Zbiranje podatkov za Naslovnik Cerkve v Sloveniji 2018

Vse cerkvene ustanove in župnije, ki imate oz. bi želele imeti svoje naslove v Naslovniku 2018, prosimo, da preverite, ali so v sedanjem Naslovniku objavljeni podatki (naslovi, telefoni, GSM …) še točni. Obenem sporočite tudi podatke o katehisti(nja)h, ki imajo kanonično misijo. Vse spremembe sporočite najkasneje do petka, 1. septembra 2017, in sicer na spodaj navedene naslove, glede na poglavje, ki ga sprememba zadeva:

– za poglavji Cerkev na Slovenskem in Dodatek – Slovenci v zamejstvu in tujini: Tajništvo SŠK, Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana, e-pošta: naslovnik@rkc.si

za poglavje Škofija Celje: Škofijska pisarna, Naslovnik, Prešernova 23, 3000 Celje, tel. 0590/80 600, e-pošta: kancler@skofija-celje.si

– za poglavje Škofija Koper: Škofija Koper, Naslovnik, Trg Brolo 11, p. p. 114, 6001 Koper, tel. 05/611 72 00, e-pošta: kancler.kp@rkc.si

– za poglavje Nadškofija Ljubljana: Pastoralna služba, Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana, tel. 01/234 26 40, e-pošta: ps.lj@rkc.si

– za poglavje Nadškofija Maribor: Pastoralna služba, Slomškov trg 19, 2000 Maribor, tel. 0590/80 300, e-pošta: pastoralna.sluzba@nadskofija-maribor.si

– za poglavje Škofija Murska Sobota: Škofijski ordinariat, Naslovnik, Gregorčičeva 4, 9000 Murska Sobota, tel. 0590/80 620, e-pošta: ordinariat@skofija-sobota.si

– za poglavje Škofija Novo mesto: Pastoralna služba, Kapiteljska 1, p. p. 182, 8001 Novo mesto, tel. 07/384 44 04, e-pošta: ps.nm@rkc.si

– za poglavje Redovniki, redovnice, svetne ustanove: KORUS, Poljanska 6, 1000 Ljubljana, tel. 01/433 53 23, e-pošta: tajnistvo.korus@rkc.si.

 

Opozorilo: Sestavljavci Naslovnika sami niso dolžni iskati podatke ustanov ali posameznikov. Upoštevali bomo le tiste spremembe, ki bodo prispele v predpisanem roku.

 

                                                                                       

Tajništvo Pastoralne službe

 

Vprašalnik župnikom – zbiranje podatkov o župniji za Naslovnik