Snov za spomladansko pastoralno konferenco 2019

Nekatere župnije v naših dekanijah se bodo v bližnji prihodnosti začele povezovati oz. združevati. Na vašo dekanijo ste že v preteklem letu prejeli Predlog navodil duhovnikom ob združitvi dveh ali več župnij, ki je – kot je v dokumentu jasno zapisano – zgolj navodilo, na osnovi katerega se bo oblikoval konkreten dokument o (so)delovanju dveh (ali več) povezanih oz. združenih župnij. Ta dokument bo nastal na podlagi sodelovanja župnika s člani ŽPS-ja in župnijskimi sodelavci obeh župnij ter bo jasno opredelil delovanje vsake izmed obeh župnij na področjih bogoslužja, oznanjevanja, dobrodelnosti, župnijske pisarne, gospodarstva, nosilcev (gl. Predlog navodil) ter bo obenem upošteval posebnosti obeh župnij (dejavnosti, ki že potekajo, pripravljenost laikov za dejavno sodelovanje, dejanske potrebe …).

Navedene spremembe gotovo sprožajo različne odzive tako vernikov kot župnikov, a treba je poudariti, da niso zgolj slaba novica, ampak tudi lepa priložnost za krepitev občestev, izmenjavo dobrih praks, medsebojno pomoč ter dejavnejše sodelovanje laikov obeh župnij.

Namen povezovanja oz. združevanja župnij torej ni ukinjanje dejavnosti na eni izmed župnij, ampak ohranjanje vseh župnijskih dejavnosti, ki uspešno potekajo, ter spodbujanje laikov, še posebno tesnejših župnijskih sodelavcev, k prevzemanju novih odgovornosti, da bodo ti župniki ob novih pastoralnih obveznostih še bolj v pomoč. Gotovo je izjemno pomembno, da vernike spodbujamo, da bodo v njihovem okolju ohranjene vse dejavnosti, za katere bodo sami prevzeli skrb, in jih v sodelovanju z župnikom tudi uspešno uresničevali. S tem bomo v njih vzbudili odgovornost za živost njihovega občestva in jih spodbudili k dejavnemu sodelovanju.

Vse našteto zagotovo tudi župnike postavlja pred nove izzive, kako občestva obeh dosedanjih župnij povezovati, usklajevati, spodbujati, skrbeti za oblikovanje sodelavcev … Na spomladanski pastoralni konferenci se odprto pogovorite o tej problematiki, spodnja vprašanja pa so vam lahko eno od izhodišč za konstruktiven pogovor. Zapisnik pogovora pošljite na Pastoralno službo.

Vprašanja za razpravo:

  • Kako se župniki v naši dekaniji odzivamo na povezovanje oz. združevanje župnij?
  • Kakšni so bili naši osebni prvi odzivi? Kakšni so bili prvi odzivi vernikov iz župnij, ki se bodo pridružile drugi župniji?
  • V čem prepoznavamo »prednosti«, v čem »slabosti« povezovanja oz. združevanja župnij (za župnike/vernike)?
  • Kako župniki skrbimo za oblikovanje laikov; se udeležujemo izobraževanj za župnijske sodelavce, člane ŽPS-ja in k udeležbi na teh izobraževanjih spodbujamo laike, v katerih prepoznavamo dobrodošle župnijske sodelavce?
  • Kaj lahko storimo duhovniki, da bi usmeritev škofov čim bolj mirno »izpeljali od spodaj navzgor« – od usmeritve, k čim bolj povezanemu življenju obeh občestev.
  • Na kaj moramo posebej paziti, da bomo tvorni – povezovalni – element v procesu, v katerega nas sili manj vernikov in manj duhovnikov?
  • Katere lastnosti, znanja, veščine so župniku lahko v pomoč pri vodenju povezanih oz. združenih župnij?
2019-04-18T08:49:03+01:0028. 01. 2019|