E-novice ŽPS


Št. 16 (5.5.2015), leto 2015

AKTUALNE NOVICE

Katja Cingerle, »Mati Marija nas čaka!« (Vir: Druzina.si)

Spet so zacvetele šmarnice in nas povabile, da se poklonimo naši Materi Mariji. Tudi ob branju šmarnične pobožnosti se bomo spomnili na tiste, ki so svoje življenje posvetili Bogu. ...

Marijo so maja častili že v 16. stoletju
Šmarnice so kljub hitremu tempu življenja pri nas še vedno priljubljene. Kdaj pa se je ta ljudska pobožnost začela? O zgodovini šmarnic v čast Mariji je Niko Kurent v knjigi Praznično leto Slovencev zapisal: »Marijino posebno češčenje v mesecu majniku sega že v 16. stoletje, redne pobožnosti pa so se razvile šele v 18. stoletju. Prve šmarnice so obhajali v Ljubljani leta 1851 v bogoslovnem semenišču. Pobožnost se je kmalu razširila po drugih zavodih in župnijah, tudi zunaj Ljubljane, in se je ljudstvu brž močno priljubila. Pobožnost, ki so jo začeli imenovati po majniških cvetlicah, šmarnicah, so kmalu pričeli opravljati tudi zunaj cerkve – na vasi, pri kapelicah in znamenjih. Tako se je splošno udomačila.«

Več na: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/%C2%BBmati-marija-nas-caka%C2%AB
 

Šmarnična pobožnost (pripravil: Škofijski urad za laike)


1. Za uvod šmarnične pobožnosti zapojemo eno izmed pesmi v čast Marije: Spet kliče nas venčani maj, Krasni majnik, Lepa, si, lepa si, Bodi nam pozdravljena, Cvetke trgam, Dajte hribi in doline, Do Marije, Jaz sem otrok Marijin, Je angel Gospodov, Ko zarja zlati nam gore, Lepšega v nebesih ni, Marija, mati ljubljena, Marija, mati moja, Marija, pomagaj nam, Marija skoz življenje….

2. Naredimo znamenje križa: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

3.
Preberemo šmarnično branje dneva.

4. Zmolimo litanije Matere Božje (lavretanske litanije)

Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se

Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog

Sveta Marija, – prosi za nas
Sveta Mati božja
Sveta devic Devica

Mati Kristusova
Mati Cerkve
Mati milosti božje
Mati prečista

Mati brezmadežna
Mati nedolžna
Mati deviška

Mati ljubezniva
Mati čudovita
Mati dobrega sveta

Mati Stvarnikova
Mati Odrešenikova
Devica najmodrejša

Devica častitljiva
Devica hvale vredna
Devica mogočna

Devica milostljiva
Devica verna
Podoba pravice

Sedež modrosti
Začetek našega veselja
Posoda duhovna

Posoda časti vredna
Posoda vse svetosti
Roža skrivnostna

Stolp Davidov
Stolp slonokosteni
Hiša zlata

Skrinja zaveze
Vrata nebeška
Zgodnja danica

Zdravje bolnikov
Pribežališče grešnikov
Tolažnica žalostnih

Pomoč kristjanov
Kraljica angelov
Kraljica očakov

Kraljica prerokov
Kraljica apostolov
Kraljica mučencev

Kraljica spoznavalcev
Kraljica devic
Kraljica vseh svetnikov

Kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta
Kraljica v nebesa vzeta
Kraljica presvetega rožnega venca
Kraljica družine
Kraljica miru

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas.

Prosi za nas, sveta božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo. Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošnjo svete Device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daj uživati nebeško veselje. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
 
Nato zmolimo:
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja,
prosi za nas Boga, aleluja.

Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja,
ker je Gospod res vstal, aleluja.

Molimo. Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
 
O Gospa moja,
o Mati moja,
tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem,
ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa,
svoja usta in svoje srce,
sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj,
o dobra Mati,
varuj me,
brani me kakor svojo last
in posest. Amen.

