Zadeva: E-novice 12
Od: Urad za laike LJ <[email protected]>
Datum: 20. 03. 2018 11:11
Za: [email protected]

Spoštovani,

Pred vami je 12. številka E-novic. Na naslednji povezavi najdete gradiva s srečanja članov ŽPS.

Lep dan in vse dobro želim, Mojca Bertoncel

 

Sporočilo ni pravilno prikazano? Kliknite za ogled na spletu.

E-novice 10
 

E-novice 12-2018

E-novice 12, leto 2018  http://nadskofija-ljubljana.si/laiki/

Papež: Vstopi v Jezusove rane

 

Današnji evangelij nas torej vabi, da usmerimo svoj pogled na razpelo, ki ni okrasni predmet ali manj pomemben del oblačenja – včasih zlorabljen – temveč versko znamenje, ki ga je potrebno zreti in razumeti. V podobi križanega Jezusa se razkriva skrivnost smrti Božjega Sina kot najvišje dejanje ljubezni, vir življenja in zveličanja za človeštvo vseh časov. Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Lahko pomislim, kako jaz gledam razpelo? Kot umetniško delo, kot lepo ali ne lepo? Ali gledam od znotraj, vstopim v Jezusove rane, vse do njegovega srca? 

Več na...

 

 

 

 

 

Očenaš in lomljenje kruha

Potem ko je Jezus med zadnjo večerjo vzel kruh in kelih z vinom ter se zahvalil Gospodu, je »razlomil kruh«. Temu dejanju med evharističnim bogoslužjem ustreza »lomljenje kruha«, ki sledi molitvi očenaš. Tako se začne »obhajilni obred«, ki nadaljuje slavljenje in prošnjo evharistične molitve s skupno molitvijo očenaša. Kot je poudaril papež, očenaš ni samo ena od mnogih krščanskih molitev, ampak je »molitev Božjih otrok«. 

Več na...
 

Najin zakon - Božja mojstrovina

Sva kdaj razmišljala, zakaj je zakon zakrament? Si lahko s tem zakramentom pomagava, ko imava npr. burne prepire ali tihe dneve? Ko se prizadeneva? Ko se znajdeva v krizi in naju je strah prihodnosti? Ko se počutiva poražena? Ko se odpuščanje zdi nemogoče? Ko nimava več prave volje, da bi se še trudila za najin odnos? In vendar nam zakoncem Bog daje ta zakrament prav zato: da bi najina človeška ljubezen postajala vedno bolj podobna Božji. 

Več na...
 

Vest v zakonskih postopkih

Cerkev se je glede vprašanja družine in krščanskega zakona v spremenjenih družbenih razmerah med drugim odzvala s sinodo o družini in izrednim letom usmiljenja, s pravnega vidika pa s prenovo postopka ugotavljanja ničnosti zakona. Na ta način išče načine, kako mladim približati vrednoto zakramenta sv. zakona in ga osmisliti v okviru Božjega načrta, s prenovo sodnih postopkov pa želi pospešiti ugotavljanja njegove ničnosti, kjer je to mogoče, pri čemer kriteriji za presojo veljavnosti zakona ostajajo nespremenjeni.

Več na...

Pogumno povejte vse, kar mislite

V Vatikanu se je začelo predsinodalno zasedanje, na katerem se je zbralo več kot 300 mladih z vsega sveta. Med njimi so predstavniki škofovskih konferenc, cerkvenih gibanj, pa tudi kristjani drugih cerkva, predstavniki različnih verstev in neverujoči. V teh dneh jih bodo nagovorili razni strokovnjaki, vse pa bo mogoče spremljati preko svetovnega spleta, da bi lahko mladi z vseh koncev sveta sodelovali na omenjenem zasedanju.  

Več na...
 

