Dekani bodo v teh dneh prejeli obrazce Statistika bogoslužnega dela za leto 2017 in jih razdelili župnikom. V elektronski obliki je obrazec dosegljiv na spletni strani http://pasis.si/. Ti naj jih vestno izpolnjene izročijo v dveh izvodih dekanom najkasneje do 15. januarja. Po tem datumu bodo dekani en izvod oddali Pastoralni službi.

P.S.: Hkrati Vas obveščamo, da za dekanije pripravljamo pregled verske prakse v zadnjih 50-ih letih, ki jih je moč razbrati iz Vaših statističnih obrazcev, ki ste jih pošiljali pol stoletja na škofijo. V zadnjih dveh letih so bili že obdelani in na dekanijski konferenci predstavljeni verski trendi v treh dekanijah  (Ljubljana – Moste, Ljubljana – Šentvid in Grosuplje).

Tajništvo Pastoralne službe

 

***

 

Dekani so v teh dneh prejeli obrazce  Letni pregled pastoralnega dela, oznanjevalno-karitativni del 2016/167in jih razdelili župnikom. Ti naj jih vestno izpolnjene izročijo v dveh izvodih dekanom najkasneje do 30. junija, kakor je zapisano na obrazcu. Po tem datumu bodo dekani en izvod oddali Pastoralni službi.

Tajništvo Pastoralne službe

 

 

 

Nekateri statistični obrazci:

  1. Vprašanja o uresničevanju sklepov PZ na župnijah
  2. Vprašalnik o uresničevanju sklepov PZ za dekanije
  3. Vprašalnik – Cerkev v lj nadškofiji čez 10 let
  4. Letni pregled pastoralnega dela za leto 2012-13 (oznanjevalno-karitativni del) – e-verzija
  5. Navodila za ipolnjevanje obrazca Letni pregled pastoralnega dela (oznanjevalno-karitativni del)
  6. Letni pregled pastoralnega dela za leto 2013 (bogoslužni del)
  7. Navodila za izpolnjevanje obrazca Letni pregled pastoralnega dela (bogoslužni del)
  8. Statistika bogoslužnega dela za leto 2017
  9. Letni pregled pastoralnega dela, oznanjevalno-karitativni del 2016/17 .