 
Sveti angel, varuh moj,
bodi vedno ti z menoj:
Stoj mi noč in dan ob strani,
vsega hudega me brani!
Prav prisrčno prosim te,
varuj me in vodi me. Amen.

 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku,
tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.

 

5. Naredimo znamenje križa: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

6. Za sklep šmarnične pobožnosti zapojemo eno izmed pesmi v čast Marije: Spet kliče nas venčani maj, Krasni majnik, Lepa, si, lepa si, Bodi nam pozdravljena, Cvetke trgam, Dajte hribi in doline, Do Marije, Jaz sem otrok Marijin, Je angel Gospodov, Ko zarja zlati nam gore, Lepšega v nebesih ni, Marija, mati ljubljena, Marija, mati moja, Marija, pomagaj nam, Marija skoz življenje….

 

Katja Cingerle, »Pri Karitas gre za prinašanje Boga« (Vir: Družina)

Slovenska Karitas je prvega maja 2015 praznovala 25-letnico delovanja. Za vse darove, ki so jih prejeli in vso podporo v teh letih so se sodelavci zahvalili na Brezjah, kjer sta bili molitvena ura in maša, hkrati pa so se priporočili Bogu za milost v prihodnosti. Slovesnost je vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.

V pridigi se je ozrl na 25 let delovanja dobrodelne organizacije in poudaril, da niso v ospredju številke, temveč ljudje, ki potrebujejo pomoč in so hvaležni zanjo. »Ko se s hvaležnostjo oziram na 25 let organiziranega delovanja Karitas v slovenski Cerkvi, kajti v okviru možnosti je delovala že prej, imam pred očmi ljudi, ki so v tem času zaradi pomoči, ki so jo dobili, zaradi sočutja, ki so ga bili deležni, mogli preživeti.« Tako so ljudem vrnili dostojanstvo, hkrati pa so jim omogočili tudi, da so bili revni in brezpravni slišani. Zore se je ob tem zahvalil vsem sodelavcem in prostovoljcem za pomoč. Vsem darovalcem pa je dejal, naj bodo oznanjevalci in častilci Boga. »Pri Karitas gre za prinašanje Boga, Njegove ljubezni, Njegovega sočutja v družbo, prebujanje družbe za človeka in njegove potrebe.«

Dobrodelna ustanova Katoliške Cerkve v Sloveniji Slovenska karitas je polnopravna članica Caritas Internationalis in Caritas Europa. 1. maja 1990 jo je ustanovila Slovenska pokrajinska škofovska konferenca. Istega leta so že nastale tri škofijske Karitas – Ljubljana, Koper in Maribor, leta 200 pa sta bili ustanovljeni še celjska in novomeška škofijska Karitas. Več kot 10.000 prostovoljcev pa deluje v 459 župnijskih Karitas. Temelj delovanja Slovenske karitas je namreč prostovoljno delo. Poleg tega v okviru mreže Slovenske karitas delujeta še zavoda za pomoč ženskam v stiski in odvisnikom.

Samo lani je Slovenska karitas pomagala nekaj več kot 106.000 ljudem: med njimi je okrog 90.000 družinskih članov in posameznikov, 10.000 starejših, 2700 migrantov in 1300 brezdomcev. Za pomoč v državi so skupaj namenili nekaj manj kot osem milijonov evrov. Največ pomoči je bilo razdeljene v obliki hrane, higienskih pripomočkov in plačila položnic. Slovenska karitas pa vsako leto pomaga tudi misijonarjem v Afriki in na Balkanu in se odzove ob humanitarnih katastrofah v Sloveniji in tujini.

