STANJE KLERA V LJUBLJANSKI NADŠKOFIJI (pripravljeno za objavo v Sporočilih 2016/2)

 

1. Splošni pregled:

Nadškofija je imela 1. januarja 2016:

 • svojih v nadškofiji živečih duhovnikov: 268
 • začasno živečih v tujini: 19
 • stalno živečih v tujini: 9
 • Skupno število duhovnikov:           296

Dodatno je imela na svojem ozemlju še:

 • redovnih duhovnikov: 140
 • škofijskih duhovnikov od drugod (celjska 3, koprska 4, mariborska 1, novomeška 3, drugo 6): 17
 • Skupno: 157

 V nadškofiji je torej živelo:

 • domačih duhovnikov: 268
 • redovnih duhovnikov: 140
 • od drugod: 17
 • Skupno: 425

 

Stalni diakoni: 21

 

2. Redovni duhovniki v nadškofiji:140

 

3. Posvečenja v letu 2015:

 • škofijskih duhovnikov: 5
 • v nadškofiji rojenih redovnikov: 2
 • diakoni za prezbiterat:
 • škofijskih: 2
 • redovnih iz nadškofije: 1

 

4. Bogoslovci ljubljanske nadškofije:

v ljubljanskem semenišču od 1. do 6. letnika: 6 + 6 + 3 + 4 + 0 + 3 = 22

 

5. Umrli škofijski duhovniki v letu 2015: Gregor Dolšak (69), Jože Horn (90), prelat dr. Miroslav Gogala (96), Jože Grebenc (67), Primož Lavtar (44), prelat dr. Ivan Merlak (92), Uroš Klemen Štolcar (66). Povprečna starost lani umrlih duhovnikov je 75 let.

 

6. Starost duhovnikov: Povprečna starost vseh škofijskih duhovnikov, živečih doma in v tujini, znaša 60,3 let, povprečna kanonična starost pa je 33,1 let.

 • Od 25 do 35 let je starih 19 duhovnikov (6,5 %)
 • od 36 do 45 let je starih 43 duhovnikov (14,5 %)
 • od 46 do 55 let je starih 56 duhovnikov (18,9 %)
 • od 56 do 65 let je starih 53 duhovnikov (17,9 %)
 • od 66 do 75 let je starih 75 duhovnikov (25,3 %)
 • od 76 do 85 let je starih 29 duhovnikov (9,8 %)
 • nad 85 let je starih 21 duhovnikov (7,1 %).

 

7. Župnije: Nadškofija ima 233 teritorialnih župnij in 1 personalno, razdeljena je na 4 arhidiakonate in 17 dekanij. Zasedenih je 191 teritorialnih župnij, 42 župnij pa jih je v soupravi.

Poročilo pripravila: dr. Brigita Perše, Pastoralna služba

 

************

Zadnja analiza DUHOVNIKI IN REDOVNICE V CERKVI NA SLOVENSKEM

Perše, Brigita in Peter Kvaternik. 2004. Duhovniki in redovnice v Cerkvi na Slovenskem. V: Dekanijski pastoralni dan 2004. Duhovništvo in redovništvo. Gradivo za dekanijske pastoralne svete, 78-101. Ljubljana: Družina.