Po sedemnajstih letih je izšla nova, šesta, izdaja Letopisa Katoliške cerkve v Sloveniji. Delo zajema predstavitev Vesoljne cerkve, Cerkve na Slovenskem, posameznih (nad)škofij, redovnih skupnosti in organizacij tako v naši domovini kot v zamejstvu in tujini. V Letopis 2017 smo uredniki in sestavljalci želeli v prvi vrsti predstaviti novosti in podatke, ki zadevajo Cerkev na Slovenskem po letu 2000, zato ostajajo prejšnje izdaje letopisa pomemben zgodovinski vir.

Letopis je interna publikacija Katoliške cerkve in ni v prosti prodaji. Izvod Letopisa 2017 lahko duhovniki prevzamete na svojih ordinariatih.