Več na: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/%C2%BBpri-karitas-gre-za-prinasanje-boga%C2%AB
 
 
MD, Družina, Kako bo sinoda odgovorila na težave zakoncev? (Vir: Radio Ognjišče)

Cerkev po svetu se pospešeno pripravlja na sinodo o družini. Eno od odprtih vprašanj je, kako pastoralno pomagati zakoncem, ki so po ločitvi v novi zvezi. Prefekt Kongregacije za nauk vere, kardinal Ludwig Müller, je v pogovoru za francosko katoliško revijo La Vie komentiral predlog kardinala Kasperja, ki je predstavil hipotezo, da bi pomagal posameznikom v partnerski zvezi, ki po merilih Cerkve ni zakramentalna.

„Vsi smo enotnega mnenja, da želimo svojim bratom in sestram, ki jih ta položaj zadeva, po svojih najboljših močeh pomagati. Toda nauk Cerkve ni zgolj teorija, pač pa temelji na zvestobi Božji besedi. Zakonska zveza med dvema krščenima osebama je resnično zakrament, objektivna stvarnost“, je dejal kardinal Müller. Dodal je še, da je nemogoče razvezati zakramentalno sklenjeni zakon z vsemi elementi, ki ga določajo. „Kot prefekt Kongregacije za nauk vere moram predstavljati ta cerkveni nauk“, je dejal in dodal, da Cerkev zakramentalnosti svetega zakona ne more spremeniti: zakonca si obljubita, da si bosta zvesta do smrti.
Razprava o težavah znova civilno poročenih zakoncev pa nikakor ni osrednja tema bližajoče se škofovske sinode. Veliko večji poudarek bo namenjen dejstvu, da je zakonska zveza temelj civilne družbe in skupnosti Cerkva, to temeljno razsežnost pa je po besedah kardinala Müllerja nujno potrebno znova oživiti. Sprememba, do katere želi privesti sinoda, je namreč okrepiti preroško moč Cerkve. „Sklepanje kompromisov bi bilo za nas seveda dosti lažje, toda vselej ni mogoče, nauk Cerkve prilagoditi našim sekulariziranim deželam, še manj pa je mogoče sprejeti površinsko krščanstvo“, je dejal.

V nekaterih evropskih deželah so kristjani sicer krščeni, verni in dejavni pa niso, je dejal kardinal, saj ne sprejmejo bistva krščanstva, ki bi privedlo do spremembe v razmišljanju in vedenju, do spreobrnjenja. „Dovolj je pogledati število nebirmanih krščencev v naših deželah, ali pa naraščanje števila splavov, in hitro lahko ugotovimo, da je obstoj površinskega krščanstva naša stvarnost“, je še povedal.

Več na: http://radio.ognjisce.si/sl/166/aktualno/17105/  
 

Pomoč Karitas preživelim ob potresu v Nepalu (Vir: Katoliška Cerkev)

Caritas Internationalis s svojim osebjem pomaga Caritas Nepal pri organiziranju  neposredne pomoči in pri odpravljanju posledic potresa. V pomoč na terenu se je vključila tudi ameriška, avstralska in indijska karitas. Reševanje ljudi iz pod ruševin in oskrba poškodovanih oseb je še vedno prva prioriteta, takoj za tem pa oskrba preživelih s šotori. Sodelavci karitas na prizadetih območjih razdeljujejo tudi vodo, hrano, higienske pripomočke, odeje ter prizadetim ob potresu nudijo psihosocialno pomoč.

“Reševanje preživelih je glavna prednostna naloga v tem trenutku. Ljudje, ki so izgubili svoje domove so na ulicah ob nizkih temperaturah. Potrebujejo hrano in začasna zatočišča.” je povedal direktor Karitas Nepal, Fr Pius Perumana iz Katmanduju.
Slovenska karitas je za prvo pomoč prizadetim ljudem ob potresu v Nepalu namenila 5.000 EUR in začenja z zbiranjem pomoči za prizadete .  

