Obrazci in formularji

Obrazci in formularji2018-12-06T14:41:53+00:00

 

 

 

 

 

Dekani bodo v teh dneh prejeli obrazce Letni pregled pastoralnega dela (bogoslužni del) za leto 2018 in jih razdelili župnikom. V elektronski obliki je obrazec dosegljiv na spletni strani http://pasis.si/. Ti naj jih vestno izpolnjene izročijo v dveh izvodih dekanom najkasneje do 15. januarja. Po tem datumu bodo dekani en izvod oddali Pastoralni službi.

P.S.: Hkrati Vas obveščamo, da za dekanije pripravljamo pregled verske prakse v zadnjih 50-ih letih, ki jih je moč razbrati iz Vaših statističnih obrazcev, ki ste jih pošiljali pol stoletja na škofijo. V zadnjih nekaj letih so bili že obdelani in na dekanijski konferenci predstavljeni verski trendi v štirih dekanijah  (Ljubljana – Moste, Ljubljana – Šentvid, Grosuplje in Ljubljana – Vič/Rakovnik).

Tajništvo Pastoralne službe

 

***

 

 

Nekateri statistični obrazci:

  1. Vprašanja o uresničevanju sklepov PZ na župnijah
  2. Vprašalnik o uresničevanju sklepov PZ za dekanije
  3. Vprašalnik – Cerkev v lj nadškofiji čez 10 let
  4. Letni pregled pastoralnega dela, oznanjevalno-karitativni del 2016/17
  5. Navodila za izpolnjevanje obrazca Letni pregled pastoralnega dela (oznanjevalno-karitativni del)
  6. Letni pregled pastoralnega dela, bogoslužni del za leto 2018
  7. Navodila za izpolnjevanje obrazca Letni pregled pastoralnega dela (bogoslužni del)