Formacija mladih duhovnikov 2019/20

Obveznosti kandidatov Nadaljnje formacije mladih duhovnikov V LETU 2019/20:

  • udeležba na pastoralnem tečaju – 11. septembra 2019 (Zavod Sv. Stanislava);
  • udeležba na duhovniških dnevih ljubljanske nadškofije z nadškfom msgr. Stanislavom Zoretom OFM od 17.-19. novembra 2019;
  • udeležba na Študijskih dnevih v tujini od 20.-24. januarja 2020;
  • udeležba na katehetskem simpoziju (6.-8. februarja 2020 pri Svetem Duhu v Škofji Loki) ali teološkem simpoziju v Stični (19. februarja 2020).

 

 

Pojasnilo:

»Ker je treba duhovniško vzgojo posebno zaradi današnjih družbenih razmer nadaljevati in spopolnjevati tudi še po končanem bogoslovnem študiju, naj škofovske konference pri posameznih narodih uporabijo uspešnejša sredstva, npr. pastoralne institute, ki delajo v povezavi s primerno izbranimi župnijami, tečaje ob določenem času in primerne vaje, da se bo tako mlajša duhovščina pod duhovnim, umskim in dušnopastirskim vidikom postopoma uvajala v duhovniško življenje in delo ter bo oboje mogla vedno bolj obnavljati in pospeševati.« (DV 22)

V ljubljanski nadškofiji je ena izmed tovrstnih oblik formacije mlajše duhovščine t. i. Nadaljnja formacija mladih duhovnikov. (Pravilnik o Nadaljnji formaciji mladih duhovnikov), ki je preoblikovan nekdanji t. i. duhovniški seminar.

Odlok o ustanovitvi Nadaljnje formacije mladih duhovnikov

“Dosedanji način trajnega izobraževanja duhovnikov v obliki duhovniškega seminarja je nadškof msgr. dr. Anton Stres v skladu s kan. 279, & 2 ZCP dne 11. januarja 2013 preoblikoval v Nadaljnjo formacijo mladih duhovnikov, ki jo je treba razumeti kot enoten desetletni celovito spremljajoči duhovni in izobraževalni program po posvečenju. Obenem je potrdil tudi pravilnik te nadaljnje formacije, ki ga je pripravila Komisija za nadaljnjo formacijo mladih duhovnikov pri Duhovniškem svetu in ga posebej objavljamo.”

* Naknadno pojasnilo k 7. členu: Pravilnik zavezuje k desetletni formaciji vse duhovnike, ki bodo posvečeni po 15. januarju 2013. To pomeni, da duhovniki, ki so bili posvečeni pred tem datumom, izpolnijo svojo obveznost v petih letih formacije. Vsebina in potek formacije se bo izvajal za vse udeležence po novem pravilniku. Kdor bo zaključil formacijo s petimi leti udeležbe, je seveda še naprej povabljen, da se udeleži programa, kot je v pravilniku predvideno v 4. členu. (Objavljeno v SSŠ št. 7/2013, str. 141.)

 

2020-01-16T09:55:35+01:0025. 08. 2019|