Svoj prispevek lahko posredujete na:
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
SI56 0214 0001 5556 761
Namen: Potres Nepal
Sklic: SI00 880
Koda namena: CHAR
BIC banke: LJBASI2X
 
Prispevek v višini 5 EUR je mogoče posredovati tudi z SMS sporočilom KARITAS5 na 1919. Prispevajo lahko uporabniki Telekoma Slovenije, SI.mobila, Tušmobila, Debitela, Izimobila in T-2.

Imre jerebic, generalni tajnik Slovenske karitas

Več na: http://katoliska-cerkev.si/pomoc-karitas-prezivelim-ob-potresu-v-nepalu
 
 
Marjana Debevec in Iskreni.net, Nepal in lažno sočutje nadomestnega materinstva (Vir: Radio Ognjišče)

Več dogodkov je v zadnjih dneh opozorilo na pereč problem sodobne družbe, ki ga predstavlja sužnjelastniško nadomestno materinstvo. V Bruslju je stojnico pripravila organizacija z imenom Moški imajo otroke, ki išče načine, kako bi lahko otroke pridobili moški homoseksualci. Potres v Nepalu pa je razkril vso bedo nadomestnega materinstva. Gejevski pari iz Izraela namreč prav v tej državi v velikem številu najemajo matere, da jim rodijo otroke.

Izrael prepoveduje nadomestno materinstvo za homoseksualce in samske na domačih tleh, zato večinoma gejevski pari in samski moški hodijo v Nepal, kjer jim domačinke s t. i. nadomestnim materinstvom donosijo in rodijo otroke. Zaradi nedavnega potresa v Nepalu so izraelske oblasti v torek tja poslale posebno letalo, ki je na domača tla preneslo 15 izraelskih novorojenčkov, ki so se v zadnjih šestih tednih rodili nadomestnim materam v Nepalu. Nobeni izmed nadomestnih mater niso dovolili potovanja.

Reševalna akcija je po tem, ko so objavili fotografije novorojenčkov z nadomestnimi starši, pritegnila pozornost mednarodne javnosti zaradi malo znanih povezav med Nepalom in Izraelom na področju mednarodnega nadomestnega materinstva, piše na spletni strani iskreni.net.

Izrael na domačih tleh omogoča nadomestno materinstvo heteroseksualnim partnerjem, ne pa tudi homoseksualnim ter samskim ljudem. Zato so pari iskali pomoč zunaj meja svoje države, večinoma v Indiji, kjer so bili stroški nizki, raven medicinske oskrbe pa na splošno visoka. V ZDA in Kanadi postopek namreč stane vse do 150.000 dolarjev, v Nepalu pa »le« dobrih 30.000.

To je trajalo vse do leta 2013, ko je Indija nadomestno materinstvo prepovedala za homoseksualne pare in pare, ki so poročeni manj kot dve leti. Tako se je dejavnost agencij za nadomestno materinstvo januarja 2014 preselila v sosednji Nepal.

Poleg najpomembnejšega vprašanja – etičnosti mednarodnega nadomestnega materinstva - v oči bode tudi vprašanje dvoumnosti prizadevanja izraelskih oblasti, ki zagotavljajo, da bodo poskrbele, da bodo v Izrael prepeljali tudi tiste nosečnice, katerih otroci v maternici so v nevarnosti zaradi bližajočega se poroda.

»Odločili smo se, da bomo vztrajali pri vseh postopkih, četudi bi to povzročilo težave z nepalskimi ali indijskimi oblastmi, da bomo lahko, kakor hitro je možno, prepeljali dojenčke,« je pretekli ponedeljek zagotovil predstavnik izraelske oblasti. Za otroke vse. Toda kje so v tej skrbi tisti »deli« dojenčkov – matere, brez katerih jih sploh ne bi bilo in ki so bile prav tako žrtev katastrofalnega potresa? Kdo bo poskrbel zanje? Vedno glasnejši so tisti, ki opozarjajo tako na popredmetenje nadomestnih mater kot na selektivno empatijo izraelskih oblasti, ki se usmerja le na en del nadomestnega materinstva.