Radijski misijon: Pošlji Svetega Duha na nas

“Sveti Duh nas priteguje v prijateljstvo z Bogom, a biti božji prijatelj ni naravno stanje, ampak nadnaravno”, je v osrednjem misijonskem nagovoru prvega dne misijona povedal Alek Zwitter. Razmišljal je pod naslovom »Živeti s Svetim Duhom«. »Sveti Duh daje milost, da Boga izkusimo kot svojega Očeta, kot tistega, ki mi želi resnično dobro, kot tistega, ki je vedno z mano, kot tistega, h kateremu se lahko vedno zatečem in ki me ne bo nikoli zapustil« ... 

Več na...
 

Iz Vatikana kritično o teoriji spola

Iz Vatikana je pričakovati kritično mnenje o vprašanju spolne istovetnosti. »V kratkem« naj bi objavili dokument na to temo, je spletni portal Vatican News navedel besede tajnika vatikanske Kongregacije za katoliško vzgojo, nadškofa Angela Vincenza Zanija. Cerkev je namreč zaradi teorije spola precej razburjena. Nadškof Zani je ob tem omenil tudi papeževo posinodalno spodbudo Radost ljubezni o zakonski zvezi in družini, v kateri je prav tako izražen dvom glede tega vprašanja.

Več na...
 


Radost ljubezni
slovenski prevod posinodalne apostolske spodbude
papeža Frančiška Amoris laetitia

 

Voditi zaročence na poti priprave na zakon

205. Sinodalni očetje so na razne načine opozorili, da moramo mladim ljudem pomagati pri odkrivanju vrednot in bogastva zakona. Da bodo zakon razumeli in sprejeli  kot privlačno popolno zvezo, ki povzdiguje in uresničuje družbeno razsežnost človekove eksistence, daje spolnosti vzvišen pomen in hkrati pospešuje to, kar je dobro za otroke, ter jim nudi najboljše okolje za njihovo zorenje in vzgojo.

206. »Večplastna družbena stvarnost in izzivi, s katerimi se morajo družine danes soočati, zahtevajo večjo zavzetost celotne krščanske skupnosti, da bi zaročence pripravili na zakon. V ta namen je treba spomniti na pomen kreposti. Med njimi je na prvem mestu čistost kot dragoceni pogoj za pristno rast v medosebni ljubezni. Z ozirom na to nujnost sinodalni očetje soglašajo v zahtevi, da se v pripravo na zakon močneje vključi celotna skupnost in zlasti podpre pričevanje družin samih. Nadalje naj bi bila priprava na zakon zakoreninjena v krščanskem uvajanju, pri katerem poudarjamo povezavo med zakonom in krstom ter drugimi zakramenti. Hkrati so poudarjali nujnost posebnih tečajev za neposredno pripravo na sklenitev zakona, ki naj omogoči pristno izkušnjo sodelovanja pri cerkvenem življenju in poglablja razne vidike družinskega življenja.«

                                                                      Radost ljubezni, 205-206
 
 

Božja beseda

 

Cvetna nedelja

 

»Hozána! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!« (Mr 11,9)

 

Iz 50,4-7;

Ps 22;

Flp 2,6-11;    

Mr 14,1-15,47

 
Več na...
 

Duhovnost

 

Oglejte si!

Molitev

 

Vsa zemlja danes naj spozna,

da je rešenja zarja vzšla;

ne bo težil nas jarem zla,

je blizu dan zveličanja.

 

Kar Izaija govori,

v Devici se zares zgodi:

oznani angel ji, pove:

Duh Sveti bo obsenčil te.

 

Kar praviš, naj se mi zgodi,

tako Marija govori in tisti,

 ki ves svet drži,

pod čistim srcem zdaj živi.

 

Kar Adam je nekoč grešil,

je novi Adam zadostil;

kar prvega napuh zgubi,

 ponižnost drugega dobi.

 

Slavimo Kristusa Boga,

Sinú Očeta večnega,

ki ga Devica zdaj spočne

po moči Svetega Duha.

Amen.

 

iz molitvene revije Magnifikat

Sporočilo je poslano na [email protected]

Prijava, odjava na: [email protected]