okolju.« Jasna izjava 2. vatikanskega koncila ostaja v veljavi: Zakonci naj bi si »s skupnim preudarkom in prizadevnostjo ustvarili pravo sodbo: pri tem bodo upoštevali tako lastni blagor kakor tudi blagor otrok, naj bodo že rojeni ali pa šele pričakovani; upoštevali  bodo tako gmotne kakor tudi duhovne razmere svoje dobe in svojega življenjskega položaja; končno bodo upoštevali blagor družinske skupnosti, svetne družbe in Cerkve same. To sodbo si morajo pred Bogom ustvariti navsezadnje zakonci sami.« Z druge strani naj bi spodbujali »k uporabi metod, ki temeljijo na 'naravnih zakonih in času rodovitnosti' (Okrožnica O posredovanju človeškega življenja, 11). Pri tem je treba podčrtati tole: »Te metode spoštujejo telo zakoncev, spodbujajo nežnost med njima in podpirajo vzgojo k pristni svobodi' (Katekizem katoliške Cerkve, 2370). Vedno je treba poudarjati, da so otroci čudovit Božji dar, veselje za starše in za Cerkev. Po njih Gospod obnavlja svet.«

 

Nekaj pripomočkov

223. Sinodalni očetje so opozorili, da so »prva leta zakonskega življenja vitalno in občutljivo obdobje, ko zakonci rastejo v zavesti zahtevnosti in pomembnosti zakona. Iz tega izhaja zahteva po pastoralnem spremljanju, ki naj se nadaljuje po poroki (prim. Apostolsko pismo O družini, III. del). Pri tej pastoralni nalogi je zelo pomembna navzočnost izkušenih zakonskih parov. Župnija je tisti prostor, kjer so izkušeni pari na voljo mlajšim, po možnosti s pomočjo združenj, cerkvenih gibanj in novih občestev. Mladoporočence je treba spodbujati k bistveni nalogi, da sprejemajo otroke kot velik dar. Pri tem je pomembno poudarjati pomen družinske duhovnosti, molitve in udeležbe pri nedeljski evharistiji. Zakonske pare naj bi spodbujali k rednim srečanjem, da bi tako pospeševali rast duhovnega življenja in solidarnosti v konkretnih življenjskih zahtevah. Bogoslužje, molitveno življenje in evharistija za družine, zlasti obletnice poroke, se omenja kot pomembne dogodke pri evangelizacije družin.«

                                                                      Radost ljubezni, 222-223
 
 

Božja beseda

 

Binkošti

 

»Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode.« (Jn 7,37-38)

 

Apd 2,1-11;

Ps 104;

Gal 5,16-25;    

Jn 15,26-27; 16,12-15

 
Več na...
 

Duhovnost

 

Oglejte si!

Molitev

 

O sveta, vzvišena Gospa,

 ti lepša si od zvezd nebá,

Gospoda, ki je ustvaril te,

hranila si kot detece.

Kar Eva je zapravila,

nam daješ s Sinom spet nazaj,

da bi prišli v nadzvezdni dom,

nebo odpiraš na stežaj.

Ti, vrata h Kralju slavnemu

in v luči se bleščeči dvor,

življenja veselimo se,

ki nam po tebi je prišlo.

Trojica sveta srečno vso

odela te je z milostjo,

Očetu, Tolažitelju in Sinu tvojemu vsa čast.

Amen.

 

iz molitvene revije Magnifikat

 

Sporočilo je poslano na [email protected]

Prijava, odjava na: [email protected]