Nepalske ženske, ki po agencijah v najem ponudijo svojo maternico, so zreducirane na stroj. Stroj, ki bo poskrbel, da bo otrok v njem zrel za rojstvo, ga potisnil na svet, pripravil izdelek, in odšel nazaj, od koder je prišel. V anonimnost revnega sveta.

Nesreča v Nepalu in razvoj dogodkov z reševanjem izraelskih novorojenčkov kot meč zarezuje v drobovje sodobne etike, ki izvira iz pojmovanja človeškega življenja kot nečesa, v kar lahko posegamo po mili volji in za to uporabimo tako vse izume sodobne tehnologije kot človeških virov. Posledice takega gledanja na življenje ne bodo mirno ždele v kotu, še piše na spletni strani iskreni.net.

Več na: http://radio.ognjisce.si/sl/165/svet/17093/  


 


 


 
 
 

MOLITEV
 

Z vrh gričkov se
cerkvice bele smehljajo,

kot nežni golobčki
strmijo v daljavo

z veselim zvonjenjem
oznanjajo svetu

Marijino slavo ...

Po mestih in trgih,
vasicah in poljih

ob potih kapele
prijazne stojijo

utrujenim potnikom
v ljubko vabilo:

Častite Marijo!

Oltarčki Marijini
v hišah so naših.

V Marijinem majniku dan
nam ne mine,

da ne bi ob njih se
v molitvi združile

slovenske družine ...

In srca najboljša,
ki v njih se razcvita

ljubezen resnična,
preprosta, iskrena

le zanjo gorijo
in s slednjim utripom

so Njej posvečena!

 

(iz molitvene revije Magnifikat)
 

6. velikonočna nedelja

10. maj
Jn 15,9-17

 

»Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni!« (Jn 15,9).

Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas; ostanite v moji ljubezni! Ako boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta in ostal v njegovi ljubezni. To sem vam rekel, da bo moje veselje v vas in da se vaše veselje dopolni. To je moja zapoved, da se med seboj ljubíte, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo za svoje prijatelje dá svoje življenje. Vi ste moji prijatelji, ako izvršujete, kar vam jaz zapovedujem. Ne imenujem vas več služabnike, zakaj služabnik ne vé, kaj dela njegov gospod. Vas pa sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz izvolil vas in postavil, da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane; da vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj.

Besede vere za vsakogar


Julie Hanlon Rubio, Družbena poklicanost krščanskih staršev

Štiri naloge družine

Nenazadnje papež uporablja podobo "domače Cerkve", ki je bila na II. vatikanskem koncilu deležna nove pozornosti, da bi poudaril, da morajo družine služiti Cerkvi kot tudi drug drugemu (PD 21).Kot "Cerkev v malem" družina evangelizira svoje člane, priče svetu, in uporablja svoj dom kot svetišče (kot kraj za molitev, zakramente in zakramentale) in služi širši skupnosti - kajti tako kot Cerkev je tudi družina služabnica človeštva (49-64). Tu je znova poudarek na javni vlogi družine.


Prevod po: C21 Resources, Boston College 2010
 
Gradiva
  

Duhovnost

Vprašalnik, Evalvacija dela po župnijah o uresničevanju pastoralnega načrtovanja po župnijah

Druga gradiva Škofijskega urada za laike
 
Vsa gradiva uradov Pastoralne službe Nadškofije Ljubljana pa najdete na naslednji povezavi.

Vas zanima? Oglejte si! 
 Deli Jezusa: nadaljevanje


Postna akcija #deliJezusa se je uspešno zaključila. Ker je bil odziv nanjo pozitiven, smo se odločili, da s projektom nadaljujemo.

Od sedaj naprej bo na spletni strani pridi.si predvidoma vsak teden na voljo nov video z vsebino #deliJezusa. Če še niste naročniki, se na prejemanje filmov lahko prijavite na spletni strani: http://pridi.si/.  Kot v postnem času boste prijavljeni ob objavi nove vsebine prejeli obvestilo.

