Molitveni namen za mesec oktober

Molitveni namen za mesec oktober ima v svojem središču misijonsko pomlad v Cerkvi: »Da bi dih Svetega Duha prebudil novo misijonsko pomlad v Cerkvi.«

Papež Frančišek o slednji spregovori takole: »Sprememba Duha je drugačna: ne preobrazi življenja okoli nas, ampak spreminja naše srce; ne osvobaja nas naših težav nenadoma, ampak nas osvobaja znotraj, da se moremo z njimi soočiti; ne da nam vsega takoj, ampak nam pomaga, da hodimo polni zaupanja, ne da bi se kadarkoli naveličali življenja. Duh ohranja srce mlado.«

P. Lojze Podgrajšek, misijonar v Malaviju, pa dodaja: »Spomladi se narava prebudi iz zimskega spanja. Vse ozeleni, vzbrsti in se razcveti. ‘Misijonska pomlad’ gotovo pomeni nekaj podobnega. Moč Sv. Duha naj nas napolni s cvetjem krstne gorečnosti in globokim srčnim doživljanjem Boga kot ljubezni, z verskim dojemanjem, da ima vse stvarstvo korenine v Božji ljubezni in da v tej razodeti ljubezni vse dosega svoj poln razcvet v lepoto in smisel. Naj ti darovi Sv. Duha v Cerkvi vedno znova poživljajo pomladna znamenja misijonskega vrenja in cvetenja!«