Statistika Katoliške cerkve med 2010 in 2017

M. Š., Statistika Katoliške cerkve med 2010 in 2017 (Vir: Družina)

V sedmih letih v svetovnem merilu zabeležena 9,8-odstotna rast števila katoličanov.

Vatikanski časopis L’Osservatore Romano je objavil članek o statističnih podatkih Katoliške cerkve v letih od 2010 do 2017. V sedmih letih je bila v svetovnem merilu zabeležena 9,8-odstotna rast števila katoličanov – z 1,196 milijarde v letu 2010 se je število leta 2017 povzpelo na 1,313 milijarde. Najvišja stopnja rasti je bila v Afriki (26,1 %), sledijo Azija (12,2 %), Oceanija (12,4 %), ameriška celina (8,8 %) in Evropa (0,3 %).

Katoličani glede na svetovno prebivalstvo in na posameznih celinah

Porazdelitev katoličanov po celinah se precej razlikuje od porazdelitve prebivalstva po vsem svetu. Na ameriški celini živi 13,5 % svetovnega prebivalstva, katoličani pa predstavljajo 48,5 %, medtem ko je v Aziji, kjer živi 59,8 % vseh prebivalcev na svetu, odstotek katoličanov občutno nižji – le 11,1 %.

Prav tako zanimivi so podatki o odstotku katoličanov glede na število prebivalcev na posameznih celinah: skoraj 64 % prebivalcev ameriške celine je katoličanov (Severna Amerika 24,7 %, Srednja Amerika in Antili 84,6 %, Južna Amerika 86,6 %), v Evropi jih je 39,7 %, v Aziji pa 3,3 %.

Najvišja rast v Afriki

Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da je bila najvišja rast števila katoličanov na afriški celini – leta 2010 so ti predstavljali 15,5 % vseh katoličanov, leta 2017 pa jih je bilo skoraj 17,8 %. Očiten upad je zaznati v Evropi, kjer je število katoličanov s 23,8 % padlo na manj kot 22 %.

Več škofov in cerkvenih okrožij

Število škofov po svetu se je zvišalo za 5,6 % (s 5.104 na 5.389), zabeležena je bila tudi 1,7-odstotna rast števila cerkvenih okrožij.

Narašča število duhovnikov v Afriki, Latinski Ameriki in Aziji

Ob koncu leta 2017 je bilo na svetu 414.969 duhovnikov (škofijskih in redovnikov). Njihovo število je v svetovnem merilu do leta 2014 naraščalo, nato pa začelo upadati. Pri tem je treba poudariti, da se na različnih celinah, tako kot tamkajšnja stvarnost, zelo razlikuje tudi statistika glede števila duhovnikov: Afrika je leta 2017 glede na leto 2010 beležila 23,7-odstotno povečanje (s 37.527 na 46.421), v Severni Ameriki pa se njihovo število nenehno zmanjšuje in je upadlo za 9 %. Tudi v Evropi, Oceaniji in na Bližnjem vzhodu statistike kažejo na negativne vrednosti, medtem ko duhovniški poklici v Srednji in Južni Ameriki ter Jugovzhodni Aziji naraščajo.

Več škofijskih duhovnikov, manj redovnikov, tretjina vseh redovnic v Evropi

Še izrazitejšo spremembo je opaziti med škofijskimi duhovniki in duhovniki redovniki. Pri prvih so zabeležili 1,7-odstotno rast (z 277.009 leta 2010 na 281.810 leta 2017), število duhovnikov redovnikov pa se je zmanjšalo: s 135.227 leta 2010 na 132.772 sedem let pozneje. Za dobre 3 % se je zmanjšalo tudi število duhovniških kandidatov.

Konec leta 2017 je bilo na svetu 648.910 redovnic – največ, 35,7 %, jih je bilo v Evropi, sledita Azija in Amerika. Glede na leto 2010 je njihovo število v Ameriki, Evropi in Oceaniji upadlo za 16 oz. 19 %, v Afriki in Aziji pa naraslo za 11,5 oz. 4,6 %. Redovnice v Afriki in Aziji so leta 2017 predstavljale 38,1 % vseh redovnic, kar je 6 % več kot sedem let pred tem.

Več laiških misijonarjev, 3,12 milijone katehetov

V sedmih letih se je zmanjšalo število članov svetnih ustanov, za 15,5 % (s 26.800 leta 2010 na 22.642 leta 2017), narašča pa število laiških misijonarjev, ki se je povišalo za 6,1 % (s 335.502 na 355.800). Največ jih je v Ameriki, konec leta 2017 kar 86,2 %.

Narašča tudi število katehetov – pred dvema letoma jih je bilo 3,12 milijone. Pomenljivo stopnjo rasti je tudi na tem področju opaziti v Aziji in Afriki, medtem ko je v Evropi in Severni Ameriki zaznati rahel upad. Največ katehetov je na ameriški celini – 1,8 milijona, predstavljajo pa okoli 57 % katehetov po vsem svetu.

Katoliški vrtci, šole, bolnišnice …

Znotraj tega statističnega obdobja so bile v svetu zabeležene tudi katoliške izobraževalne ustanove: 73.263 katoliških vrtcev je obiskovalo skoraj 7 milijonov otrok, na razpolago je bilo skoraj 100.000 osnovnih šol za več kot 32 milijonov učencev in 45.000 gimnazij za več kot 19 milijonov dijakov. Na katoliških univerzah je bilo skupno vpisanih 2,7 milijona študentov.

Na seznamu je še 5.034 katoliških bolnišnic, večina izmed njih (1.495) v Ameriki. Cerkev upravlja tudi 16.600 postojank za razdeljevanje hrane, 611 zatočišč za gobavce, 15.518 domov za ostarele, 9.770 sirotišnic, 12.082 dnevnih zavetišč za otroke, 14.391 zakonskih posvetovalnic in 3.896 centrov za socialno rehabilitacijo.

Vir: Radio Vatikan / arhiv Družine

Foto: arhiv Družine (T.S.)

Več  na: https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/statistika-katoliske-cerkve-med-2010-in-2017

 

2019-05-07T10:00:45+01:0007. 05. 2019|