Prav tako Vas vabimo, da projekt širite med tistimi, ki ga še ne poznajo.

Do prvega videa lahko dostopate na naslednji povezavi: http://pridi.si/ali-poznas-jezusa/ (Ali poznaš Jezusa?)

 

Vabimo vas!
 

Srečanje članov ŽPS

V mesecu marcu je po naših župnijah potekal izbor članov ŽPS. Tudi v vaši župniji ste bili izbrani novi člani ŽPS, ki boste skupaj z g. župnikom prihodnjih pet let soustvarjali pastoralni utrip vaše župnije. Da bi vam olajšali začetek tega dela, smo na Škofijskem uradu za laike pripravili srečanje vseh članov ŽPS v naši nadškofiji.
 
Srečanje, na katerem se nam bo pridružil tudi nadškof msgr. Stanislav Zore OFM oz. generalni vikar, škof msgr. dr. Franci Šuštar, bo potekalo v obliki skupnega srečanja članov ŽPS, tako duhovnikov kot laikov.

Srečanje članov ŽPS bo potekalo v Zavodu sv. Stanislava (od 9.00 do 13.00) in sicer v dveh terminih:
- v soboto, 9. maja, bo srečanje za udeležence iz dekanij 1. in 3. arhidiakonata (dekanije: Ljubljana-Center, Ljubljana-Moste, Ljubljana-Šentvid, Ljubljana-Vič/Rakovnik, Kamnik, Domžale, Litija, Zagorje);
- v soboto, 13. junija, pa bo srečanje za udeležence iz dekanij 2. in 4. arhidiakonata (dekanije: Radovljica, Kranj, Šenčur, Tržič, Škofja Loka, Vrhnika, Cerknica, Ribnica, Grosuplje).
 
Namen srečanja je pregledati pot, ki smo jo doslej prehodili s priročnikom Na poti k izviru; podati vtis, kaj pomeni biti član ŽPS in kako lahko član ŽPS prispeva k delovanju ŽPS v svoji župniji ter predstaviti nadškofov pogled na delo ŽPS v prihodnjih petih letih.
 
Na srečanje ste vabljeni vsi člani ŽPS. Prosimo vas, da to vabilo posredujete tudi drugim članom vašega ŽPS in se z skupaj z njimi srečanja udeležite.
 
Priporočljivo je, da se usposabljanja udeležite na termin, ko le-to poteka za vašo dekanijo. Če pa se zaradi drugih obveznosti na predvideni dan srečanja za vašo dekanijo, srečanja ne morete udeležiti, ste vabljeni, da se nam pridružite na drugi razpoložljivi termin.
 
Program srečanja
9.00 - Molitev in pozdrav
9.15 - Doslej prehojena pot s priročnikom Na poti k izviru (nagovor g. nadškofa msgr. Stanislava Zoreta OFM ter okrogla miza s pričevalci iz župnij posameznih arhidiakonatov)
10.30 - Odmor
11.00 - Moja odločitev za ŽPS
12.00 - Plenum, skupen zaključek in sklep
13.00 - Skupno kosilo
 
Prosimo vas, da število udeležencev iz vaše župnije najkasneje do torka v tednu, ko poteka usposabljanje za vašo dekanijo, sporočite na e-naslov: [email protected] ali tel. 01 234 26 51.

dr. Mojca Bertoncel, tajnica Škofijskega urada za laike

 


 

Škofijski urad za laike
Ciril Metodov trg 4
1000 Ljubljana


[email protected]
http://nadskofija-ljubljana.si/laiki/

Če e-novic ne želite več prejemati, nam to prosim sporočite na: [email protected]This email was sent to [email protected]
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Pastoralna služba · Ljubljana · Ljubljana, No Region 0 · USA

Email Marketing Powered by MailChimp