Stanje klera v nadškofiji 2019

1. Splošni pregled:

Nadškofija je imela 1. januarja 2019:

 • svojih v nadškofiji živečih duhovnikov: 244
 • začasno živečih v tujini: 19
 • stalno živečih v tujini: 6
 • Skupno število duhovnikov: 269

 

Dodatno je imela na svojem ozemlju še:

 • redovnih duhovnikov: 136
 • škofijskih duhovnikov od drugod (celjska 3, koprska 2, mariborska 1, novomeška 4, drugo 5): 15
 • Skupno: 151

 

V nadškofiji je torej živelo:

 • domačih duhovnikov: 244
 • redovnih duhovnikov: 136
 • od drugod: 15
 • Skupno: 395

 

Stalni diakoni: 19

 

2. Redovni duhovniki v nadškofiji: 136

 

3. Posvečenja v letu 2018:

 • škofijskih duhovnikov: 3
 • v nadškofiji rojenih redovnikov: 3
 • diakoni za prezbiterat:
 • škofijskih: 4
 • redovnih iz nadškofije: 0

 

4. Bogoslovci ljubljanske nadškofije:

v ljubljanskem semenišču od 1. do 6. letnika: 1 + 2 + 4 + 2 + 5 + 4 + 1 = 19

 

5. Umrli škofijski duhovniki v letu 2018: Anton Bohinc (87), Matija Borštnar (89), Alojzij Hostnik (49), mag. Simon Lorber (47), Ciril Lazar (84), Ciril Merzelj (85), Franc Zmrzlikar (77). Povprečna starost lani umrlih duhovnikov je 74 let.

 

6. Starost duhovnikov: Povprečna starost vseh škofijskih duhovnikov, živečih doma in v tujini, znaša 60,6 leta, povprečna kanonična starost pa je 33,4 leta.

 • Od 25 do 35 let je starih 17 duhovnikov (6,3 %)
 • od 36 do 45 let je starih 35 duhovnikov (13,0 %)
 • od 46 do 55 let je starih 56 duhovnikov (20,8 %)
 • od 56 do 65 let je starih 42 duhovnikov (15,6 %)
 • od 66 do 75 let je starih 75 duhovnikov (27,9 %)
 • od 76 do 85 let je starih 32 duhovnikov (11,9 %)
 • nad 85 let je starih 12 duhovnikov (4,5 %).

 

7. Župnije: Nadškofija ima 233 teritorialnih župnij in 1 personalno, razdeljena je na 4 arhidiakone in 17 dekanij. Zasedenih je 176 teritorialnih župnij, 57 župnij pa jih je v soupravi.

 

 

Poročilo pripravila: dr. Brigita Perše, Pastoralna služba

2019-01-28T15:17:38+01:0028. 01. 2019|