Stanje klera v nadškofiji – januar 2018

Splošni pregled

Ljubljanska nadškofija je imela 1. januarja 2018:

 • svojih v nadškofiji živečih duhovnikov      249
 • začasno živečih v tujini                                    18
 • stalno živečih v tujini                                         7

Skupno število duhovnikov:                                   274

 

Dodatno je imela na svojem ozemlju še:

 • redovnih duhovnikov                                     134
 • škofijskih duhovnikov od drugod (ce 3, kp 2, mb 1, nm 4, drugo 5)     15

Skupno                                                                        149

 

V nadškofiji je torej živelo:

 • domačih duhovnikov                                  249
 • redovnih duhovnikov                                  134
 • od drugod                                                         15

Skupno                                                                     398

 

Stalni diakoni                                        19

 

Redovni duhovniki v nadškofiji: 134

 

Posvečenja v letu 2017:

 • škofijskih duhovnikov (1); v nadškofiji rojenih redovnikov (1)
 • diakoni za prezbiterat: škofijskih (3); redovnih iz nadškofije (2)

 

Bogoslovci ljubljanske nadškofije

V ljubljanskem semenišču od 1. do 6. letnika: 3 + 3 + 2 + 6 + 3 + 4 = 21

 

Umrli škofijski duhovniki v letu 2017:

Marijan Arhar (87), Ciril Berglez (76), Milan Grden (70), Franc Himmelreich (90), Mihael Kališnik (75), Ivan Mihelič (70), Janez Novak (56), Alojzij Oražem (85), Andrej Sever (67), prelat dr. Marijan Smolik (89), Pavel Sporn (87), mag. Franc Turk (76), Srečko Turk (71), Janez Vilfan (89).

Povprečna starost lani umrlih duhovnikov je 77,7 let.

 

Starost duhovnikov

Povprečna starost vseh škofijskih duhovnikov, živečih doma in v tujini, znaša 60,2 let, povprečna kanonična starost pa je 33,1 let.

 • Od 25 do 35 let je starih 18 duhovnikov (6,6 %)
 • od 36 do 45 let je starih 37 duhovnikov (13,5 %)
 • od 46 do 55 let je starih 56 duhovnikov (20,4 %)
 • od 56 do 65 let je starih 45 duhovnikov (16,4 %)
 • od 66 do 75 let je starih 75 duhovnikov (27,4 %)
 • od 76 do 85 let je starih 29 duhovnikov (10,6 %)
 • nad 85 let je starih 14 duhovnikov (5,1 %).

 

Župnije

Nadškofija ima 233 teritorialnih župnij in 1 personalno, razdeljena je na 4 arhidiakone in 17 dekanij. Zasedenih je 182 teritorialnih župnij, 51 župnij pa jih je v soupravi.

 

 

dr. Brigita Perše, Pastoralna služba

2018-02-14T08:30:35+01:0015. 01. 2018|